Type and press Enter.

The Walter Scott Prize for Histo­rical Fiction 2017: pitkä­lista

The Walter Scott Prize myönnetään vuosittain edellis­vuoden parhaim­malle histo­rial­li­selle romaa­nille. Se on kirjal­li­suus­pal­kin­to­kat­sauk­siini valikoi­mistani palkin­noista nuorin, perus­tettu vuonna 2010. Palkintoon ehdolle asetet­tavan romaanin tulee olla kirjoi­tettu englannin kielellä ja julkaistu ensim­mäisen kerran Isossa-Britan­niassa, Irlan­nissa tai jossakin Kansai­nyh­teisön maassa edellisenä kalen­te­ri­vuonna. Ehtona on myös, että suurimman osan romaanin tapah­tu­mista tulee sijoittua … View Post The Walter Scott Prize for Histo­rical Fiction 2017: pitkä­lista

Anneli Kanto: Lahtarit

Kyllä soli kauhia se kiiras­torstaki. Sellaasta tappa­mista minen oo ikinä nähäny ja hyvä, jos en ikinä enää näekään. Minoon ny ollu Harma­kee­tonin taistelus nottei maail­man­lop­pukaan voi tämän kauhiee olla. Kiljaisin riemusta, kun sain tietää, että Anneli Kannolta on tulossa tänä vuonna uusi romaani. Rakastin kaksi vuotta sitten ilmes­ty­nyttä Pyöveliä, jossa … View Post Anneli Kanto: Lahtarit

Katja Kettu, Meeri Kouta­niemi & Maria Seppälä: Finti­aanien mailla

Lääkäri Arne Vainio hoitaa diabe­tes­po­ti­laita Fond du Lacin reser­vaa­tissa. Lyz Jaakola vetää naisten rumpu­ryhmää, joka esittää vanhoja ojibwa-intiaanien lauluja. Jim ja Rebecca Gawboyn koti toimii autis­tisten, hyväk­si­käy­tet­tyjen intiaa­ni­lasten orpokotina. Sue Raker hoitaa mehiläis­ti­laansa Ylä-Michi­ga­nissa. Entinen sekakäyttäjä Shauna Pelto rauhoittuu reser­vaat­tinsa metsässä. Ehkä mietit, miksi osalla yllä maini­tuista henki­löistä on varsin … View Post Katja Kettu, Meeri Kouta­niemi & Maria Seppälä: Finti­aanien mailla

Ville Kivimäki: Murtuneet mielet : Taistelu suoma­lais­so­ti­laiden hermoista 1939–1945

Havahduin tänään muoka­tessani Excel-tiedostoa, johon kokoan tämän vuoden luettua kirjojani ja muuta niihin ja lukemiseen liittyvää dataa, että olen melkein kuin vahin­gossa lukenut tänä vuonna jo kolme tieto­kirjaa. Mietin jo viime vuonna ja etenkin viime vuoden koosteita tehdessäni ottavani tämän vuoden yhdeksi projek­tiksi lukea enemmän tieto­kir­jal­li­suutta, sillä luen sitä vapaa-ajallani … View Post Ville Kivimäki: Murtuneet mielet : Taistelu suoma­lais­so­ti­laiden hermoista 1939–1945

Inter­na­tional Dylan Thomas Prize 2017: pitkä­lista

Inter­na­tional Dylan Thomas Prize on britti­läinen, alle 39-vuoti­aalle kirjai­li­jalle jaettava kirjal­li­suus­pal­kinto. Kilpailu on avoin kaikille kansal­li­suuk­sille ympäri maailman, kunhan ehdolle asetettava kirja vain on julkaistu englannin kielellä edellisen vuoden aikana. Kilpailu on avoin myös kaikille kirjal­li­suu­den­la­jeille eli romaanien lisäksi ehdok­kaana voi olla esimer­kiksi novel­li­ko­koelmia, näytelmiä tai runoteoksia. Palkinnon isä eli … View Post Inter­na­tional Dylan Thomas Prize 2017: pitkä­lista

Petri Tamminen: Suomen historia

Vuosi 1954: Äiti istui sängyn laidalla täysissä navet­ta­vaat­teissa ja hiissasi itseään näin edesta­kaisin, että pitäisi mennä, pitäisi mennä, lehmät jo ammuu. Mutta ei millään saanut laske­tuksi kirjaa käsistään, jatkoi vain lukemista, sodan käynyt lotta. Nappasin välipa­laksi Petri Tammisen Suomen historian, jonka välipa­lao­lemus olikin harhaa. Noin 150-sivuisen kirjan kyllä lukaisee hetkessä … View Post Petri Tamminen: Suomen historia

Runeberg-palkinto 2017: voittaja

Runeberg-kirjal­li­suus­pal­kinto jaettiin tänään Runebergin päivänä. Joulu­kuussa julkis­tettu kahdeksan ehdokkaan lista oli mitä mielen­kiin­toisin, positii­vi­sella tavalla hyvin erilainen kuin Finlandia-palkinnon ehdokas­lista, vaikka yksi sama ehdokas siellä olikin. Omat ennak­ko­suo­sikkini olivat Riitta Jalosen Kirkkaus, joka oli viime vuonna paras lukemani kirja, ja Sinikka Vuolan Replika, jota en edelleenkään ole lukenut, mutta edistynyt … View Post Runeberg-palkinto 2017: voittaja

Jenni Fagan: The Sunlight Pilgrims

On vuosi 2020, kumma talvi. Jerusa­le­missa sataa lunta, Thames tulvii ja jäätyy, ja jätti­mäinen jäävuori ajelehtii kohti Skotlannin rannikkoa. Nuori mies nimeltä Dylan jättää pienen eloku­va­teat­te­rinsa ja kotinsa Lontoossa ja matkustaa Clachan Fellsiin, pieneen skotlan­ti­laiseen kylään keskelle traile­ri­parkkia, aloit­taakseen elämänsä alusta keskellä kylmintä talvea. Isoäiti ja äiti ovat hänen mukanaan, … View Post Jenni Fagan: The Sunlight Pilgrims

Margaret Atwood: Angel Catbird #1

Kun kuulin joskus viime vuonna, että Margaret Atwoo­dilta on tulossa sarjakuva (!), olin heti kiinnos­tunut. Atwood on kirjoit­tanut pitkän uransa aikana vaikka ja mitä, mutta sarja­kuvat ovat hänen tuotan­nossaan uutta. Miksi Atwood on halunnut kirjoittaa sarja­kuvan? Hän itse on asian suhteen varsin ironinen: Some find it strange that a person … View Post Margaret Atwood: Angel Catbird #1

Costa Book Awards 2016: voittaja

Costa Book of the Year 2016 -voittaja julkis­tettiin eilen. Voittaja valittiin vuoden alussa julkis­tet­tujen katego­rioiden voittajien joukosta. Ehdolla voitta­jiksi olivat: Sebastian Barry: Days Without End (vuoden romaani) Francis Spufford: Golden Hill (vuoden esikois­ro­maani) Keggie Carew: Dadland : A Journey into Uncharted Territory (vuoden elämä­kerta) Alice Oswald: Falling Awake (vuoden runoteos) … View Post Costa Book Awards 2016: voittaja