Type and press Enter.

Robert Seethaler: A Whole Life

They told him afterwards that he didn’t stir as they approached the scene, and none of them would have bet so much as a groschen that there was any life left in that dark heap of a man. Egger couldn’t remember a single detail of his actual rescue, but the dreamlike image of torches emerging from the darkness of the night and moving slowly towards him, wavering like ghosts, remained with him till the day he died.
Jo lapsena pieneen laaksossa sijait­sevaan itäval­ta­lais­kylään enonsa luokse muuttanut Andreas Egger on rauhal­linen ja vaati­maton mies. Hän tekee sekalaisia rakennus- ja maata­lous­töitä, vaeltaa luonnossa, tuntee vuoret kuin omat taskunsa, rakastaa ja saa vasta­rak­kautta. Sitten tapahtuu jotain. Tulee toinen maail­mansota ja työleiri Neuvos­to­lii­tossa. Kun Andreas palaa vuosien poissaolon jälkeen taas kyläänsä, niin paljon on muuttunut, koko maailma. Vaikka Andreas on kokenut elämässään paljon järkyt­täviä asioita, hän ei muuttaisi mitään. Hänen elämänsä on ollut hyvää, se on ollut omanlai­sensa.
Viime vuonna kansain­vä­lisen Man Booker -palkinnon ehdok­kaana ollut Robert Seetha­lerin A Whole Life vaikutti sopivalta välipa­la­kir­jalta vähäisen sivumää­ränsä vuoksi, mutta olisi pitänyt uskoa kirjan nimeä: se todella kätkee sisälleen kokonaisen ihmise­lämän, joka harvoin, jos koskaan, on täynnä pelkkää iloa ja onnea. Ihan nopeasti kirjaa ei siis lukais­sukaan.
A Whole Life on saman­lainen kuin päähen­ki­lönsä: rauhal­linen ja vaati­maton. Se ei turhia kikkaile tai yritä olla mitään erikoista. Hieman monoto­ninen kerron­ta­tyyli ja levol­liset alppi­mai­semat luovat melkein zenmäisen olotilan, jonka välillä katkai­sevat päähen­ki­lölle tapah­tuvat kamalat asiat. Kirja tuntuu sivumää­räänsä pidem­mältä, luulta­vasti siksi, että se kattaa niin monta kymmentä vuotta, kokonaisen elämän.
Etenkin hitau­tensa ja rauhal­li­suu­tensa vuoksi on vähän siinä rajalla, että onko A Whole Life jopa vähän tylsä. Ehkä. Luin sitä nimittäin kaksi viikkoa, tosin lukien saman­ai­kai­sesti myös muuta, enkä kovin usein kokenut suurta paloa jatkaa kirjan parissa. Sivu sivulta luin sen kuitenkin lopulta loppuun asti. Luulen, että tämä kirja tulee olemaan niitä, joiden pariin en palaa ajatuk­sissani kovin montaa kertaa uudestaan. Vähän hajuton ja mauton, vaikka sisäl­sikin varsin symppiksen päähen­kilön.
––
Robert Seethaler: A Whole Life
(Ein ganzes Leben, 2014)
Saksasta kääntänyt Charlotte Collins
Farrar, Strauss and Giroux 2016, 151 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.