Type and press Enter.

Syksyn 2018 uudet kirjat

Useimmat kotimaiset kustan­tamot ovat nyt julkis­taneet tiedot ensi kesän ja syksyn uutuus­kir­joistaan. Jälleen näyttäisi riittävän luettavaa, ehkä ennätys­mäisen paljon tai sitten makuni on laajen­tunut entisestään. Jälkim­mäi­sestä saattaisi kieliä ainakin se, että mukana on jopa kaksi runoko­koelmaa. Tässä 50 tärppiä ensi syksylle.

A U L A  &  C O

Lucia Berlin: Tanssia ruusuilla ja muita kerto­muksia : Siivoojan käsikirja, osa 2 (elokuu)
…koska viime vuonna julkaistun ensim­mäisen osan novellit olivat jo täyttä timanttia.

A V A I N

Krista Launonen: Ofelian suru (lokakuu)
…koska minua kiehtoo, millaisia merki­tyksiä taiteen ja ihmisten henki­lö­koh­taisten kokemusten välille voi syntyä.

B A Z A R

Yuval Noah Harari: 21 oppituntia maailman tilasta (elokuu)
…koska Sapiens katsoi mennei­syyteen, Homo deus tulevai­suuteen ja 21 oppituntia maailman tilasta nykyhetkeen.

F A B R I I K K I  K U S T A N N U S

Laia Jufresa: Umami (syksy)
…koska romaani rakentuu useista eri kerto­jista ja sijoittuu Meksikoon.

Yoko Tawada: Muistelmat lumessa (syksy)
…koska romaanin päähen­kilöt ovat jääkarhuja.

G U M M E R U S

Minna Rytisalo: Rouva C. (syyskuu)
…koska tarvit­semme lisää romaaneja, jotka ottavat kantaa tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta ja Lempi oli hurmaava.

Sisko Savon­lahti: Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu (syyskuu)
…koska pidän nuorista naisista ja kaupun­ki­lai­sar­jesta kerto­vista (esikois)romaaneista.

Anna Korte­lainen: Hyvä Sara! (syyskuu)
…koska Sara Hildénin elämä kuulostaa ainut­laa­tui­selta.

Päivi Alasalmi: Riivatut (lokakuu)
…koska kotimaista kauhua ei ole liiaksi.

I N T O

Jelena Tsižova: Naisten aika (elokuu)
…koska romaani kuvaa monen eri sukupolven naisten elämää Venäjällä.

Taru Anttonen & Milla Karppinen (toim.): Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille (ja muille) : Kerto­muksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan (syyskuu)
…koska vaikka vähän vierastan ideaa kirjoittaa vain rohkeista tai sellai­siksi kerro­tuista naisista, olen utelias, miten tämä maail­malla suosittu konsepti näkyy meillä.

K O S M O S

Eveliina Nieminen: Late Bloomers : Short stories of people overac­hieving without achieving (elokuu)
…koska suoma­laisen kirjoit­tajan englan­nin­kie­listen novellien ja kauniin kuvituksen yhdis­telmä on jotain erilaista.

Ina Westman: Henkien saari (elokuu)
…koska saaristo ja romaanin käsit­te­lemät aiheet – parisuhde ja sen osapuolten vieraan­tu­minen toisistaan – kiinnos­tavat aina.

L I K E

Rivers Solomon: Mennei­syyden kaiku (kesäkuu)
…koska mukana täytyy olla vähintään yksi scifi­kirja ja tämä sukeltaa vieläpä suoraan feminismin ja rotusorron syöve­reihin.

Asko Sahlberg: Haudallasi, Adriana (syyskuu)
…koska romaani lupaa pakottaa lukijan pohtimaan ihmisyyden rajoja.

Karl Ove Knausgård: Poissa päivä­jär­jes­tyk­sestä (syyskuu)
…koska romaani herätti ilmes­tyessään kohua varsin kysee­na­lai­sella tarinallaan ja no, risti­rii­taisia tunteita herättävä Knausgård.

David Lynch & Kristine McKenna: Tilaa unelmoida (lokakuu)
…koska Lynch on mahtava visio­nääri ja kiehtova persoona.

M I N E R V A

Katja Tikka, Elina Maaniitty & Iisa Aaltonen: Punaisten lyhtyjen Helsinki : prosti­tuutio pääkau­pungin histo­riassa (syyskuu)
…koska en ole vielä lukenut prosti­tuution histo­riaan liittyvää tieto­teosta.

O P P I A N

Ronald Firbank: Oikkuja (lokakuu)
…koska 1900-luvun alku ja Lontoon taitei­li­ja­piirit.

Nellie Bly: Kymmenen päivää mieli­sai­raa­lassa (lokakuu)
…koska Bly oli ensim­mäisiä tutkivia journa­listeja ja kirja sisältää kiinnos­tavaa mielen­ter­veyden historiaa.

O S U U S K U M M A

Saara Henriksson: Avaruusajan unelmia (lokakuu)
…koska scifi­no­velleja ainakin osittain merel­li­sissä maise­missa.

O T A V A

Pasi Pekkola: Huomenna kevät palaa (elokuu)
…koska lapsuus vuoden 1918 sisäl­lis­so­dassa.

David Grossman: Hevonen meni baariin (syyskuu)
…koska yllätyk­sel­linen romaani lapsuu­desta ja perhet­ra­ge­diasta.

Edward St Aubyn: Toivoa sopii : Patrick Melrosen tarina IV‑V (syyskuu)
…koska kaksi viimeistä osaa purevasta ja oival­ta­vasta viisio­sai­sesta Patrick Melrosen tarinasta.

Mia Kankimäki: Naiset joita ajattelen öisin (syyskuu)
…koska kertova tieto­kirja 1800-luvun naistut­ki­mus­mat­kai­li­joista.

S & S

Peter Sandström: Äiti marraskuu : kahdeksan pohdintaa (elokuu)
…koska Sandström kirjoittaa omala­ki­sesti ja romaani kertoo miehestä ja hänelle tärkeistä naisista.

Elina Tuomi: Itsenäisiä naisia : 70 suoma­laista esikuvaa (elokuu)
…koska tieto­kirja suoma­lai­sista vaikut­ta­ja­nai­sista.

Ida Salminen & Riikka Salminen: Tarinoita suoma­lai­sista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa (elokuu)
…koska satumuotoon raken­nettuja tosita­ri­noita tunne­tuista ja vähemmän tunne­tuista suoma­lai­sista tytöistä.

Sabine Forsblom: Betinka (syyskuu)
…koska aukto­ri­teetteja potkiva romaani 1970-luvulla elävästä työväen­luok­kai­sesta teini­ty­töstä.

Rachel Cusk: Ääriviivat (syyskuu)
…koska Cusk kirjoittaa omaää­nistä, muun muassa kerto­misen ja vallan välistä suhdetta tarkas­te­levaa proosaa.

Kai Aareleid: Korttitalo (lokakuu)
…koska sodan­jäl­keinen Viro ja virolainen kirjal­lisuus on minulle vielä varsin tunte­ma­tonta aluetta.

S I L T A L A

Taina Haahti: Siperian unia (elokuu)
…koska romaani miehestä, joka ryhtyy työkseen manipu­loimaan todel­li­suutta.

Aki Ollikainen: Pasto­raali (elokuu)
…koska upea Nälkä­vuosi, luonto ja maagisuus.

Vilja-Tuulia Huota­rinen: Niin kuin minä heidät näin (syyskuu)
…koska yhden­päi­vän­ro­maani koulu­maa­il­masta, hauda­tuista muistoista ja salai­suuk­sista.

Niina Repo: Vyöry (syyskuu)
…koska sijoiltaan nyrjähtävä todel­lisuus ja outoja tapah­tumia.

Tua Forsström: Merkintöjä (syyskuu)
…koska runoja menetyk­sestä.

T A M M I

Svetlana Aleksi­jevitš: Neuvos­toih­misen loppu : Kun nykyhet­kestä tuli second handia (heinäkuu)
…koska Aleksi­jevitš, jonka aiempia kirjoja en ole vielä edes lukenut, ja taval­listen venäläisten kuvauksia Neuvos­to­liiton hajoa­mi­sesta.

Jennifer Egan: Manhattan Beach (syyskuu)
…koska histo­rial­linen romaani poikkeuk­sel­li­sesta naisesta.

Tara Westover: Opintiellä (syyskuu)
…koska muistelma naisesta, joka kasvoi perheessä, joka odotti maail­man­loppua eikä uskonut koulu­tukseen tai lääke­tie­teeseen.

Maria Turtscha­ninoff: Maresin voima (syyskuu)
…koska kolmas osa hienoon fantasiat­ri­lo­giaan (vaikka toinen osa on vielä lukematta).

Kazuo Ishiguro: Surul­linen pianisti (lokakuu) kirja julkais­taankin vasta maalis­kuussa 2019, voih!
…koska Ishiguro on ihastut­tavan monipuo­linen kirjailija ja haluan lukea hänen kaikki teoksensa.

T E O S

Tiina Rajamäki: Vieras maisema (elokuu)
…koska tämä on yksi harvoja syksyllä julkais­tavia novel­li­ko­koelmia – vieläpä esikoinen – ja läheiset ihmis­suhteet, niiden puutteet ja vaikeudet.

Kati Rapia & Juha Hurme: Pyrstö­tähti ja maail­man­lopun meininki – Suomen­niemen ensim­mäisen tähti­tie­tei­lijän elämä ja seikkailut (syyskuu)
…koska omalaa­tui­selta ja hauskalta vaikuttava tekstiä ja kuvaa yhdistävä teos Suomen ensim­mäi­sestä tähti­tie­tei­li­jästä.

Mia Franck: Pommi­puu­tarha (syyskuu)
…koska en muista aiemmin lukeneeni romaania Ruotsiin lähete­tyistä sotalap­sista.

Aris Fioretos: Nelly B:n sydän (syyskuu)
…koska histo­rial­linen romaani, Saksan ensim­mäinen naislentäjä ja rakkaus.

Sara Ehnholm Hielm: Ja sydän oli minun (lokakuu)
…koska esseitä kirjoit­ta­mi­sesta, kirjoista ja unelmista.

W S O Y

Tommi Kinnunen: Pintti (elokuu)
…koska Kinnunen kirjoittaa hyviä tarinoita eikä tämä vaikuta olevan poikkeus.

Tuukka Pieta­rinen: Yksin ja toisin (elokuu)
…koska nuoren tekijän runoja läsnä­olosta ja poissao­losta.

Ville Similä & Mervi Vuorela: Ultra Bra : Sokeana hetkenä (elokuu)
…koska Ultra Bra teki aivan ihanaa musiikkia.

Katja Kettu: Rose on poissa (syyskuu)
…koska Ketun kirjat herät­tävät aina kutkut­tavan tunteen ja tämä romaani on osaksi jotain uutta.

Mitä syksyn kirjoja sinä odotat eniten?

Leave a Reply

Your email address will not be published.