Type and press Enter.

The PEN/Faulkner Award for Fiction 2017: finalistit

Kurka­taanko välillä, mitä Yhdys­val­tojen kirjal­li­suus­pal­kin­to­rin­ta­malla tapahtuu? PEN/Faulkner-palkinnon finalistit on nimittäin julkis­tettu.
The PEN/Faulkner -palkinto jaetaan vuosittain edellis­vuoden parhaim­malle amerik­ka­lai­selle kirjalle (romaani, pienois­ro­maani, novel­li­ko­koelma). Palkinto jaettiin ensim­mäisen kerran vuonna 1981. Voittaja saa 15 000 dollaria ja muut finalistit 5000 dollaria. Mitään pitkä­listoja ei ole, vaan vuosittain vaihtuvat tuomarit valit­sevat suoraan viisi finalistia, joiden joukosta valitaan voittaja.
Tämän vuoden finalistit ovat:
Viet Dinh: After Disasters
Kirja neljästä ihmisestä Intiaa ravis­te­levan maanjä­ris­tyksen jälkeen.
Louise Erdrich: LaRose
Metsäs­tä­mässä oleva mies ampuu vahin­gossa naapu­rinsa lapsen ja korvaa sen ojibwe-heimon tapaan antamalla tilalle oman poikansa, LaRosen.
Garth Greenwell: What Belongs to You
Romaani miesten välisestä halusta, vaarasta, pelosta ja synkistä mennei­syyden tapah­tu­mista.
Imbolo Mbue: Behold the Dreamers
Romaani aviolii­tosta, maahan­muu­tosta, rodul­li­suu­desta ja amerik­ka­lai­sesta unelmasta.
Sunil Yapa: Your Heart is a Muscle the Size of a Fist
Seitsemän eri ihmisen silmin kuvattu romaani WTO:n huippu­ko­kouksen vastai­sista miele­no­soi­tuk­sista vuoden 1999 Seatt­lessa.
––
Tämän vuoden finalis­ti­vii­sikko vaikuttaa minusta aavis­tuksen verran monimuo­toi­sem­malta kuin viime­vuo­tinen. Ylipäätään kirjal­li­suus­pal­kinnot ovat alkaneet ottaa paremmin huomioon eri vähem­mis­tö­ryhmiä, vai mitä mieltä olette? Näkyykö monimuo­toisuus kirjal­li­suus­pal­kin­tojen ehdokas­a­set­te­luissa? Minusta monimuo­toisuus on alkanut korostua erityi­sesti Yhdys­val­loissa, mikä ei viime aikojen tapah­tumien vuoksi ole sinällään yllätys. Kirjal­li­suu­den­la­jeissa ollaan tosin tänä vuonna yksipuo­lisia, sillä kaikki PEN/Faulknerin ehdokkaat ovat romaaneja.
Veikkaan voitta­jaksi joko Garth Greenwellin What Belongs to Youta tai Imbolo Mbuen Behold the Dreamersia. Ne ovat samalla kirjat, jotka minua näistä eniten kiinnos­tavat. Greenwellin kirja muuten julkaistaan suomeksi huhti­kuussa, joten sen pääsee lukemaan äidin­kie­lellään ihan pian jos ei ole englan­niksi vielä ehtinyt!
PEN/Faulkner-palkinnon voittaja palkitaan 4. huhti­kuuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 comments

  1. Tuo Greenwellin kirja kyllä kiinnostaa ihan valta­vasti, ja hädin tuskin maltan odottaa suomen­nosta, mutta hienoa että tulee näin nopeasti suomek­sikin. Hienoa muutenkin, että on erityi­sesti kulttuu­rista diver­si­teettiä aiheissa ja näkökul­missa.

    1. Kyllä, näissä liikutaan monissa eri kulttuu­reissa. Samaa olen vaistoavani muidenkin kirjal­li­suus­pal­kin­tojen ehdokas­a­set­te­luissa ja toki kirjal­li­suu­dessa ylipäätään tällä hetkellä. Hieno juttu!

  2. Ehdokkaat vaikut­tavat hyvällä tavalla tosi erilai­silta kuin mitä jotenkin on tottunut. Vai onko mieli­kuvani jotenkin tosi väärä nyt? :D Kaikki kiinnos­tavat, mutte Greenwell ja Mbuen ehkä eniten minuakin.

    1. Viime vuoden PEN/Faulkner-palkinnon ehdokkaat olivat minusta aika saman­tyy­lisiä kuin tänäkin vuonna, mutta kyllä minus­takin tuntuu, että muihin tämän vuoden ehdokas­lis­toihin verrattuna tämän palkinnon lista on vähän erilainen, toki positii­vi­sella tavalla. Ja vähek­sy­mättä muiden palkin­tojen ehdok­kaita, koska nekin ovat olleet tosi mielen­kiin­toisia! :D