Type and press Enter.

Mitkä olivat vuoden 2018 parhaimmat kirjat?

On ehkä vuoden ihanimman ja odote­tuimman jutun aika: Mitkä olivat tänä vuonna lukemistani kirjoista ne parhaat? Mitkä kirjat tekivät suurimman vaiku­tuksen? Minkä kirjojen vuoksi olin valmis uhraamaan yöuneni? Ennen kuin mennään suosik­kieni pariin, haluan kuitenkin vielä jakaa lyhyesti tämän vuoden lukemisiin liittyviä tilastoja.

 • Luin vuonna 2018 yhteensä 87 kirjaa eli keski­määrin seitsemän kirjaa per kuukausi. Kirjoissa oli yhteensä 22 097 sivua eli keski­määrin luin 1841 sivua kuukau­dessa. Yksi kirja oli keski­määrin 254 sivun mittainen.
 • Eniten kirjoja luin huhti­kuussa (11) ja vähiten touko­kuussa (4). Käytin yhden kirjan lukemiseen keski­määrin neljä päivää.
 • Luin 20 tieto­kirjaa (ml. esseet), 12 sarja­kuvaa, kahdeksan runokirjaa ja 47 muuta kauno­kir­jal­lista teosta. Näistä kaikista 77 oli aikuisten kirjoja ja 10 lasten- ja nuorten­kirjoja. Valtaosa lukemastani oli julkaistu vuosien 2011–2018 välisenä aikana.
 • Peräti 61 (70 %) lukemistani kirjoista oli naisten kirjoit­tamia kirjoja. Luin eniten euroop­pa­laista ja pohjoi­sa­me­rik­ka­laista kirjal­li­suutta. Lähes puolet lukemistani kirjoista oli kirjoit­tanut suoma­lainen kirjailija. Luin 63 kirjaa suomeksi, 21 kirjaa englan­niksi ja kolmessa lukemassani kirjassa ei ollut lainkaan sanoja.
 • Lukemieni kirjojen piste­mää­räinen keskiarvo on 3,4 / 5.

Sitten vuoden parhaimmat kirjat. Olen lajitellut ne parhaisiin tieto­kir­joihin, sarja­kuviin, ulkomaisiin kauno­kir­jal­lisiin teoksiin ja kotimaisiin kauno­kir­jal­lisiin teoksiin. Jokai­selle listalle oli tungosta ja moni todella hyvä kirja putosi viime hetkellä pois. Kirja­vuosi oli todella hyvä, sillä 3,4 keskiar­vosta huoli­matta yli puolet lukemistani kirjoista sai minulta neljä tai viisi tähteä.

Olisi hauska kuulla, mitkä olivat sinun suosik­ki­kirjasi tänä vuonna!

Parhaat tieto­kirjat

Elisabeth Åsbrink: 1947 – Mistä histo­riamme alkaa?
Vähälle huomiolle jäänyt kirja, joka käsit­telee käänteen­te­keviä historian tapah­tumia vuonna 1947. Kirja, jossa yleinen ja yksityinen yhdis­tyvät taita­vasti.

Maija Salmi & Meeri Kouta­niemi: Ilopangon vankilan naiset
El Salva­dorin naisvan­ki­loista ja naisten asemasta kertova tieto­kirja, jossa yhdis­tyvät Salmen laadukas journa­lismi ja Kouta­niemen vangit­sevat valokuvat.

Richard Lloyd Parry: Ghosts of the Tsunami
Vuoden surul­lisin kirja kertoo Japaniin vuonna 2011 iskeneestä tsuna­mista ja sen vaiku­tuk­sista alueen ihmisiin.

Svetlana Aleksi­jevitš: Sodalla ei ole naisen kasvoja
Ravis­televa teos puna-armei­jassa toisen maail­man­sodan aikaan palvel­leiden naisten kokemuk­sista. Sielujen ja tunteiden historiaa.

Ville Similä & Mervi Vuorela: Ultra Bra – Sokeana hetkenä
Suoma­laisen musiik­ki­his­torian yhden ikoni­simman yhtyeen taidok­kaasti kirjoi­tettu histo­riikki. Oli myös tieto­kir­jal­li­suuden Finlandia-ehdokas.

Mia Kankimäki: Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin
Vuoden yllättäjä, joka kipusi saman tien suosik­ki­kir­jojeni joukkoon. Teos, joka on yhtä aikaa päivä­kirja, omaelä­mä­ker­ral­linen kirja, tieto­kirja ja matka­kirja. Kirja yönaisten merki­tyk­sestä.

Mia Kankimäki: Naiset joita ajattelen öisin
Kankimäki hullaan­nutti minut tänä vuonna kahdella teoksellaan. Tässä yönaisia on enemmän, mutta ei yhtään liikaa. Löysin teoksesta myös koske­tus­pinnan omaan elämääni.

Parhaat sarja­ku­va­teokset

Reetta Laitinen (toim.): Sisaret 1918
Kymmenen kotimaisen sarja­ku­va­tai­tei­lijan tulkinnat sisäl­lis­sodan kokeneiden naisten arkis­toi­duista muistel­mista. Hieno, vaikuttava teos.

Mariko Tamaki & Jillian Tamaki: This One Summer
Nostal­gista tunnetta herättävä, äärim­mäisen kaunis sarjakuva nuoruuden kesästä, ystävyy­destä ja perheestä.

Tillie Walden: Spinning
Toinen kaunis, nuoruu­desta, kasvusta ja taito­luis­te­lusta kertova hempeä­sä­vyinen ja hieman surumie­li­nenkin sarjakuva.

Mari Ahokoivu: Oksi
Vesivärein toteu­tettu tumma­sä­vyinen sarja­ku­vateos, jossa yhdis­tyvät scifin, fantasian ja suoma­laisen mytologian elementit.

Parhaat ulkomaiset kauno­kir­jal­liset teokset

Han Kang: The White Book
Kirja valkoi­sista asioista ja niiden merki­tyk­sistä. Rakastan Han Kangia, hän on nero!

Daphne du Maurier: Rebecca
Vuoden paras lukupii­ri­kirja. Ennen kaikkea tunnel­mal­linen klassikko, jota ei voi lukea muuten kuin viltin alla teekupin kanssa.

Elizabeth Strout: Anything is Possible
Yksi harvoista tänä vuonna lukemistani novel­li­ko­koel­mista ja niistä ehdot­to­masti paras. Tarkka­nä­köisiä, ihmisten halusta ymmärtää itseään ja toisiaan kertovia tarinoita.

Johannes Anyuru: He hukkuvat äitiensä kyyneliin
Hyvällä tavalla pään sekaisin laittava romaani dysto­pi­sesta Ruotsista. Vuoden vaikut­ta­vimpia ja eniten tunteita herät­tä­neimpiä kirjoja.

Sarah Crossan: Yksi
Haluan nostaa listalle myös parhaimman lukemani nuorten­kirjan. Tässä ihastut­tivat erityi­sesti säemuoto, erilai­suuden hyvä käsittely ja kaunis tarina.

Rachel Cusk: Ääriviivat
Vuoden erottuvin. Ateenassa käytä­vistä merki­tyk­sel­li­sistä ja merki­tyk­set­tö­mistä keskus­te­luista rakentuva romaani, jota luin uteli­aasti.

Parhaat kotimaiset kauno­kir­jal­liset teokset

Märta Tikkanen: Vuosi­sadan rakkaus­tarina
Klassik­ko­ru­noteos, jonka vihdoin luin, mutta joka kestää aikaa. Helve­til­lisen avioliiton kuvaus. Inten­sii­vinen ja liikuttava.

Elin Willows: Sisämaa
Parhaim­mista parhaimpia. Romaani, joka on vain kasvanut viime keväästä. Yksinäisyys, luonnon läsnäolo, eristäy­ty­neisyys, ulkopuo­lisuus – teemoja, joita rakastan.

Leena Krohn: Kadotus
Vuoden odotetuin teos. Tuttua, älykästä, moniker­rok­sista ja ihanan kummal­lista Krohnia.

Rivers Solomon: Mennei­syyden kaiku
Yllättäjä genre­kir­jal­li­suuden puolelta. Rotusortoa, (sukupuolten välisiä) valta­suh­teita, sukupuo­li­rooleja, seksu­aa­lista ja sukupuo­lista moninai­suutta, identi­teettiä ja traumoja käsit­televä scifi-kirja.

Leena Krohn: Matemaat­tisia olioita tai jaettuja unia
Parhaimpien joukkoon mahtuu tänä vuonna myös toinen Krohnin teos. Vuoden 1992 Finlandia-voittaja lohdutti filoso­fi­silla ja olemas­saoloa pohti­villa essee­no­vel­leillaan.

Lukuisaa uutta vuotta 2019!

Leave a Reply to Kirjavaras Cancel reply

Your email address will not be published.

14 comments

 1. Kankimäen esikoinen noussee minul­lakin tämän vuoden top-listalle. Se oli melkoinen yllättäjä ja uskomat­toman inspi­roiva! Alkoi myös tuo “Yönaiset” sen siivin kiinnostaa ja se on pakko saada lukuun ensi vuonna. Pidän Kankimäen pohdis­ke­le­vasta tyylistä.

  Aloit­telin muuten tänä vuonna parikin kertaa tuota de Maurierin Rebeccaa, mutta kesken jäi molem­milla kerroilla ja ihan heti alkuunsa. Luulen, että sen lukeminen vaatii tietyn­laisen ajankohdan ja fiiliksen eikä minulla sellaista nähtä­västi ollut. Noh, Yrittelen ensi vuonna uudelleen.

  Niin ja Tikkasen Vuosi­sadan rakkaus­tarina minulla onkin ja aion sen heti alkuvuo­desta lukea.

  Oikein hyvää tulevaa vuotta 2019!

  1. Olen sitten lähes 100 prosent­tisen varma, että pidät myös tuosta Kankimäen toisesta kirjasta. Hänen tyylinsä on kyllä ihastuttava! <3

   Luulen myös, että Rebecca vaatii tietyn­laisen mielen­tilan ja ajan. Sen tyyliset, hitaat ja tunnel­mal­liset kirjat usein vaativat – olen ainakin itse huomannut. Minä voisin lukea tänä vuonna lisää du Maurieria, onneksi hänen tuotan­tonsa on laaja!

   Kiitos!

 2. Rebecca kuuluu minun suosik­keihini. Aleksi­je­vitšin kirjan sain joulu­lah­jaksi eli se on lukujo­nossa.
  Hyvää kirja­vuotta 2019!

  1. Minulla on aikomus lukea molempia, du Maurieria ja Aleksi­je­vitšia lisää tänä vuonna. Molemmat hienoja kirjai­li­joita, vaikka keskenään niin erilaisia ovatkin.

   Kiitos!

 3. Kiva kooste, sain sieltä muutaman vinkinkin! Kiitos! Minä olen lukenut vuoden aikana lähes saman määrän kirjoja, joista yllätyk­sekseni 75 % naisten kirjoit­tamia :)

  1. Ihana kuulla, toivot­ta­vasti niistä tulee sinunkin uusia suosik­kejasi tai ainakin pidät niistä. :)

   Toissa vuonnakin luin reippaasti enemmän naisten kuin miesten kirjoit­tamia kirjoja, mutta viime vuonna vielä enemmän. Miten­köhän käy tänä vuonna?

 4. Ihania ja monipuo­lisia lemppa­reita sinulla! Ääriviivat oli itsel­le­nikin yksi viime vuoden tärkeimpiä teoksia, se oli niin omanlai­sensa, että muutti jotenkin käsityksen siitä, mitä kaikkea kauno­kir­jal­lisuus voikaan olla. Samoin Willowsin Sisämaa hurmasi, se oli haikea ja kaunis.

  Paljon ehdit sinäkin lukea, tästä nappaan itselleni ainakin tuon Rebecan lukuvin­kiksi myös. Mukavaa alkanutta vuotta sinnekin! <3

  1. Hyvin sanottu Äärivii­voista, niin se todella teki.

   Viime vuosi oli kieltä­mättä todella hyvä kirja­vuosi, kertyi näin monta uutta suosikkia ja sain vielä siihen päälle monta muutakin erittäin hyvää lukuko­ke­musta. Rebecca on tunnel­mal­linen ja ihana, kannattaa kokeilla!

   Kiitos! <3

 5. Mukavaa, että Willowsin ja Crossanin kirjat pääsivät listallesi. Ne olivat minul­lekin hyviä kirjoja viime vuonna, vieläpä yllättäen. En osannut odottaa niiltä suuria, mutta sitten tarinat vievät mukanaan. Rebekka on hieno klassikko, eräs suosik­kejani! Tillie Waldenin Spinning on minulla varauk­sessa, odottelen mielen­kiin­nolla mitä siitä pidän. En ole sarja­ku­va­haasteen päätty­misen jälkeen lukenut yhtään sarja­kuvaa, mutta pitää nyt pikku hiljaa taas etsiytyä niidenkin pariin. :) Hyvää uutta lukuvuotta sinulle!

  1. Totta, Willows ja Crossanin myös yllät­tivät. Kuvit­telin kyllä pitäväni molem­mista, mutta en näin paljon!

   Minäkin olen pitänyt sarja­ku­vista taukoa reippaasti yli kuukauden, mutta nyt maistuisi taas. Pari tosi kiinnos­tavaa löytyisi omasta hyllystä, täytyy pian ottaa lukuun. Toivot­ta­vasti pidät Spinnin­gistä, se oli tosi kaunis!

   Kiitos <3

 6. Mulla on monta sun lempparia vielä hyllyssä odotta­massa, mm. Krohn, Solomon, Willows ja Ilopangon vankilan naiset. Omia lemppa­reitani olivat mm. Saara Turusen Sivuhenkilö, Tomi Adeyemin Children of Blood and Bone, Lily Allenin My Thoughts Exactly ja Maggie Nelsonin Argonautit. Myös Neil Gaiman hurmasi! Ihanaa ja kirjojen täytteistä uutta vuotta!

  1. Ihania lukuherkkuja luvassa! Koska pidät spefistä ja feminis­ti­sistä teemoista, Solomon on ihan ykkönen. Varasin sen juuri kirjas­tosta uudelleen, että voin vihdoinkin laittaa mieheni lukemaan sen, kun hän ei viimeksi ehtinyt :D Sinun suosi­keistasi haluaisin lukea ainakin Turusta. Toivot­ta­vasti tänä vuonna!

   Kiitos! <3

 7. Sulla on ollut huippuhyvä kirja­vuosi, johon on mahtunut vaikka mitä hienoja kirjoja, joista moni löytyy minuakin ihastut­ta­neiden joukosta: 1947, Sodalla ei ole naisen kasvoja, Rebecca ja Vuosi­sadan rakkaus­tarina. Naiset joita ajattelen öisin kuului myös minun kirja­vuo­teeni, mutta jotenkin en hullaan­tunut siihen samalla tavalla kuin useimmat muut, siinä oli jotain mikä jäi häirit­semään minua (ajattelin yrittää selvittää ajatuk­siani bloggauksen muodossa mutta en tiedä yhtään, ehdinkö sellaista kirjoit­tamaan). Parhaim­mistosi joukossa on myös monta lukulis­tallani keikkuvaa kuten Waldenin, Anyurun, Cuskin ja Krohnin kirjat.

  Ihanaa, kirjojen täyttämää vuotta 2019!

  1. Kyllä, viime vuosi oli lukurin­ta­malla ihan super ja niinpä näköjään sinul­lakin! Täytyy tulla katsomaan vielä pidempi listauksesi, huomasin, että olit vasta sellaisen myös tehnyt.

   Ihan kaikkia ei tuo Kankimäen kirja ole (mielestäni tietysti yllättäen!) ihastut­tanut samalla tavalla. Ehkä ymmärrän, ehkä en, mutta eihän ne kaikki kirjat toimi kaikille ja varsinkaan kaikkina hetkinä. Voi olla ihan pienes­täkin asiasta kiinni, että sitä hullaantuu johonkin kirjaan tai sitten päinvastoin, että alkaa inhota sitä.

   Kiitos! <3