Type and press Enter.

Terve­tuloa uuteen Lukuisaan

Jos olet joskus aiemminkin vieraillut kirja­blo­gissani Lukui­sassa, saatat nyt ihmetellä mitä täällä on tapah­tunut. Lyhyesti sanoen: olen muuttanut Blogge­rista omalle serve­rille ja siinä sivussa koko sivusto ulkoa­suineen meni uusiksi. MITÄ! Antakaas, kun selitän.

Olen kirjoit­tanut Lukuisaa pian jo kahdeksan vuotta, tauotta. Se on pitkä aika omistautua jollekin asialle niin inten­sii­vi­sesti. Kirja­blo­gista on tullut minulle näiden vuosien aikana todella rakas harrastus ja luonnol­linen jatke lukemi­selle, jota taas olen rakas­tanut aina. Nyt oli aika muutok­selle, jota olen pyöri­tellyt mielessäni lähes koko tämän vuoden ajan.

Suurin muutos on, että Lukuisa on muuttanut pois Blogge­rista ja siirtynyt omalle palve­li­melle. Lukijoille tämä muutos näkyy siten, että Lukuisan ulkoasu on muuttunut radikaa­listi ja Bloggerin blogspot.fi-pääte ei enää toimi (tai se johtaa vanhaan Bloggerin blogiin). Jatkossa uuteen Lukuisaan pääsee pelkästään osoit­teella www.lukuisa.com.

Siis:
Jos seuraat minua esimer­kiksi Bloggerin tai jonkin muun RSS-lukijan kautta osoit­teella www.lukuisa.blogspot.fi, se ei enää jatkossa toimi, vaan sinun tulee päivittää tietoihin osoit­teeksi www.lukuisa.com.

Miksi sitten halusin muuttaa pois Blogge­rista, muun kuin pelkän muutoksen tai vaihte­lun­halun vuoksi? Palve­limeni alustana toimii WordPress. Se on jousta­vampi, monipuo­li­sempi ja visuaa­li­sempi kuin Blogger. WordPres­sissä voi tehdä enemmän ja helpommin, ja sitä kehitetään koko ajan. Blogger alustana on tuntunut minusta jo pitkään liian rajoit­ta­valta ja vanhan­ai­kai­selta. En ole saanut siitä enää irti sitä mitä haluaisin saada. Blogin visuaa­li­suu­desta on tullut minulle yhä tärkeämpi asia ja pystyn toteut­tamaan sitä paremmin WordPressin avulla.

Muutossa harmittaa eniten tavallaan Bloggerin yhteisön menet­tä­minen. Sen kautta toisten blogien kommen­tointi ja seuraa­minen on ollut niin helppoa. Toisaalta kommen­tointi on myös vähen­tynyt paljon, omallakin kohdalla. Kommentteja on aina ihana saada, on ihana keskus­tella kirjoista, mutta ehkä sen merkitys on hieman muuttunut ja keskustelu on siirtynyt enemmän muihin someka­naviin. Toivot­ta­vasti uutta Lukuisaa ei kuitenkaan koeta vieraaksi tai vaikeaksi käyttää. Kommentit ja keskustelu ovat edelleen todella terve­tul­leita!

Alustan ja ulkoasun muuttu­misen lisäksi Lukuisa muuttuu myös sisäl­löl­li­sesti, mutta vain hieman. Tähän asti Lukuisa on sisäl­tänyt lähinnä kirja-arvioita. Jatkos­sakin aion keskittyä pääsään­töi­sesti niihin, mutta aion kirjoittaa välillä jostain muustakin, esimer­kiksi yleisesti lukemi­sesta ja kirjal­li­suu­desta tai muusta kulttuu­rista, kuten musii­kista tai muista taiteista. Aika näyttää, mihin suuntaan uusi Lukuisa muotoutuu.

Halusin muuttaa tänne uudelle palve­li­melle nyt, vaikka asiat ovat vielä jonkin verran kesken. Ulkoi­sesti kaikki näyttää kyllä ihan hyvältä, mutta tuodessani tänne kaikki vanhat kirjoi­tukseni, niiden muotoilut kärsivät muutossa. Joudun siis muotoi­lemaan ne uudelleen, postaus kerrallaan, joten jos törmäät täällä vähän vanhempiin kirjoi­tuksiin, älä säikähdä, fiksailen niitä koko ajan vähän kerrallaan. Satojen kirjoi­tusten läpikäy­mi­sessä menee aikaa, ehkä kuukausia, enkä halunnut odottaa uuden Lukuisan julkis­ta­mi­sessa niin kauan.

Miten uudessa Lukui­sassa tulisi oikein navigoida? Käyttö­ko­ke­muk­seltaan tämä sivusto eroaa huomat­ta­vasti vanhasta Bloggerin blogista. Olen kuitenkin pyrkinyt tekemään kaikesta mahdol­li­simman selkeää. Etusivun oikeasta yläkul­masta löytyvät sosiaa­lisen median tilini (Bloglovin’, Instagram, Twitter ja RSS-syöte) sekä haku, joka testieni perus­teella toimii todella hyvin. Uuden logon tasalta löytyy valik­korivi, jonka kautta pääset aina takaisin etusi­vulle, löydät blogi­pos­taukseni katego­rioittain arkis­tosta, pääset lukemaan minusta ja löydät yhteys­tietoni. Katego­rioista sen verran, ettei muuta­missa niissä ole vielä sisältöä, joten ei kannata ihmetellä tyhjiä sivuja tässä vaiheessa, kirjoi­tuksia on kyllä tulossa.

Heti valik­ko­rivin jälkeen, etusivun alussa on kuusi laatikkoa. Suurim­massa niistä näkyy aina blogini uusin kirjoitus, jota klikkaa­malla pääset lukemaan sen. Muut laatikot vastaavat valik­ko­rivin arkiston katego­rioita eli myös näitä laatikkoja klikkaa­malla pääsee tietyn kategorian postauksiin. Laatik­kojen jälkeen tulevat kaikki blogi­kir­joi­tukseni, uusim­masta vanhimpaan ja katego­riasta riippu­matta. Sivun alareu­nassa on Instagram-nauha ja sen alla vielä uudelleen kaikki someka­navani. Toivot­ta­vasti nämä ovat selkeitä hahmottaa. Itse ainakin pidän siitä, että blogi­kir­joi­tuksiin pääsee montaa eri reittiä, ja onhan tämä visuaa­li­ses­tikin miellyt­tä­vämpi käyttää.

Jos huomaat täällä jotain rikki­näistä tai outoa, kerro ihmeessä. Yritän saada viat korjattua mahdol­li­simman pian.

Terve­tuloa mukaan, vanhat ja uudet lukijat!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 comments

 1. Onnea uudis­tuksen johdosta; uudet tuulet ovat puhal­taneet raikkaasti, taidok­kaasti ja tyylik­käästi!
  Uusi on aina mielen­kiin­toista ja antaa puhtia ja intoa kaikelle tekemi­selle noin laajem­mal­tikin, joten mukana ollaan:)

  1. Kiitos kauniista sanoistasi ja ihanaa, että olet mukana! <3 Luulen myös, että näin iso uudistus tuo lisää intoa ja puhtia kirjoit­ta­miseen. Ei sillä, olisin jatkanut bloggaa­mista vielä Blogge­ris­sakin, mutta kyllä uudet kivat jutut kuitenkin piris­tävät. :)

 2. Ihan hurjan kaunis tämä uusi Lukuisa! <3 Itsekin WordPressiä jokusen vuoden käyttä­neenä pidän sen taipui­suu­desta ja monipuo­li­suu­desta, mutta ehkäpä juuri yhtei­söl­li­syyden ja helppouden perässä olen nyt tämän blogin kanssa jäänyt Bloggeriin. Haluaisin silti uskoa, että lukijat tulevat kyllä perässä oli alusta mikä tahansa, ja täällä sinun luonasi näyttää kyllä tosiaan erityisen kauniilta ja hienolta.

  Onnea siis uuteen, toivot­ta­vasti sinul­lakin riittää paljon intoa edelleen kirjoi­tella! Blogisi on aina ollut yksi ehdot­tomia lemppa­reitani, joten mielen­kiin­nolla odotellen mitä kaikkea täällä keksitkään. <3

  1. Voi kiitos Laura! <3 Tämän kanssa on hetki jos toinenkin taisteltu, joten todella kiva kuulla! Vaikeinta tänne siirty­mi­sessä oli kyllä se Bloggerin yhteisö. Siellä oli niin helppo seurata ja kommen­toida toisia. Mutta kuten sanoit, ehkei alustalla ole lopulta väliä. Seuraanhan itsekin sekä Bloggerin että WordPressin (ja voi olla vielä muitakin) blogeja ja seuraan tietysti tästä eteen­päinkin. :)

   Ja uskon, että tämä muutos tuo lisää intoa kirjoit­ta­miseen, vaikka Blogge­ris­sakin olisin vielä jatkanut jos en olisi jaksanut alkaa tätä väsäämään. :) Nyt on ainakin todella innos­tunut olo!

 3. Pidän todella paljon uudesta ilmeestä, onnea upeasta muutok­sesta! Itse olen alusta asti ollut WordPress-alustalla omalla serve­rillä ja juurikin kokenut visuaa­lisen vapauden siellä parhaaksi ja sen yhtei­söl­li­syyden puutteen ikävim­mäksi puoleksi. Jos haluat vinkkejä ja apua WordPressin kanssa (esim. miten saada nuo teeman tietyt elementit käännettyä suomeksi), autan mielelläni. Teen WordPress-sivuja myös työkseni omassa firmassani :)

  1. Kiitos Tiina, ihana kuulla! <3 Ehkäpä tulee aktivoi­duttua enemmän toisten WordPress-blogien kommen­toin­nissa nyt kun on itsekin täällä. Yleen­säkin pitäisi olla ahkerampi kommen­toija, koska kommentit ilahdut­tavat aina itseäkin!

   Kiitos, pidän sinut mielessäni jos ja kun tarvitsen apua! Sinulla onkin todella hienot ja persoo­nal­liset sivut. Kokeilin jo miten kääntä­minen toimii Poeditin avulla ja se vaikuttaa ihan selkeältä. En vain vielä jaksanut ryhtyä toimeen, kun ei tämä kaksi­kie­lisyys niin paljoa häiritse, mutta jossain välissä sitten. :)

 4. Onnea uudelle sivus­tolle, näyttää todella hyvältä! <3 Kaunis, selkeä ja tyylikäs ulkoasu ja toimii niin läppärin näytöllä kuin mobii­lissa.
  Jään mielen­kiin­nolla odottamaan tulevia kirja­juttuja ja muuta sisältöä, sun blogia on aina ollut mukava seurata. :)

  1. Kiitos Jenna! <3 Mobii­li­si­vusta pidän erityisen paljon itsekin, etenkin Bloggerin vähän köpösen jälkeen. :) Kaikkia kivoja juttuja onkin suunnit­teilla, joten terve­tuloa takaisin!

 5. Eikä miten kivalta blogisi näyttää! Sun blogi on ollut pitkään mun ehdot­tomia lemppa­reita, ja nyt uuden ilmeen kanssa tulen entistä innok­kaammin lukemaan postauk­siasi :) Ja huh, voin vain kuvitella kuinka paljon työtä sen siirtä­minen Blogge­rista tänne on vaatinut. Nostan hattua.

  WordPressiä itse käyttävänä samastun hyvin tuohon, että sen visuaa­lisuus on iso plussa ja syy siihen, miksi minä olen siellä näin pitkään viihtynyt. Toisaalta allekir­joitan myös yhtei­söl­li­syyden ongelman, jonka kanssa olen aina välillä kärvis­tellyt sen verran, että melkein päätin muuttaa Bloggerin suojiin, mutta en sittenkään halunnut luopua blogini ilmeestä :D Mutta kuten Laurakin jo kommen­teissa totesi, eivät­köhän lukijat eksy blogin (varsinkin näin kauniin sellaisen) äärelle tälläkin alustalla.

  Paljon tsemppiä ja intoa bloggaa­miseen tänne uuteen blogiin!

  1. Oi, kiitos kauniista sanoistasi! :) Intoa suorastaan pursuaa tällä hetkellä!

   Bloggerin postaukset oli helppo siirtää tänne, tarvi tyyliin yhden napin painal­luksen, mutta hitto, kun postausten muotoilut jäivät johonkin matkan varrelle! Kaikkien postausten läpikäy­minen on melkoisen työlästä, mutta jospa joskus ensi vuonna olisi viimein kokonaan valmista :D

   Älä myöhem­minkään edes harkitse siirty­mistä Bloggeriin, sun blogin ilme on niin ihana! <3