Type and press Enter.

Uusi Harry Potter? Jessica Townsendin Nevermoor-sarja

Olen vuosi­kaudet etsinyt ja odottanut kirja­sarjaa, jossa olisi jotain samaa taikaa (niin itse tarinassa kuin kirjojen lukemisen antamassa fiilik­sessä) kuin aikoinaan Harry Potter ‑sarjassa oli ja on yhä edelleen. No, ehkä voidaan todeta, että tuskin mikään kirja tulee koskaan olemaan yhtä kuin Harry Potter eikä mikään sarja voi sitä millään tavalla korvata, mutta sen lähelle voi kyllä päästä. Tämä tuli todettua, kun luin Jessica Townsendin Nevermoor-sarjan kaksi ensim­mäistä osaa, Nevermoor : The Trials of Morrigan Crow ja Wundersmith : The Calling of Morrigan Crow. Molemmat osat on myös suomen­nettu. Ilmei­sesti yhdek­sän­osai­seksi kaavaillun sarjan kolmas osa ei ole vielä ilmes­tynyt.

Harry Potterin ja Never­moorin päähen­kilöt ovat molemmat lapsuu­den­ko­deissaan hyljek­sittyjä ja muista poikkeavia, mutta jotka saavat kaipaa­maansa arvos­tusta ja huomiota päästessään kaltais­tensa pariin. Molem­milla on erityisiä kykyjä ja molempien maail­moissa maagisuus sekä hyvän ja pahan vastak­kai­na­settelu ovat merkit­tä­vässä asemassa. Molem­missa sarjoissa on kyse ystävyy­destä, erilai­suu­desta ja pahan voitta­mi­sesta. Yhteisten tekijöiden listaa­mista voisi vielä jatkaa pitkään, mutta vaikka niitä on paljon, ei Nevermoor tunnu Harry Potterin kopiolta, vaan positii­vi­sella tavalla siitä inspi­roi­tu­neelta tarinalta, joka seisoo ihan omilla jaloillaan.

Never­moorin tarina lähtee liikkeelle Morrigan Crown lapsuu­den­ko­dista. Morrigan on pian 11 vuotta täyttävä tyttö, jonka yllä on synty­mästä asti roikkunut kirous, joka aiheuttaa hänen ympärilleen jatku­vasti onnet­to­muuksia ja huonoa tuuria aina myrskyistä sydän­koh­tauksiin. Kaiken lisäksi Morrigan tulee kuolemaan yhden­te­nä­toista synty­mä­päi­vänään. Kun tuo synty­mä­päivä lopulta Morri­ganin kauhuksi ja hänen julman isänsä helpo­tuk­seksi koittaa, paikalle ilmestyy mies nimeltä Jupiter North, joka vie Morri­ganin Never­mooriin, paikkaan, josta kuolema ei häntä tavoita. Perillä North kertoo, että Morrigan on asetettu ehdolle kaupungin arvos­te­tuimman seuran Wundrous Societyn jäseneksi ja seuraan päästäkseen hänen tulee selvitä neljästä koetuk­sesta yhdessä satojen muiden lasten kanssa. Seuraan pääsevät vain henkilöt, joilla on jokin erityinen kyky, mutta Morrigan ei tiedä omaansa. Jos Morrigan ei löydä kykyään, hänen täytyy palata kotiinsa ja kohdata lopulta hirvittävä kohta­lonsa.

Tapah­tumia enempää avaamatta Morri­ganin tarina jatkuu toisessa osassa melko pian siitä mihin se ensim­mäi­sessä osassa jää ja luvassa on jälleen jännit­täviä tapah­tumia ja Never­moorin maagisen maailman raken­telua.

En muista milloin Harry Potterin jälkeen olisin lukenut mitään yhtä ihanaa ja valloit­tavaa kuin nyt. Harry Potteria ei voi päihittää ja tähän asti on tuntunut siltä, ettei sitä lähel­lekään voi päästä, mutta näköjään vain voi. Koin Never­moorin parissa suurta lukemisen riemua ja suora­naista iloa. Toki olen kokenut samoja tunteita muidenkin kirjojen kohdalla ennen ja jälkeen Harry Potterin, mutta en ehkä koskaan ihan samalla tavalla ja yhdis­tel­mällä. Näitä kirjoja suorastaan ahmin!

Vaikka Nevermoor on hyvin juoni­ve­toinen sarja, se ei kuitenkaan etene hirveän vauhdik­kaasti. Henki­lö­hah­moihin ja Never­moorin kiehtovaan maailmaan ehditään tutustua rauhassa ja koko sarjan kattava juonikin tuntuu raken­tuvan melko verkkai­sesti. Loppu­tulema on melko helppo arvata, mutta eihän sitä tiedä, mitä kaikkia yllätyksiä matkan varrella vielä ilmenee. Vaikka kyseessä on lasten- ja nuorten­kir­ja­sarja, se sopii Potte­reiden tapaan kaike­ni­käi­sille. Sarjassa käsitellään myös rankkoja teemoja kuten yksinäi­syyttä, erilai­suutta ja kuolemaa, ja nämä teemat tulevat mielestäni ilmi nopeammin ja vahvemmin kuin Potte­reissa, mutta jää nähtä­väksi, mihin suuntaan sarja myöhemmin etenee.

Oletko jo tutus­tunut Never­mooriin?

Helmet-lukuhaaste 2019: 28. Kirjan kannessa on kuu (takakansi)

Jessica Townsend: Nevermoor : The Trials of Morrigan Crow
Hachette Children’s Group 2017
374 s.

Jessica Townsend: Wundersmith : The Calling of Morrigan Crow
Orion Children’s Books 2018
404 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.