Type and press Enter.

Naja Marie Aidt: Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin – Carlin kirja

Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin
anna se takaisin
anna takaisin se
minkä sait kuolleelta
kun kuollut oli elävä
kun kuollut oli sydämesi
anna se takaisin ruusulle,
mante­reelle, talvi­päi­välle
pojalle joka tarkkailee sinua
hupun varjosta

Tanska­laisen Naja Marie Aidtin teos Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin – Carlin kirja on musertava kirja. Se kertoo siitä, kun kirjai­lijan poika Carl kuoli vasta 25-vuotiaana hypät­tyään huumep­sy­koo­sissa ikkunasta katuun. Se kertoo kauheasta surusta, sellai­sesta, jota on mahdoton ymmärtää ellei ole menet­tänyt omaa lastaan ja vielä yhtä hirvit­tä­vällä tavalla.

Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin on fragmen­taa­rinen romaani. Se koostuu niin Aidtin omista kuin myös muiden kirjai­li­joiden runoista, erilai­sista teksti­kat­kel­mista, jotka joskus ovat kuin muistiin­panoja tai pieniä väläh­dyksiä, muistoista Carlin elämän varrelta, Carlin omista lyhyistä teksteistä sekä teoksen läpäi­se­västä kerto­muk­sesta Carlin kuole­masta, mitä ennen sitä, sen aikana ja sen jälkeen tapahtui. Jälkim­mäi­sissä teksteissä on paljon toistoa, niissä palataan usein taaksepäin, kerrotaan samoja asioita kuin aiemminkin. Ehkä se on tapa tavoittaa suru ja keino tuntea sitä (samoin kuin teoksen fragmen­taa­ri­suuskin), ikään kuin koko ajan kerrata mielessään sitä mitä on tapah­tunut. Aidt puhuukin usein siitä, miten vaikeaa kuole­masta ja surusta on kirjoittaa. Kirjoitus ja kieli eivät merkitse kuoleman rinnalla enää yhtään mitään.

Fragmen­taa­ri­suuden lisäksi teos hyppii ajassa edesta­kaisin. Jos se etenisi krono­lo­gi­sesti ja ilman pysäh­dyksiä, se olisi epäile­mättä liian raskas – niin lukijalle kuin olisi ollut myös Aidtille itselleen. Hengäh­dys­tau­ko­jenkin kanssa teos on raskas ja sitä on vaikea lukea. Vietin sen kanssa useamman päivän, sillä en vain pystynyt lukemaan sitä montaa sivua kerralla. Aidtin lauseet ovat niin raastavia, että tunsin välillä kuin tukeh­tuvani ja ajatukseni lähtivät harhai­lemaan, koska en halunnut ajatella ja tuntea sitä surua, jota Aidt on kokenut.

Aidt tunnetaan ennen kaikkea runoi­lijana ja sen huomaa, sillä teos on täynnä niin Aidtin omia kuin muiden tunnet­tujen kirjai­li­joiden ja runoi­li­joiden runoja. Teoksen nimikin – Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin – on katkelma Aidtin kuole­masta kerto­vasta runosta, jonka hän kirjoitti Carlin ollessa kuusi­tois­ta­vuotias. Ihan kuin se olisi ollut ennustus. Järkyt­tävän surun kohda­tessaan ihminen alkaa usein etsiä mennei­syy­destään merkkejä, jotka kertoivat tragedian lähes­ty­mi­sestä. Usein niitä myös löytyy, sillä ihmisellä on tunne­tusti hyvä mieli­ku­vitus.

Tätä on suru. Keske­ne­räisiä lauseita ja ajatuksia. Edesta­kaisin poukkoi­levia muistoja, pakon­omaista kertaa­mista. Huuta­mista, kauniita sanoja. Mahdo­tonta kuvailla, mutta Aidt pääsee siinä todella lähelle, ehkä jopa perille asti.

Muissa blogeissa: Reader, why did I marry him?, Kirjakko ruispel­lossa ja Tuijata. Kulttuu­ri­poh­dintoja

Helmet-lukuhaaste 2018: 36. Runo on kirjassa tärkeässä roolissa

Naja Marie Aidt: Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin – Carlin kirja
(Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage – Carls bog, 2017)
Suom. Katriina Huttunen
S&S 2018
159 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Kiitos Laura. Laitoin kirjan varaus­lis­talle.

    1. Mahtavaa! Toivot­ta­vasti sinäkin pidät, vaikka onhan tämä myös todella raskas.