Type and press Enter.

Lucia Berlin: Siivoojan käsikirja 2 – Tanssia ruusuilla ja muita kerto­muksia

Viimeksi sinä saavuit muutama päivä lumimyrskyn jälkeen. Maa oli yhä lumen ja jään peitossa, mutta kaikeksi onneksi sattui olemaan lämmintä. Oravat ja harakat tirskuivat ja peipot ja varpuset lauloivat puiden paljailla oksilla. Minä avasin kaikki ovet ja ikkuna­verhot. Join teetä keittiön pöydän ääressä ja tunsin selässäni auringon lämmön. Ampiaiset tulivat pesästään etupihan kuistilta, leijai­livat tokku­raisina talon halki ja surisivat uneliaina ympyröinä pitkin keittiötä. Juuri silloin palohä­lyt­timen paristo meni tyhjäksi ja alkoi kimittää kuin heinä­sirkka kesällä. Auringon valo osui teekannuun ja jauho­purkkiin, hopean­vä­riseen liemi­kulhoon.

Raukea valo, niin kuin meksi­ko­lainen iltapäivä sinun huoneessasi. Saatoin nähdä auringon sinun kasvoillasi.

Olen niin onnel­linen, että Aula & Co on päättänyt tuoda Suomeen Lucia Berlinin ja hänen novel­linsa. Niin onnel­linen! Herkkua on lisää ihan kohta, kun kustantamo julkaisee tänä syksynä Berlinin kokoelman Ilta paratii­sissa. Olen valmis­tau­tunut uuden kokoelman tuloon lukemalla uudestaan Siivoojan käsikirjan ensim­mäisen osan ja nyt vihdoin, ensim­mäistä kertaa, tämän toisen osan.

Tanssia ruusuilla ja muita kerto­muksia on siis toinen puolikas Siivoojan käsikir­jasta, joka on julkaistu meillä Suomessa kahdessa osassa. Ihmet­telin hieman tätä valintaa, kun ensim­mäinen osa julkaistiin, mutta nyt se tuntuu hyvältä päätök­seltä: yhdessä niteessä novellien määrä on melko suuri, kahdessa helpommin hallit­ta­vissa, ja toisen osan novellit nivou­tuvat kenties enemmän yhteen kuin ensim­mäi­sessä osassa. Ja hei, ovathan nämä kansi­ku­vatkin aivan upeita, joten ei ollenkaan haittaa omistaa kirjaa kahdessa osassa!

Useimmat Berlinin novel­leista pohjaavat hänen omiin kokemuk­siinsa ja elämän­vai­hei­siinsa sekä sijoit­tuvat paikkoihin, joissa hän itse asui ja eli. Ei siis ihme, että kertoja on niissä läsnä erityisen vahvana ja tarkka­nä­köisenä. Sama tunne minulle jäi myös ensim­mäi­sestä osasta, jota käsit­te­le­västä tekstistä löytyy muuten hieman lisää tausta­tietoja Berlinin elämästä.

Toisen osan novellit punou­tuvat temaat­ti­sesti enemmän yhteen kuin ensim­mäi­sessä osassa. Esimer­kiksi viisi kokoelman novellia kertovat kertojan siskosta Sallysta, joka sairastaa pitkälle edennyttä syöpää. Hänellä ei ole enää kauaa elinaikaa jäljellä, ja kertoja matkustaa Yhdys­val­loista Meksikoon ollakseen siskonsa ja tämän lasten lähellä ja tukena. Yhdessä siskokset muiste­levat menneitä, erityi­sesti lapsuuttaan ja alkoho­li­soi­tu­nutta äitiään. Kuole­masta ja luopu­mi­sesta tulee Sallyn kautta kokoelman keskeinen aihe, jota useat sen novel­leista käsit­te­levät. Aihe kantaa loppuun asti, sillä lopun viimei­sim­missä, tyyliltään muista hieman poikkea­vissa novel­leissa jo ikään­tynyt kertoja pohtii kuolemaa ja takana olevaa elämäänsä: entä jos olisinkin valinnut toisin?

Siivoojan käsikirja 2:n novellit ovat ensim­mäistä osaa selkeästi tummemman sävyisiä. Kuoleman, luopu­misen ja lopul­li­suuden lisäksi niissä käsitellään myös alkoho­lismia, jo ensim­mäi­sestä osasta tuttua aihetta. Berlin oli itsekin alkoho­listi, ja kuvaukset aamun ensim­mäisen ryypyn pakko­miel­tei­sestä hankki­mi­sesta tulevatkin suorastaan ihon alle. Monissa novel­leissa kuitenkin näkyy se sama huumori, josta Berlinin teksteissä niin pidän. Huumori on kuivahkoa ja mustaa, joskus epäso­pi­vaakin, kuten novel­lissa “Mijito”, jossa kodit­to­maksi jäävän tytön Jesus-vauva kuolee:

Amelia. Tajuatko sinä, että Jesus on kuollut?”
“Joo, tiedetään. Lo sé.” Ja sitten hän sanoi englan­niksi: “Fuck a duck. I’m sorry.”

Rakastan sitä, miten Berlinin novel­leissa arki on täynnä yllätyksiä. Miten tarkka­nä­köi­sesti ja rehel­li­sesti Berlin kuvaa elämää. Ja miten paljon yksityis­kohtia hänen novel­linsa sisäl­tävät. Onneksi, onneksi ei tarvitse odottaa kauaa, että tätä saa lisää, vielä kerran.

Lucia Berlin: Siivoojan käsikirja 2 – Tanssia ruusuilla ja muita kerto­muksia
(A Manual for Cleaning Women, 2015)
Suom. Kristiina Drews
Aula & Co
291 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.