Type and press Enter.

Light / Comfort / Peace / Balance

Olen oikeastaan vasta aika lähiai­koina alkanut enemmän miettiä sitä, miltä kotimme näyttää. Liikaa tavaraa, ei yhteen sopivia ja jo liian vanhoiksi ja kuluneiksi käyneitä kalus­teita, tumma ja tilaa vievä sohva, ei kovin hehkeästi voivat viher­kasvit, pursui­levat kirja­hyllyt. Olen kotona suurimman osan ajastani ja koti on turva­paikkani, joten haluaisin viihtyä siellä. Koti on minulle ennen kaikkea valoa, mukavuutta, rauhaa ja tasapainoa, missä tavaroilla ja kalus­teilla on luonnol­li­sesti merkittävä rooli. Tähän mennessä en rehel­li­sesti sanoen ole täysin viihtynyt, aina jokin asia on vaivannut ja häirinnyt, olipa se sitten ne liian täynnä olevat kirja­hyllyt (jo pieni karsi­minen ja järjes­tä­minen auttaisi, mutta en ikinä jaksa!) tai tiskaa­mat­tomat astiat altaassa (terve­tuloa astian­pe­su­ko­neet­tomaan kotiin, sellai­siakin vielä on).

Tilanne on paran­tunut jonkin verran, kun raskas sohva meni vaihtoon ja rakensin itselleni olohuo­neeseen ihanan lukunurk­kauksen. Valo, ilma, tunnelma, joku feng shui, kaikki on olohuo­neessa heti toisin. Vielä kun saisin kivoja vilttejä, uusia tyynyjä, mattoja ja nojatuolin raheineen, oltaisiin aika pitkällä siinä, millai­seksi kuvit­telen olohuo­neemme tunnelman parhaim­millaan. Ihan noin vaalea kuin kuva vihjaa se ei kuitenkaan kokonai­suutena ole.

Täytyy vielä kuitenkin malttaa, sillä olemme muutta­massa uuteen kotiin joulukuun alussa. Siellä pintojen värimaailma on hieman erilainen, vaikka onneksi edelleen vaalea. Tilaakin on, olohuone on käytän­nössä saman­ko­koinen kuin nykyinen ihanan iso tila, ja se yhdistyy keittiöön. Onneksi keittiö on kaunis, joten sitä kelpaa katsella. Siellä on se astia­pe­su­ko­nekin.

Muuton myötä kotia ja omia tavaroita tulee katseltua ihan uudella tavalla, mikä on kieltä­mättä aika terveel­listä. Olemme jo aloit­taneet tavaran läpikäy­misen ja muutamat kalusteet hävitämme tai annamme pois, ja osan pyrimme vaihtamaan uusiin muuton jälkeen, kun näemme, miten mikäkin uuteen asuntoon sopii. Odotan innolla sitä puhdis­tu­nutta oloa, joka tulee turhan tavaran karsi­misen jälkeen. Kirjoista on vain vaikeampi luopua, vaikka olenkin sitä harjoi­tellut viemällä välillä kassil­lisen kirjaston vaihto­kir­jojen kärryyn. Taidan treenata sitä vielä vähän lisää tänä iltana.

Hakola sohva / Pentik valaisin / Vallila verhot / Sarah Perry Melmoth

Leave a Reply

Your email address will not be published.