Type and press Enter.

Helmet-lukuhaasteen puoli­välin pohdintaa

Minun oli tänään tarkoitus kirjoittaa juttu lukuma­ra­to­nilla lukemastani Paper Girlsistä, mutta koska pieni kesäflunssa (joka toivot­ta­vasti pysyykin pienenä) iski eilen alkaneen kurkku­kivun muodossa, ajattelin kirjoittaa jostain ei niin paljon aivoja vaati­vasta eli miten tämän­vuo­tinen Helmet-lukuhaaste on kohdallani sujunut. Kuten haasteen aloit­ta­miseen liitty­vässä postauk­sessani kerroin, aion ottaa lukuhaasteen rennosti eikä minua haittaa, vaikken saisi sitä kokonaan suori­te­tuksi vuoden loppuun mennessä. Haaste onkin sujunut tähän asti mukavan rennosti. En ole vielä kertaakaan lukenut mitään kirjaa nimenomaan haastetta varten, vaan suurin osa tänä vuonna lukemistani kirjoista on vain sopinut hyvin yhteen tiettyjen haaste­kohtien kanssa ja olen voinut ottaa ne mukaan lukuhaas­teeseen. Jotkut haasteen kohdat tulevat taas vaatimaan suunnit­telua, jos haluan ne täyttää. Luulta­vasti ainakin yritän löytää ja lukea niihin sopivat kirjat, mutta jos ei huvita, en pakota itseäni.
Vuosi on suunnilleen puoli­vä­lissä ja niin on Helmet-lukuhaas­tee­nikin. Olen lukenut siihen nyt 27 kirjaa (haaste sisältää 50 kohtaa). Aikatau­lul­li­sesti on siis yhä hyvinkin mahdol­lista saada haaste suori­te­tuksi. Seuraa­vassa on lista kaikista niistä haaste­koh­dista, jotka olen täyttänyt. Osan kohdalla kommentoin hieman tarkemmin, miksi kirja mielestäni sopii hyvin kyseiseen kohtaan. Toivot­ta­vasti saatte tästä vinkkejä omien haastei­denne suorit­ta­miseen, mikäli mietitte, mitä kirjoja voisitte kyseisiin kohtiin lukea.
Helmet-lukuhaasteen suori­tetut kohdat:
4. Kirja lisää hyvin­voin­tiasi
Miranda July: Uimakoulu, 23.6.2017
x Jokainen lukemani kirja lisää hyvin­voin­tiani, mutta Uimakou­lussa ekstraa toi vielä se, että nauroin sitä lukiessani.
5. Kirjassa liikutaan luonnossa
Jarkko Volanen: Hiekan­kan­tajat, 10.3.2017
6. Kirjassa on monta kertojaa
Anneli Kanto: Lahtarit, 22.2.2017
8. Suomen histo­riasta kertova kirja
Petri Tamminen: Suomen historia, 8.2.2017
9. Toisen taide­teoksen inspi­roima kirja
Bill Willingham: Fables 5 : The Mean Seasons, 26.3.2017
x Inspi­raa­tiona sadut ja useat saduista tehdyt taide­teokset.
11. Jonkun muun alan ammat­ti­laisena tunnetun ihmisen kirjoittama kirja
Ervo Veste­rinen: Naisen ruumiin historia, 1.4.2017
x Veste­rinen on lääke­tieteen ja kirurgian tohtori. En muuten suosittele tätä kirjaa tähän enkä mihinkään muuhunkaan haasteen kohtaan.
12. Politii­kasta tai polii­ti­kosta kertova kirja
Heidi Köngäs: Hertta, 22.1.2017
x Kirja kertoo Hertta Kuusi­sesta.
14. Valitsit kirjan takakannen tekstin perus­teella
Tuuve Aro: Lihan­leik­kaaja, 9.4.2017
20. Kirjassa on vammainen tai vakavasti sairas henkilö
x Kirja kertoo suoma­lais­so­ti­laiden mielen­ter­vey­destä.
22. Kuvitettu kirja
23. Käännös­kirja
Linda Boström Knausgård: Terve­tuloa Amerikkaan, 14.3.2017
24. Kirjassa selvi­tetään rikos
Paula Hawkins: Into the Water, 28.5.2017
25. Kirja, jossa kukaan ei kuole
Geir Gulliksen: Kertomus eräästä aviolii­tosta, 19.5.2017
28. Kirja kirjai­li­jalta, jolta olet aiemmin lukenut vain yhden kirjan
George Saunders: Sotapuiston perikato, 18.1.2017
x Ja tuo kirja on Joulukuun kymmenes.
34. Kirja kertoo ajasta, jota et ole elänyt
Jenni Fagan: The Sunlight Pilgrims, 4.2.2017
x Kirja sijoittuu vuoteen 2020, joka ei toivoakseni tule oikeasti olemaan saman­lainen kuin kirjassa.
35. Kirjan nimessä on erisnimi
Elizabeth Strout: My Name Is Lucy Barton, 15.1.2017
36. Elämä­kerta tai muistel­mateos
37. Kirja kirjai­li­jalta, jonka tuotantoon kuuluu yli 20 teosta
Margaret Atwood: Angel Catbird #1, 2.2.2017
40. Kirjailija tulee erilai­sesta kulttuu­rista kuin sinä
Juan Tomás Ávila Laurel: Yössä vuori roihuaa, 12.6.2017
x Kirjailija on kotoisin Päivän­ta­saajan Guineasta.
41. Kirjan kannessa on eläin
Leena Krohn: Unelma­kuolema, 20.3.2017
42. Esikoisteos
Jung Yun: Shelter, 19.4.2017
43. Kirja, jonka lukemista olet suunni­tellut pidempään
Jonathan Case: The New Deal, 24.6.2017
44. Kirjassa käsitellään uskontoa tai uskon­nol­li­suutta
Emma Donoghue: The Wonder, 27.1.2017
45. Suoma­lai­sesta naisesta kertova kirja
Katja Kallio: Yön kantaja, 3.5.2017
x Yön kantaja kertoo oikeasti eläneestä Amanda Fredrika Aalto­sesta.
46. Oseania­laisen kirjai­lijan kirjoittama kirja
Katherine Mansfield: Kanaria­lintu, 4.6.2017
x Mansfield oli kotoisin Uudesta-Seelan­nista, vaikka asuikin aikui­se­lä­mänsä Euroo­passa.
48. Kirja aiheesta, josta tiedät hyvin vähän
Katja Kettu, Meeri Kouta­niemi & Maria Seppälä: Finti­aanien mailla, 17.2.2016
49. Vuoden 2017 uutuus­kirja
Hanna Hauru: Jääkansi, 1.3.2017
Tässä siis kaikki tähän mennessä lukemani haasteeseen sopivat kirjat, jotka ovat sopineet haasteen eri kohtiin aika hyvin. Vielä on kuitenkin 23 kohtaa jäljellä ja osa niistä on aika vaikeita.
Helmet-lukuhaasteen toistai­seksi täyttä­mät­tömät kohdat:
1. Kirjan nimi on mielestäsi kaunis
x Tähän löytyy varmasti jokin kirja, jonka lukemista ei tarvitse edes suunni­tella, mutta luetuista ei ole vielä tullut vastaan erityisen kaunista kirjan nimeä.
2. Kirja­blo­gissa kehuttu kirja
x Myös helppo kohta. Tähän minulla onkin jo tulossa yksi kirja.
3. Suoma­lainen klassik­ko­kirja
x Sinällään helppo kohta, sillä valin­nan­varaa löytyy. Toisaalta luen huonosti suoma­laisia klassi­koita, joten tarvitsen vähän persuuk­sille potki­mista, jotta saan kohdan täytettyä.
7. Salani­mellä tai taitei­li­ja­ni­mellä kirjoi­tettu kirja
x Vaikeahko. Ehkä luen jonkin Elena Ferranten ennen Napoli-sarjaa julkaistun kirjan.
10. Kirjan kansi on mielestäsi kaunis
x Helppo. Hyllyssäni on monia kaunis­kan­tisia kirjoja, kunhan vain lukisin ne.
13. Kirja “kertoo sinusta”
x Tämä on haasteen vaikeimpia kohtia. Minulla periaat­teessa on mielessä eräs tähän sopiva kirja, mutta en tiedä, haluanko sijoittaa sitä tähän kohtaan, sillä se on aika henki­lö­koh­tainen asia. Mutta eihän sitä tarvitse toisaalta selittää. No, luen tähän joko sen tai sitten toivon, että jokin muu kirja paljastuu sellai­seksi, joka kertoo minusta.
15. Kirjassa harras­tetaan tai se liittyy harras­tukseen
x Tämä on ollut myös yllät­tävän haastava kohta. En halua sijoittaa tähän sellaista kirjaa, jossa vain ohimennen mainitaan jokin harrastus, vaan harras­tuksen pitäisi olla siinä vähän suurem­massa roolissa. Harmi, etten lue mitään harras­te­kirjoja.
16. Ulkomaisen kirjal­li­suus­pal­kinnon voittanut kirja
x Helppo, näitä on paljon.
17. Kirjan kannessa on sinistä ja valkoista
x Helppo, sillä tiedän, mikä kirja tähän on tulossa.
18. Kirjan nimessä on vähintään neljä sanaa
x En muista, olenko lukenut tänä vuonna vielä yhtäkään tällaista kirjaa eikä mielee­nikään tule nyt mitään sopivaa. Uskoisin kuitenkin tällaisen löytyvän ihan omasta hyllystä.
19. Yhden­päi­vän­ro­maani
x Vaikea kohta, näitä ei varmaan ole aivan hirveästi enkä ole itse keksinyt vielä yhtäkään.
21. Sanka­ri­tarina
x Vaikeahko kohta myös. Tuskin luen tähän mitään super­san­ka­ri­sar­ja­kuvaa, joten kelpuutan tähän mieli­hyvin jonkun arjen sankarin.
26. Sukutarina
x Ah, rakastan sukuta­ri­noita, mutta en nyt keksi, mitä haluaisin tähän lukea.
27. Kotipaik­ka­kun­taasi liittyvä kirja
x Vaikea! Mieleeni tulee vain Teuvo Pakkala ja Kauko Röyhkä, joiden kummankaan teoksia en ole lukenut, mutta ensim­mäistä voisin harkita. Jälkim­mäistä en.
29. Kirjan päähenkilö osaa jotain, mitä haluat oppia
x Minulla ei ole mitään erikoisia taitoja (en osaa laulaa, soittaa mitään instru­menttia, piirtää, en ole taitava missään urhei­lu­la­jeissa, olen surkea kokki, minulla ei ole mitään yliluon­nol­lisia kykyjä ja niin edelleen), joten tähän voisi kuvitella löytyvän helposti jokin kirja, mutta ei ole tullut vielä vastaan. Kuten kohdassa 15., haluaisin, että päähen­kilön taito olisi suht isossa roolissa kirjassa.
30. Kirjan nimessä on tunne
x Helpohko, ei ole vain tullut vielä vastaan.
31. Fanta­sia­kirja
x Helppo, tähän on useam­pikin tulossa tyrkylle.
32. Kirja on inspi­roinut muuta taidetta
x Helppo, jos luen sellaisen kirjan, josta on tehty elokuva tai näytelmä. Ja niin varmaan päädyn tekemäänkin.
33. Kirja kertoo Intiasta
x Tämä on minulle yllät­tävän vaikea kohta, sillä en koskaan lue mitään Intiasta kertovaa. En myöskään haluaisi lukea tähän mitään oikein perin­teistä intia­laista romaania. Olen suunni­tellut tähän Salman Rushdien Keskiyön lapsia, joka on kyllä melko järkäle, mutta en keksi muutakaan.
38. Kirjassa mennään naimisiin
x Tässä kohdassa minulle riittää, että kirjassa jotkut vain menevät naimisiin, sen ei tarvitse liittyä kirjan pääjuoneen sen kummemmin.
39. Ikään­ty­mi­sestä kertova kirja
x Tämäkin on osoit­tau­tunut yllät­tävän vaikeaksi. Kelpuutan tähän kyllä helposti sellai­senkin kirjan, jossa seurataan jonkun henkilön elämää lapsesta/nuoresta/aikuisesta vanhuk­seksi, vaikkei se erityi­semmin kommen­toisi ikään­ty­mistä.
47. Kirja täyttää kahden haaste­kohdan kriteerit
x Helppo kohta täyttää.
50. Kirjaston henki­lö­kunnan suosit­telema kirja
x Tämäkin on helppo, sillä kelpuutan sellai­senkin kirjan, jonka poimin mukaani kirjaston henki­lö­kunnan raken­ta­mista teema­pöy­distä ja vastaa­vista.
Jäljellä olevista kohdista ehkä noin puolet on suhteel­lisen helposti täytet­täviä kohtia ja toiset puolet sitten melko haastavia. Olisi kiva saada teiltä vinkkejä etenkin noihin haasta­vimpiin kohtiin! Oletteko lukeneet niihin jo jonkin sopivan kirjan? Haasta­vim­miksi kutsuisin siis kohtia 15. Kirjassa harras­tetaan tai se liittyy harras­tukseen, 19. Yhden­päi­vän­ro­maani, 21. Sanka­ri­tarina, 27. Kotipaik­ka­kun­taasi (Oulu) liittyvä kirja, 29. Kirjan päähenkilö osaa jotain, mitä haluat oppia, 33. Kirja kertoo Intiasta, 38. Kirjassa mennään naimisiin ja 39. Ikään­ty­mi­sestä kertova kirja.
Miten teidän Helmet-lukuhaas­teenne ovat sujuneet ja ovatko jotkut haasteen kohdat ennät­täneet jo tuottaa päänvaivaa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 comments

 1. Voin täysin allekir­joittaa tämän postauksesi kurkku­kipua myöten 😮 Lähdin haasteeseen samalla asenteella kuin sinäkin ja nyt on 26 kirjaa takana. Eiköhän me saada tämä suori­tettua ihan kunnialla! Itselleni vaikein saattaa olla tuo kohta jossa kukaan ei kuole, onnistun aina valit­semaan sellaisen kirjan jossa ainakin joku sivuhen­ki­löistä heittää henkensä. Siihen kohtaan täytyy varmasti etsiä vinkkejä muualta. Muuten meinaan jatkaa samalla tyylillä… /Mari

  1. Oi ei, olipa osittain harmil­linen yhteen­sattuma! Toivot­ta­vasti olosi on jo paranemaan päin. Täällä kurkkukipu on jo lähes kokonaan poissa, mutta olo on vielä tosi tukkoinen. Töistä olen kuitenkin joutunut olemaan poissa ja varmaan olen koko loppu­viikon, että ehdin kunnolla parantua.

   Sinunkin haasteesi on hyvällä mallilla, joten ei hätää! Haha jep, sellaisen kirjan, jossa kukaan ei kuole, löytä­minen on yllät­tävän vaikeaa, vaikkei lukisikaan pelkkiä dekka­reita :D No, tuo lukemani Geir Gullik­senin romaani Kertomus eräästä aviolii­tosta on ainakin sellainen, jos et muuta siihen löydä. Tsemppiä haasteen päihit­tä­miseen (minä onnistuin tässä parin päivän aikana kasvat­tamaan haaste­kohtia peräti kahdella kirjalla, jei)!

 2. Minä teen tätä samalla tavalla kuin sinä: en ole etsinyt haasteeseen sopivia kirjoja, mutta luettuna on sama 27. Yhden­päi­vän­ro­maa­niksi vinkkaan Ian McEwanin Lauantain. Olen lukenut Keskiyön lapset. Se on erinomainen ja palkitseva kirja, mutta ei mikään aivan kevyt luettava.

  1. Rento tyyli on hyväksi havaittu, mitä sitä turhaan stres­saamaan :) Kiitos vinkistä, laitan McEwanin harkintaan. En ole koskaan lukenut yhtäkään hänen kirjaansa, joten tulisi sekin samalla korjattua. Ja arvelinkin, ettei tuo Rushdien kirja ole ihan sieltä kepeim­mästä ja helpoim­masta päästä. En kuitenkaan haluaisi lukea juuri tuohon Intia-kohtaan mitään kepeää ja iloista tai jotain mahdol­li­simman stereo­tyyp­pistä Intiasta kertovaa kirjaa, joihin tunnun koko ajan törmääväni. No, ei auta kuin kokeilla, miten Keskiyön lapset lähtee etenemään. Ehkä aloitan sen kuitenkin reilusti ennen vuoden päätty­mistä, ihan varmuuden vuoksi :D

 3. Samoissa luvuissa minäkin tällä hetkellä, ja hyvin saanut jokaisen ihan muillakin kritee­reillä valitun, tänä vuonna luetun kirjan bingo­mai­sesti haasteeseen mukaan. :) Muutaman olen lukenut ihan haasteen vuoksi, mm. kotipaik­ka­kuntaan sijoit­tuvan kirjan, mutta se oli niin huono, että jatkanen ehkä mielummin ihan vain tätä “jos sattuu mukaan sopimaan” -asennetta. :D

  Yhden­päi­vän­ro­maaniin muuten luin sattu­malta Ylen kirja­prog­giksen tiimoilta Hannu Raittilan Ei minulta mitään puutu, se oli yllät­tävän hieno kirja. :) Olin siihen etukäteen suunni­tellut hyllys­täkin löytyvää Hirvosen Että hän muistaisi saman -teosta, mutta sille sopinee joku muukin kohta, ehkä. Jos sitä nyt edes luettua saan, se on aika kauan tuolla hyllyä lämmit­tänyt!

  1. Hauskaa, että olet saanut tähän mennessä kaikki lukemasi mukaan haasteeseen :) Minulla ei ole ihan onnis­tunut, sillä olen nyt lukenut yhteensä 33 kirjaa, joista 29 on mukana haasteessa. Mutta siis yllät­tävän moni kirja on sopinut haasteen eri kohtiin, mikä johtunee enemmän haaste­kohtien helppou­desta tai väljyy­destä kuin siitä, mitä olen lukenut. Loppu­vuo­desta täytyykin varmasti enemmän suunni­tella mitä lukee, jos haluan saada haasteen täytettyä, mutta se ei onneksi ahdista, koska vaikeam­matkin haaste­kohdat ovat sen verran väljiä, että niihin sopii monet eri kirjat.

   Kiitos vinkeistä, laitan ne ylös jos ei nyt sattu­malta esimer­kiksi oman hyllyn kirjoista tule vastaan mitään yhden­päi­vän­ro­maania.

 4. Minul­lakin tuottaa tuo Sanka­ri­tarina vaikeuksia. Ehkä luen Muumi­papan urotyöt siihen! :-) Ja samoin Intiasta kertova kirja on vaikea. Ikään­tym­sesta kerto­vaksi kirjaksi sain Heli Laaksosen Sylvia, Tuija ja laulava patja — siinä 60 v ystävykset jutte­levat mm. vanhe­ne­mi­sesta. Siihen sopii myös Mila Teräksen Jäljet, joka kertoo Helena Schjerf­beckin viimei­sistä vuosista.

  1. Oi, Muumi­papan urotyöt on ihana ja sopii niin hyvin sanka­ri­tarina-kohtaan! :) Minä sainkin sen yllättäen täyte­tyksi, kun luin Paper Girls -sarja­kuvan. Se ei ollut ehkä ihan sitä, mitä sanka­ri­ta­ri­nalla itse ajattelin, mutta päähen­kilöt ovat siinä niin kovia mimmejä, että sanoisin jo sanka­reiksi :D

   Kiitos vinkeistä liittyen ikään­ty­mi­sestä kertoviin kirjoihin, etenkin jälkim­mäinen kuulostaa kiinnos­ta­valta!

 5. Yhden­päi­vän­ro­maaniin luin Markku Pääskysen Tämän maailman tärkeimmät asiat. Minulla on tällä hetkellä luettuna 28 teosta haasteeseen. En ole vielä erikseen etsinyt luettavaa haasteeseen, vaan lukemani teokset ovat löytäneet paikkansa helposti. Nyt alkaa kyllä vaikeutua jonkin verran.

  1. Kiitos vinkistä, täytyypä tutustua kirjaan. Sinunkin haasteesi on näemmä edennyt hyvin! Ja totta, tässä vaiheessa haastetta alkaa yhä enemmän tulla vastaan kirjoja, jotka eivät enää sovikaan haasteen eri kohtiin. Täytynee siis alkaa jo vähän suunni­tella jos haluaa saada haasteen valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Tsemppiä jatkoon!

 6. Poistin ehdotukseni Röyhkästä luettuani tarkemmin postauksesi. :)

 7. 39. kohtaan sopii esimer­kiksi Venla Hiiden­salon Sinun tähtesi, joka kertoo Albert Edelfel­tistä. Romaa­nissa seurataan hänen elämäänsä pikku­po­jasta kuolemaan ja Edelfelt pohtii siinä paljon ikään­ty­mistään, kun ei halua sitä millään hyväksyä. Muutenkin siis aivan erinomainen kirja, hieman hidas­tem­poinen mutta jotenkin seesteinen, tai ainakin tuo sellaisen olon. Luin juhan­nuksena, odottaa vielä bloggaa­mistaan.

  1. Kiitos suosi­tuk­sesta, vaikuttaa ehdot­toman kiinnos­ta­valta! Hiljaiset ja seesteiset kirjatkin ovat ihania. Odotan blogi­jut­tuasi :)

 8. Haha joo, Röyhkän kirjat eivät jostain syystä kiinnosta yhtään! :D