Type and press Enter.

Kirja­blogit ja 101 kirjaa

Tänä vuonna juhlitaan monin eri tavoin Suomen 100-vuotista itsenäi­syyttä. Minusta eräs hienoim­mista ellei jopa hienoin tapa juhlistaa Suomen itsenäi­syyttä on Ylen Kirjojen Suomi -hanke, jossa olemme mukana myös me, kirja­blogit!
Millainen Suomi välittyy kauno­kir­jal­li­suu­des­tamme sadan vuoden ajalta? Kirjojen Suomi tutkii, mitä itsenäi­syyden ajan kirjat kertovat maastamme ennen ja nyt, ja miten asiat ovat muuttuneet aikojen saatossa.
Kirjojen Suomi on Ylen itsenäi­syyden juhla­vuoden 2017 suuri kirjal­li­suus­hanke, johon kuuluu yli 100 radio-ohjelmaa, 111 tv-ohjelmaa, joukko kirjal­lisuus-podcasteja sekä suuri netti­si­vusto yle.fi/kirjojensuomi. Kirjojen Suomi yllyttää suoma­laisia lukemaan lisää kauno­kir­jal­li­suutta.
Kirjojen Suomi jakaantuu erilaisiin sisäl­töihin, joista ehdot­to­masti kutkut­ta­vimmat ovat sisarus­sarjat Sadan vuoden kirjat ja 101 kirjaa.
Kirjojen Suomen sisarus­sar­joissa Sadan vuoden kirjat ja 101 kirjaa käsitellään satayksi kirjaa – kirja jokai­selta vuodelta. Kirjat ovat Seppo Puttosen ja Nadja Nowakin valit­semia. Valinnat eivät noudata kirjal­li­suus­his­torian kaanonia vaan joukossa on paljon yllätyksiä. Kaikki kirjat kertovat jotakin kiinnos­tavaa Suomesta itsenäi­syyden aikana.
Sadan vuoden kirjat esittää Yle Radio 1 ja 101 kirjaa Aamu-tv. Molem­missa sarjoissa käsitellään samoja kirjoja, mutta hieman eri näkökul­mista, ja mukana keskus­te­luissa on vaihtuvia vieraita. 10. tammi­kuuta alkavissa radio- ja tv-jaksoissa käsitellään yksi kirja per vuosi Suomen itsenäi­syyden ajalta lähtien vuodesta 2016 ja päättyen vuoteen 1917. Viimeinen 6.12. tuleva erikois­jakso käsit­telee vuoden 2017 kirjaa. Ohjelmien jaksot ovat nähtä­villä ja kuulta­vissa myös Yle Areenassa. 101 kirjaa -sarjan osalta ensim­mäiset 50 kirjaa ovat katsot­ta­vissa Areenasta jo nyt ja loput 50 kirjaa tulevat sinne 30. kesäkuuta.
Lähes kaikki mukaan valitut kirjat ovat luetta­vissa verkosta. Lisäksi Ylen Kirjojen Suomi -netti­si­vus­tolla on Kirjakone, jonka avulla kirjojen joukosta voi etsiä itselleen sopivaa luettavaa.
81 kirja­blog­gaajaa on mukana lukemassa sadan vuoden kirjoja siten, että bloggaamme valituista kirjoista yhtäai­kai­sesti Ylen sarjojen kanssa. Blogi­tekstit julkaistaan siis kahden kappaleen viikko­vauhtia, tiistaisin ja torstaisin, samaan tahtiin kuin sarjat Sadan vuoden kirjat ja 101 kirjaa tulevat radiosta ja tv:stä.
Tässä ovat kaikki sata kirjaa, jotka on valittu edustamaan kutakin Suomen itsenäistä vuotta (vuoden 2017 kirja valitaan luonnol­li­sesti tämän vuoden kuluessa):
2016 Ilkka Remes: Kiirastuli
2015 Elina Hirvonen: Kun aika loppuu
2014 Pajtim Statovci: Kissani Jugos­lavia
2013 Pauliina Rauhala: Taivas­laulu
2012 Juha Seppälä: Mr Smith
2011 Rosa Liksom: Hytti nro 6
2010 Markus Nummi: Karkki­päivä
2009 Maarit Verronen: Normaalia elämää
2008 Sofi Oksanen: Puhdistus
2007 Risto Isomäki: Litium 6
2006 Leena Krohn: Mehiläis­pa­vil­jonki : kertomus parvista
2005 Arto Salminen: Kalavale
2004 Reko Lundán: Rinnakkain
2003 Lars Sund: Eriks bok
2002 Kari Hotakainen: Juoksu­hau­dantie
2001 Jari Tervo: Suomemme heimo
2000 Jusa Pelto­niemi: Jäähy­väiset sukuro­maa­nille
1999 Veronica Pimenoff: Maa ilman vettä
1998 Hannu Raittila: Ei minulta mitään puutu
1997 Mauri Kunnas: Koiramäen joulu­kirkko
1996 Kreetta Onkeli: Ilonen talo
1995 Kalle Päätalo: Hyvästi Iijoki
1994 Matti Paloheimo: Valkoinen Mandela
1993 Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja rakkauden nälkä
1992 Daniel Katz: Saksa­lainen sikakoira
1991 Erno Paasi­linna: Kauppa­miehet isänmaan asialla
1990 Olli Jalonen: Isäksi ja tyttä­reksi
1989 Annika Idström: Kirjeitä Trini­dadiin
1988 Kari Kontio & Tuomas Nevan­linna: Kirjava lehmä : suuri luento Suomen sodan­jäl­kei­sestä histo­riasta
1987 Eeva Kilpi: Animalia
1986 Antti Tuuri: Ameriikan raitti
1985 Matti Pulkkinen: Romaa­ni­hen­kilön kuolema
1984 Pirkko Saisio: Kainin tytär
1983 Joni Skiftesvik: Puhal­lus­kuk­ka­poika ja taivaan­kor­jaaja
1982 Kaari Utrio: Ruusu­laakso
1981 Anja Kauranen: Sonja O. kävi täällä
1980 Kauko Röyhkä: Tien laidalla Waterloo
1979 Jukka Asikainen, Arto Melleri & Heikki Vuento: Pete Q
1978 Juhani Peltonen: Elmo
1977 Paavo Haavikko: Kansa­kunnan linja
1976 Risto Rasa: Kaksi seppää : runoja
1975 Jussi Kylätasku: Revari
1974 Veijo Meri: Kuviteltu kuolema
1973 Heikki Turunen: Simpauttaja
1972 Arto Paasi­linna: Operaatio Finlandia : ruotsin kesähyökkäys Suomeen
1971 Eeva Joenpelto: Vesissä toinen silmä
1970 Lassi Sinkkonen: Solveigin laulu
1969 Jarkko Laine: Niin kulki Kolumbus
1968 Tytti Parras: Jojo
1967 Hannu Salama: Minä, Olli ja Orvokki
1966 Arvo Salo: Lapua­lai­sooppera
1965 Timo K. Mukka: Tabu
1964 Marja-Leena Mikkola: Tyttö kuin kitara
1963 Paavo Rintala: Sissi­luut­nantti
1962 Pentti Saari­koski: Mitä tapahtuu todella
1961 Anni Polva: Tiinalla on hyvä sydän
1960 Marja-Liisa Vartio: Kaikki naiset näkevät unia
1959 Anders Cleve: Gatstenar / Katukiviä
1958 Aapeli: Pikku Pietarin piha
1957 Kirsi Kunnas: Tiitiäisen tarinoita
1956 Irja Virtanen: Kenttä­har­maita naisia
1955 Rauha S. Virtanen: Seljan tytöt
1954 Väinö Linna: Tunte­maton sotilas
1953 Aino Räsänen: Näkemiin, Helena
1952 Veikko Huovinen: Havukka-ahon ajattelija
1951 Yrjö Kokko: Suden­ham­painen kaula­nauha
1950 Tove Jansson: Mumin­pappans bravader / Muumi­papan urotyöt
1949 Valentin: Ruma Elsa
1948 Elvi Sinervo: Vuorelle nousu
1947 Outsider: Kilroy oli täällä : jänni­tys­ro­maani
1946 Jussi Talvi: Tällaista oli palata
1945 Mika Waltari: Sinuhe, egypti­läinen
1944 Armas J. Pulla: Jees, leskiyli-insinöörskä! sanoi vääpeli Ryhmy. Hupailu kotirin­ta­malta
1943 Matti Hälli: Suopursu kukkii
1942 Eila Pennanen: Ennen sotaa oli nuoruus
1941 Helvi Hämäläinen: Säädyl­linen murhe­näy­telmä
1940 Erkki Palolampi: Kollaa kestää
1939 Hella Wuolijoki: Niska­vuoren leipä
1938 Olavi Paavo­lainen: Risti ja hakaristi
1937 Martti Laine: Kuilu
1936 Sally Salminen: Katrina
1935 Saima Harmaja: Sateen jälkeen
1934 Katri Vala: Paluu
1933 Joel Lehtonen: Henkien taistelu
1932 Toivo Pekkanen: Tehtaan varjossa
1931 Pentti Haanpää: Noitaympyrä
1930 Iris Uurto: Ruumiin ikävä
1929 Aarno Karimo: Kumpujen yöstä
1928 Aino Kallas: Suden­morsian
1927 Unto Seppänen: Taakan­kan­tajat
1926 Hilja Valtonen: Nuoren opetta­jat­taren varavent­tiili
1925 Edith Södergran: Maa jota ei ole
1924 Maria Jotuni: Tohve­li­san­karin rouva
1923 Kaarlo Hänninen: Kiveliön karkurit
1922 Anni Swan: Pikku­pap­pi­lassa
1921 Olli: Musta­par­tainen mies herättää pahen­nusta
1920 Juhani Aho: Muistatko
1919 F. E. Sillanpää: Hurskas kurjuus
1918 Eino Leino: Vapauden kirja
1917 Konrad Lehtimäki: Ylös helve­tistä
Minkä­laisia ajatuksia tämä sadan kirjan lista teissä herättää? Minusta valinnat ovat yllät­täviä ja kokonaisuus on hyvin monipuo­linen. Mukana on toki kaikkien tuntemia kirjoja, kuten Sofi Oksasen Puhdistus, Väinö Linnan Tunte­maton sotilas ja Mika Waltarin Sinuhe, egypti­läinen, mutta paljon sellai­siakin, joista en ole aiemmin kuullut. On myös ilo, ettei kaikilta erittäin tunne­tuilta kirjai­li­joilta ole valittu mukaan heidän nk. pääteostaan.
Lukui­sassa tullaan näkemään kevääm­mällä juttu vuoden 1992 kirjasta eli Daniel Katzin Saksa­lai­sesta sikakoi­rasta. En ole aiemmin lukenut Katzin teoksia, jännit­tävää!
––
Milloin?
10.1.2017–6.12.2017
Missä?
TV1 ja Yle Radio 1
#Kirjo­jen­Suomi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Kivan infor­ma­tii­vinen teksti! En ole yhtään saanut seura­tuksi tätä kirjoihin liittyvää satavuotis-juhla­vuoden hässäkkää niin tässä tuli kaikki hyvin tiedoksi. Kiitos:)

    1. Tämä Ylen Kirjojen Suomi on sen verran laaja ja monta eri osate­kijää sisältävä hanke, joten hyvä, jos tästä sai selvää :)