Type and press Enter.

Kansain­vä­lisen naisten­päivän aarre: Sally Salmisen Katrina

Kuulin Sally Salmisen romaa­nista Katrina ensim­mäisen kerran Ylen Kirjojen Suomi ‑projektin yhtey­dessä, mutta en silloin kiinnit­tänyt siihen juurikaan huomiota, vaan vasta Juha Hurmeen viime­vuo­tisen uuden käännöksen myötä huomasin kirjan. Se on tainnut olla monen muunkin jakama kokemus. Katrina on julkaistu siis alunperin jo vuonna 1936 ja on erittäin hienoa, että se on tullut uudelleen esiin ja lukijoiden tietoi­suuteen. Aikanaan Katrina oli suosittu teos ja se käännettiin useam­malle eri kielelle, joten on harmi, että se on myöhemmin unohtunut ja suljettu ulos miehi­sestä klassik­ko­kaa­no­nista.

Katrina on kertomus Pohjan­maalla asuvasta nuoresta naisesta, joka hurmaantuu seudulla vierai­le­vasta merimie­hestä Johanista, joka maalaa vastus­ta­mat­toman kuvan elämästään Ahvenan­maalla. Katrina ryhtyy Johanille vaimoksi ja he matkus­tavat pian Johanin kotiseu­dulle saaristoon. Totuus on kuitenkin Johanin juttuja karumpi ja miehen lupaaman mahtavan huvilan ja omena­puita täynnä olevan puutarhan tilalla onkin karulla kalliolla sijaitseva ankean harmaa torppa. Ennen kuin Katrina ehtii edes toipua järky­tyk­sestään, on Johan jo karannut takaisin merille, ja tuoreen torpparin emännän on selvittävä yksin keskellä synkeää pikku­kylää, jossa kaikki tuntuvat ilvei­levän Katrinan kohta­lolle.

Katrina on romaani, jossa on helppo rakastua moneen asiaan. Ensin­näkin sen henki­lö­hahmot eivät voi olla hurmaa­matta ja herät­tä­mättä tunteita. Etenkin Katrina ja hänen alkuun kurja ja epäon­ninen tilan­teensa, mutta myöhemmin sisukas ja periksi antamaton asenteensa tekevät vaiku­tuksen. Valveu­tunut Katrina ei kumartele saariston herroja eli valtaa pitäviä merikap­teeneja tai ota vastaan almuja, vaan hän päättää pärjätä itse, vaikka ruokit­tavia suita alkaa perheeseen vähitellen ilmaantua. Katrina on varmasti yksi suoma­laisen kirjal­li­suuden vahvim­mista naispää­hen­ki­löistä!

Katri­nassa (niin kirjassa kuin henki­lö­hah­mossa) on paljon vaikut­teita Salmisen omasta elämästä. Salminen varttui köyhässä perheessä Ahvenan­maalla, mutta lähti vuonna 1930 siskonsa kanssa siirto­lai­seksi Yhdys­val­toihin. Siellä hän muun muassa työskenteli kotia­pu­laisena, kiinnostui sosia­lis­mista ja kirjotti Katrinan. Sosia­lis­tiset ajatukset, valtaa pitävien kriti­sointi, naisen asema ja siirto­laisuus näkyvät kaikki myös hänen romaa­nissaan vahvoina teemoina.

Yhteis­kun­nal­lisen puolensa ohella Katrina on lämpimän realis­tinen tarina vaikeudet ja turhuudet ylittä­västä rakkau­desta ja perhe-elämästä 1900-luvun alun Ahvenan­maalla. Se ei ole klassik­koai­nesta, vaan jo klassikko.

Helmet-lukuhaaste 2019: 36. Kirjassa ollaan yksin

Sally Salminen: Katrina
(Katrina, 1936)
Suom. Juha Hurme
Teos 2018
448 s.

Katrinan myötä toivotan erinomaista kansain­vä­listä naisten­päivää!
Valitse sinäkin tänään (ja ehkä useammin myös jatkossa) naisen kirjoittama kirja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.