Type and press Enter.

The Man Booker Prize 2017: pitkä­lista

On jälleen se aika vuodesta, kun uusi kirjal­li­suus­pal­kin­to­kausi käynnistyy. Miellän tämän loppu­kesän uuden kauden aluksi, koska aloitin kirjal­li­suus­pal­kin­tojen seuraa­misen täällä blogissani kaksi vuotta sitten juuri syyskau­della, Man Booker -palkinto oli niistä ensim­mäinen. Lisäksi kesän aikana seuraa­miini palkin­toihin tulee sopivan pituinen tauko, kun viimei­setkin niistä saavat voitta­jansa kesäkuun aikana. Vuoden­vaihteen aikaan saman­laista taukoa ei tule. Ja oikeastaan paneu­dumme palkin­toihin rytinällä vasta syyskuussa, tämä Man Booker on aikainen poikkeus.
Mutta mennäänpä jo tämän vuoden Booker-palkinnon pitkä­listaan. Ehdolla on jälleen kolme­toista kiinnos­tavaa ja, uskoisin, hyvää romaania. Osa nimistä on jo ennalta varsin tuttuja, osa taas uusia ja luulta­vasti juuri siksi jopa niitä tutumpia kiinnos­ta­vampia.
Paul Auster: 4 3 2 1
Suuri amerik­ka­lainen romaani elämän eri poluista, sattu­masta ja usean vuosi­kym­menen Ameri­kasta.
Sebastian Barry: Days Without End
Histo­rial­linen romaani kahden nuoren miehen välisestä suhteesta ja sodan­käyn­nistä. Costa 2016 — ja Walter Scott Prize 2017 -voittaja.
Emily Fridlund: History of Wolves
Yhdys­val­tojen syrjäiseen keski­länteen sijoittuva tarina nuoresta, itsensä ulkopuo­li­seksi kokevasta tytöstä, joka lopulta ystävystyy uusien naapu­rei­densa kanssa. Sillä on kuitenkin seurauk­sensa.
Mohsin Hamid: Exit West
Saeed ja Nadia rakas­tuvat toisiinsa maassa, joka on sisäl­lis­sodan partaalla. Kun pommi­tukset alkavat, on heidän jätettävä kotimaansa taakseen ja lähdettävä kohti tunte­ma­tonta.
Mike McCormack: Solar Bones
Tajun­nan­vir­ta­mai­sesti kirjoi­tettu romaani pienestä irlan­ti­lais­ky­lästä ja miehestä, joka palaa kotiin.
Jon McGregor: Reservoir 13
Kolme­tois­ta­vuotias tyttö katoaa pienessä englan­ti­lais­ky­lässä ja etsinnät käynnis­tyvät. Mutta arjen on jatkuttava, kuten sen täytyykin.
Fiona Mozley: Elmet
Romaani syrjä­seudun metsi­kössä asuvista sisaruk­sista ja heidän isästään. Hiljainen ja yksin­ker­tainen elämä muuttuu pelot­ta­vaksi, kun isän ja paikal­listen miesten välinen suhde muuttuu painos­ta­vaksi.
Arundhati Roy: The Ministry of Utmost Happiness
Pitkään odotettu romaani Intiasta, Kashmirin maakunnan itsenäi­syys­pyr­ki­myk­sistä ja kahden ihmisen kohtaa­mi­sesta.
George Saunders: Lincoln in the Bardo
Romaani 11-vuotiaana kuolleen poikansa Willien haudalla vierai­le­vasta Abraham Lincol­nista, surusta ja elämän mahdol­li­suuk­sista.
Kamila Shamsie: Home Fire
Tarina kahden perheen kohtaa­mi­sesta ja kietou­tu­mi­sesta yhteen, erilai­sista näkemyk­sistä islamista ja uhrauk­sista, joita teemme rakkauden tähden. Romaani on saanut inspi­raa­tionsa Sofokleen trage­diasta Antigone.

Ali Smith: Autumn
Kommen­toiva romaani Brexit-äänes­tyksen jälkei­sestä Britan­niasta, ajasta ja kokemuk­sista. Ensim­mäinen osa nelio­sai­sesta vuoden­ai­ka­sar­jasta.
Zadie Smith: Swing Time
Kasvu­tarina, jossa keskiöön nousevat ystävyys, musiikki ja identi­teetti.
Colson Whitehead: The Underground Railroad
Tarina kahdesta orjasta, jotka pakenevat plantaa­silta maana­lai­sella junalla. Tämän vuoden Pulitzer-voittaja.
Ehdolla olevista romaa­neista on tietojeni mukaan ennätetty suomentaa jo kaksi: Paul Austerin 4 3 2 1 (Tammi, 2017) ja Zadie Smithin Swing Time (WSOY, 2017). Lisäksi syksyllä on tulossa suomeksi ainakin Arundhati Royn The Ministry of Utmost Happiness (suom. Äärim­mäisen onnen minis­teriö –Otava, 2017). Muita Suomessa tuttuja nimiä ovat myös George Saunders, Kamila Shamsie (Home Fire tulee suomeksi 2018, Gummerus kustantaa) ja Ali Smith. Tuttujen nimien vuoksi Man Bookerin tämän vuoden pitkä­lista onkin varsin helposti lähes­tyttävä. Ja ehkä siksi olenkin enemmän kiinnos­tunut listan toisesta puolis­kosta, ainakin minulle vieraam­mista kirjai­li­joista ja heidän kirjoistaan.
Vieraam­mista nimis­täkin kaksi on silti entuu­destaan tuttua aiemmista kirjal­li­suus­pal­kin­to­ka­hi­noista: Sebastian Barryn Days Without End voitti tänä vuonna Costa- ja Walter Scott -palkinnot ja Colson White­headin The Underground Railroad pokkasi Pulitzerin. Muiden ehdok­kaiden osalta laitoin merkille erityi­sesti maaseu­dulle sijoit­tuvat romaanit. Emily Fridlundin History of Wolves, Mike McCor­mackin Solar Bones, Jon McGre­gorin Reservoir 13 ja Fiona Mozleyn Elmet sijoit­tuvat kaikki johonkin syrjäiseen paikkaan ja vaikut­tavat todella kiinnos­ta­vilta. Koska romaanit muistut­tavat miljöiltään toisiaan, niistä tuskin enemmän kuin korkeintaan kaksi tulee olemaan mukana lyhyt­lis­talla.
Mitkä kirjat sitten odotan näkeväni lyhyt­lis­talla? Tämä on ihan arpapeliä, ainakin tässä vaiheessa. En ole edes lukenut ehdok­kaista mitään. Mutta veikkaan kuitenkin lyhyt­lis­talta löytyvän Barryn, Hamidin, McCor­mackin, Royn, Saundersin ja Shamsien romaanit. Ehkä. Pidätän oikeuden muuttaa mieli­pi­teeni!
Oletko lukenut ehdokas­kirjoja? Mitkä kirjat löytyvät lyhyt­lis­talta tai onko sinulla jo suosikkia voitta­jaksi?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 comments

 1. The Underground Railroad on ainoa, jonka olen lukenut, vaikka lukulis­talla on kyllä useam­pikin tästä. Paul Austerin järkäle tuntuu niin isolta projek­tilta, että olen sitä hieman arkaillut. Pakko kai siihen on silti pian tarttua. Mielen­kiin­toinen lista.

  1. Paul Auster on ollut mulle aina vähän luotaan­työntävä kirjailija, vaikken ole edes lukenut mitään hänen kirjojaan. Olen jostain syystä aina ajatellut, ettei hänen tyylinsä iske minuun. Pitäisi kuitenkin testata, että mikä on sitten totuus. En tiedä kannat­taako kuitenkaan aloittaa 4 3 2 1 :stä :D

 2. Todella kiinnostava lista, löysin taas täyden­nystä loput­to­malle lukulis­talle. Olen lukenut näistä Austerin ja Smithin ja pidin kovasti molem­mista. Saundersin Lincoln in the Bardon kuuntelin äänikirjana, se oli aika erikoinen kokemus. Yli sata ääninäyt­te­lijää ja aikamoinen kakofonia! Meni varmasti paljon ohi, pitäisi lukea vielä kirjana uudelleen. Syksyllä aion lukea ainakin White­headin ja Royn. Shamsie on myös lemppa­reitani, en osaa päättää luenko englan­niksi vai odotanko suomen­nosta.

  1. Kiva kuulla, että olet lukenut näistä jo muutaman! Lincoln in the Bardo on minusta ehkä listan kiinnos­tavin, sillä pidin paljon Saundersin molem­mista suomen­ne­tuista novel­li­ko­koel­mista. En ajatellut kuitenkaan kuunnella kirjaa (vaikka se onkin hurjan hieno teko!) ainakaan heti ensim­mäisenä, sillä olen kuullut monen muunkin sanovan ettei se ole mikään helppo kokemus :D

   Jään odotte­lemaan tekstejäsi White­headin, Royn ja Shamsien kirjoista – en usko, että tulen lukemaan niitä itse kovin pian.

 3. Olen lukenut Austerin. Arundhati Roy kiinnostaa, suomennos tuli kirjastoon tällä viikolla :)

  1. Ai, sekö jo tuli! Hyvä. Kiva, että tänä vuonna on ehdolla muutama sellai­nenkin kirja, jotka on ehditty jo suomentaa.

 4. Ostin White­headin kuukausi sitten Oxfor­dista. Pitääpä lukea piakkoin. Roy kiinnostaa kovasti ja samoin jokin noista syrjä-/maaseu­duille sijoit­tu­vista :)

  1. Lue se pian, olisi kiva kuulla, mitä siitä pidät ja voisiko siitä olla Booker-voitta­jaksi :)

 5. Kiitos Laura hirveästi näistä sun koosteista! Tulen aina lukemaan nämä, kun huomaan, että joku uusi palkin­to­lista on julki :)

  Mua kiinnostaa erityi­sesti tuo The Underground Railroad. Myös Reservoir 13 kuulostaa jännältä. Ja ehkä viimein pitäisi tutustua Ali Smithiinkin, en ole lukenut häneltä mitään!

  1. Jei, kiitos Maisku, että käyt lukemassa! Kivaa, että nämä kiinnos­tavat :)

   Toivot­ta­vasti tältä listalta suomen­net­taisiin lähiai­koina muutakin! Minä kokeilin Ali Smithin Oli kerran kello nollaa, mutta en aivan vakuut­tunut – ja olisin ehkä halunnut lukea sen ennemmin englan­niksi. Mitään suurta himoa en kuitenkaan ole sen jälkeen tuntenut hänen kirjojaan kohtaan, joten en tiedä, onko hän sitten minun kirjai­lijani.

 6. Enpä ole lukenut näistä mitään. Eniten kiinnostaa Arundhati Roy, koska pidin paljon hänen esikoi­sestaan Jouta­vuuksien jumala.

  1. Sama juttu, en ole vielä lukenut näistä mitään. Saundersin kirjan aion luulta­vasti ostaa ihan omaksi ja luulta­vasti luenkin sen näistä ensim­mäisenä. En osaa oikein innostua ja odottaa tuota Royn uutta kirjaa, sillä en ole lukenut Jouta­vuuksien jumalaa. Pitäisi varmaan!

 7. OMG Ali Smithin nelio­sainen sarja, kuolaan. Jospa tuo suomen­netaan, koska naisen tuotanto on toistai­seksi osoit­tau­tunut hyvin vaikeaksi minulle englan­niksi, toisin kuin suomen­nettuna.
  Swing Time on vuoteni useimpia lukuko­ke­muksia ja jo uskallan sanoa, että kirjailija iskee kirjassa rautaa uskomat­to­massa tuotan­nossaan, epänor­maa­lilla selkey­dellään.
  The Underground Railroad tulee suomentaa, se on ihan mahtava kirja. Pidin erittäin paljon ja toivon suoma­laisten saavan tämän käsiinsä yhtä lailla kuin muual­lakin.
  Muista en osaa tuumata mitään, en edes Auste­rista.
  (Ja toki Roy luetaan suomeksi- tosin…)

  1. Olen lukenut Smithiltä vain Oli kerran kello nollan ja sen kohdalla toivoin, että olisin lukenut sen englan­niksi. En kyllä tiedä, olisiko se ollut silloin liian haastava? Sen jälkeen ei ole kuitenkaan ollut suurta himoa Smithin kirjoja kohtaan enkä tiedä, onko hän sittenkään ihan minun kirjai­lijani.

   Hei hienoa kuulla tuosta Swing Timesta. Olen ollut vähän epävarma sen suhteen, ehkä annan sille kuitenkin mahdol­li­suuden. Ja kyllä, minäkin näkisin The Underground Railroadin mielelläni suomen­nettuna (en siis ole sitä lukenut, mutta onhan siitä nyt tykätty!).

   No niin, jäädäänpä jännit­tämään, mitkä kirjat pääsevät syyskuussa lyhyt­lis­talle :)

  2. Voi minä taas tykkäsin Oli kirjasta!
   Suosit­telen kyllä lukemaan The Underground Railroadin jo enkuksi. Se oli jopa minulle helppo­lu­kui­sempi enkuksi, ja veikkaan että sinun enkkusi on huomat­ta­vasti parempi kuin minun :)
   Nyt menee Linda Grantin The Dark Circle… Ja Alder­manin The Powerkin “kahlattu”! :)

  3. Täytyy kokeilla jos ja kun se (Underground Railroad) tulee kirjastoon lainat­ta­vaksi :) The Poweria ehdotin sinne, hankkivat ja nyt on pinossa odotta­massa!

 8. En ole lukenut näistä mitään, mutta Swing Time, Exit West ja Autumn kiinnos­tavat. Luulisin, että lyhyt­lis­talta löytyy Exit Westin lisäksi ainakin Lincoln in the Bardo ja Undeground Railroad :)

  1. Näissä on kyllä useampi kiinnostava romaani. Katso­taanpa kuinka käy, toivot­ta­vasti edes jotain osattiin veikata oikein! :D