Type and press Enter.

Sisko Savon­lahti: Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu

Sisko Savon­lahden esikois­ro­maani Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu on kertomus yhdestä kesästä, erosta toipu­mi­sesta, levot­to­muu­desta, haahui­le­mi­sesta, sipsien syömi­sestä ja yrityk­sestä löytää oma tiensä. Kolme­kymp­pi­selle päähen­ki­lölle kaikki on vähän vaikeaa, mikään ei tunnu onnis­tuvan. Työn etsiminen ei tuota tulosta, Tinder-treffit eivät johda mihinkään ja on pakko pummata rahaa vanhem­milta ja syödä kavereiden laskuun. Välillä täytyy vain maata tyhjän parvekkeen lattialla ja kuunnella Linnan­mäeltä kantau­tuvia ilonkil­jah­duksia.

Savon­lahden romaani on riemas­tuttava. Sitä ei ehkä tule ajatel­leeksi edellä olevan kuvauksen tai romaanin ensim­mäisten sivujen perus­teella. Tunne syntyy romaanin edetessä. Vaikka kerronta on varsin toteavaa ja lakonista, se on sitä hyvin humoris­ti­sella tavalla (jos sellainen kuiva, ironinen ja musta huumori vain osuu omaan nauru­hermoon). Helsingin Sanomien haastat­te­lussa Savon­lahti kertoo huumorin olevan hänelle tärkeä keino käsitellä vaikeita asioita. Samastun!

Istuin pöytäni ääreen, avasin läppärin ja otin itsestäni 23 Photo Booth ‑kuvaa, joista itkin jokai­sessa. Mietin kaikkea sitä, mitä olin syksyltä odottanut ja mitä voisin siltä enää saada. Syyskuu oli vasta alussa. Sen jälkeen tulisi lokakuu, lokakuun jälkeen tulisi marraskuu, marraskuun jälkeen tulisi joulukuu ja niin edelleen. Mittaa­maton määrä kuukausia ilman poikays­tä­vääni, tästä illasta aina elämäni loppuun asti.

Vaikka olen itsekin kolme­kymp­pinen kaupun­gissa asuva nainen, on Savon­lahden romaanin päähen­kilön elämä Tinde­reineen ja elämän­tyy­leineen kuitenkin aika kaukana omastani. Jostain syystä kuitenkin samastuin häneen, sen huumorin ja itsei­ro­ni­suuden lisäksi. Päämää­rät­tö­myyden tunne ja epävarmuus ja epämää­räiset suunni­telmat tulevai­suuden suhteen ovat minul­lekin tuttuja asioita.

Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu on tässä ajassa kiinni oleva romaani. Se ottaa kantaa kiilto­ku­va­maiseen elämään, sellaiseen, jota mielellään esitellään blogeissa ja Instagram-tileillä, mutta mitä se harvoin, jos koskaan, on. Se sanoittaa ne ongelmat, joista ei yleensä haluta puhua, kuten työttö­myy­destä, rahavai­keuk­sista, yksinäi­syy­destä, päämää­rät­tö­myy­destä ja mielen­ter­vey­son­gel­mista. Romaanin päähen­ki­lökin kokee usein riittä­mät­tö­myyden tunnetta ja paineita tehdä tai olla sitä tai tätä, usein vain siksi, että kuuluisi olla ja tavoi­tella jotain tiettyä, ennalta määrättyä.

Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu osoit­tau­tuikin odotettua syväl­li­sem­mäksi romaa­niksi, kannen hempey­destä ja sipseistä huoli­matta.

Muissa blogeissa: Kirja­luotsiLukupinoTuijata. Kulttuu­ri­poh­dintojaEniten minua kiinnostaa tieKirjakko ruispel­lossaOksan hyllyltä.

Helmet-lukuhaaste 2018: 22. Kirjassa on viittauksia populaa­ri­kult­tuuriin

Sisko Savon­lahti: Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu
Gummerus 2018
304 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 comments

 1. Luin tämän hiljattain ja pidin ihan hurjasti! Jotenkin tosiaan tässä ajassa kiinni oleva, näennäisen kevyt ja silti hyvä romaani, minima­lis­tinen ja kuitenkin paljon antava.

  1. Oikein hyvin tätä kirjaa kuvaavia adjek­tiiveja! Ja minusta keikkuu taita­vasti just siinä sellaisen kevyen viihde­kir­jal­li­suuden ja perin­teisen kauno­kir­jal­li­suuden välimaas­tossa.

 2. En malta odottaa, että pääsen tätä lukemaan. Niin paljon kehuja olen tästä kuullut. Päälle kolmi­kymp­pisen jatkuva riittä­mät­tö­myyden tunne ja sipsien syönti ovat niin tuttua 😀

  1. Hahaa, totta :D Toivot­ta­vasti olet jo ennät­tänyt tämän pariin, minun komment­teihin vastaa­miseni on laahannut jälki­ju­nassa blogin muuton takia, mutta nyt kirin kiinni!

 3. Minäkin pidin tästä todella paljon. Tarkka­kat­seinen ja terävä romaani.

  1. Kyllä, juuri sitä! Ensin mietin, että mitähän tästä tulee, mutta sitten pian jo ihastuinkin :)

 4. Mulla on tämä kesken ja hyvältä vaikuttaa! Jo täässä vaiheessa allekir­joitan saman mitä sanoit: teos on ajassa kiinni ja paljon syväl­li­sempi kuin kansi antaa olettaa.

  1. Kiva kun oot pitänyt! Tai tässä vaiheessa oot varmaan jo lukenutkin koko kirjan :D Kansi tosiaan vähän hämää, ihan niin vaalean­pu­naista meininkiä ei ole luvassa.

 5. Tää kyllä pitää lukea. Houkuttaa.

  1. Suosit­telen kokei­lemaan!