Type and press Enter.

Miranda July: Uimakoulu

Miranda Julyn Uimakoulu kiinnittää huomion pirteällä kannellaan. Saman­lainen mielikuva minulla on myös Miranda Julysta. Hän vaikuttaa varsin persoo­nal­li­selta tyypiltä, sellai­selta ‘quirkylta’, vähän hupsulta, mutta hyvällä tavalla, tiedät­tehän. Kirjai­li­juuden lisäksi July on eloku­van­tekijä, muusikko ja media­tai­teilija. Rakastan hänen eloku­vaansa The Future (2011), vaikka itkinkin silmät päästäni sitä katsoessani. Elokuvan traileri on vieläkin ihan liikaa.
Julyn novellit tuntuvat myös ilmen­tävän hänen persoo­naansa. Tai enhän minä tiedä, ilmen­tä­vätkö ne, mutta ainakin uskon niin. Uimakoulu on niitä harvoja lukemiani kirjoja, joista heti tunnistaa kirjai­lijan. Sen novellit ovat vähän vinksah­ta­neita, niissä tapahtuu outoja, hassuja ja joskus vähän karmi­viakin asioita. Novellien päähen­kilöt taas ovat usein aika erikoisia, lähei­syyttä kaipaavia ja oikuk­kaita ihmisiä. Meillä kaikilla on outoja tapoja ja haluja, mutta Uimakou­lussa ihmisten käytös on kuin potenssiin kymmenen.
Uimakoulu sisältää yhteensä kuusi­toista novellia, jotka ovat keskenään varsin saman­kal­taisia, mutta myös epäta­saisia. Muutaman ensim­mäisen novellin jälkeen huomasin harmikseni, että niiden kerto­ja­äänet ovat hyvin saman­laiset. Aloin miettiä, onko Uimakoulun novellien kertojat yhtä kuin kirjailija? Eikö heillä ole omaa ääntään, ovatko he kaikki kirjai­lijan ääntä? Liikaa ja saman­laisena toistuessaan persoo­nal­lisuus voi olla myös tylsää. Vaikka luin kokoelmaa hitaasti (lähinnä töissä lounas­tauoilla ja silloin tällöin kotona novellin tai kaksi kerrallaan), kerto­ja­äänet sekoit­tuivat silti päässäni yhdeksi ja samaksi. Kokoelma on myös siinä mielessä epäta­sainen, etteivät kaikki novellit oikein jää mieleen. Näinhän se useimpien novel­li­ko­koelmien kohdalla onkin, mutta Uimakoulun kuudes­ta­toista novel­lista muistan hyvin vain muutaman.
Suosik­ki­no­vel­lejani olivat etenkin kokoelman alkupään novellit Yhteinen piha, Uimakoulu ja Majes­teetti, ehkä siksi, etten vielä kokoelman alussa tuskaillut novel­lista toiseen saman­laisen kerto­ja­äänen kanssa. Ne myös onnis­tuivat aidosti naurat­tamaan minua. Yhtei­sessä pihassa naisella on jonkin­lainen pakko­mielle naapu­rissa asuvaan paris­kuntaan. Uimakoulun päähenkilö puolestaan pitää uimakoulua uimatai­dot­to­mille vanhuk­sille, mutta koska paikka­kun­nalla ei ole uimahallia tai minkään­laista allasta tai lampea, jossa uida, he laittavat kasvonsa vesimal­joihin ja tekevät uimaliik­keitä lattialla. Majes­tee­tissa päähenkilö on kiinnos­tunut Englannin prinssi Willia­mista ja suunnit­telee, miten hänet kohtaisi.
Minulla on hyllyssä Julyn romaani Avokämmen, mutta en taida lukea sitä ihan heti. En tiedä, mutta otaksun sen muistut­tavan paljon hänen novel­lejaan, niiden saman­laisia kerto­ja­ääniä, ja ylian­noksen vaara on ilmeinen. Mutta seuraavan kerran kun haluan jotain todella hupsua, luen sen.

4. Kirja lisää hyvin­voin­tiasi / Helmet-lukuhaaste 2017

––

Miranda July: Uimakoulu
(No One Belongs Here More Than You, 2007)
Suom. Hilkka Pekkanen
Siltala 2017, 218 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.