Type and press Enter.

The Man Booker Prize 2016: pitkä­lista


Onkin jo se aika vuodesta, kun Booker-palkinnon tämän­vuo­tinen “tusina” eli pitkä­lista julkaistaan! Sainkin jännittää töissä koko päivän, että mitähän sieltä tulee ja sitten sopivasti kahden aikaan kahvi­tauolla pitkä­lista tuli julki.
Osa ehdok­kaista on minulle enemmän tai vähemmän tuttuja, osa taas aivan tunte­mat­tomia, mikä on tietysti loistava asia paisuvan lukulistan kannalta. Kirjal­li­suus­pal­kin­to­kat­sausten teossa ei useinkaan ole kivointa arvuu­tella kuka tulee voittamaan, vaan se, miten paljon uusia kirja- ja kirjai­li­ja­vinkkejä löytää.
Ehdokkaat Booker-palkinnon saajiksi ovat:


Paul Beatty: The Sellout
Satiiri miehestä, jota syytetään oikeu­dessa orjuuden uudel­leen­käyn­nis­tä­mi­sestä hänen kotikau­pun­gissaan Dicken­sissä, Kalifor­niassa. Ai niin, mies on muuten musta.


J. M. Coetzee: The Schoolday of Jesus
Allego­rinen romaani nuoresta Davídista, joka pääsee huippu­ta­soiseen tanssi­kouluun. Siellä hän saa tietää, mihin aikuiset oikein pysty­vätkään.


A. L. Kennedy: Serious Sweet
Tarina kahdesta kunnol­li­sesta, mutta rikki­näi­sestä ihmisestä, jotka yrittävät tehdä moraa­li­sesti oikeita päätöksiä moraa­lit­to­massa maail­massa. Epäta­val­linen rakkaus­tarina.


Deborah Levy: Hot Milk
Äiti ja tytär saapuvat pieneen espan­ja­laiseen kylään yrittääkseen löytää paran­nus­keinon äidin selit­tä­mät­tömään halvaukseen. Romaani seksu­aa­li­suu­desta, feminii­ni­syy­destä ja äiti–tytär-suhteesta.


Graeme Macrae Burnet: His Bloody Project
Kuvit­teel­lisen Roderick Macraen kertoma tarina oikeu­den­käyn­nistä, jossa häntä syytetään kolmen ihmisen murhasta vuonna 1869. Ja hän myöntää kaiken, mutta miksi?


Ian McGuire: The North Water
Tarina karmi­valla tavalla pieleen menevästä valaan­pyyn­ti­mat­kasta pohjoi­selle napapii­rille, missä pahuutta ei voi paeta.


David Means: Hystopia
Romaani romaa­nista, jonka on kirjoit­tanut 22-vuotias Vietnamin sodan veteraani Eugene Allen. JFK on kolmatta kautta presi­denttinä, Vietnamin sota jatkuu. Kansan henkistä hyvin­vointia pidetään yllä syöttä­mällä sotilaille muistot poispyyh­kiviä lääkkeitä. Romaani henki­lö­koh­tai­sesta ja kansal­li­sesta traumasta.


Wyl Menmuir: The Many
Timothy Bucchanan muuttaa pieneen, ranni­kolla sijait­sevaan kyläpa­haseen. Muut, ne harvat, kylän asukkaat eivät kuitenkaan toivota Timothya terve­tul­leeksi, pikem­minkin päinvastoin. Kuka oli mies, joka ennen asui Timothyn mökissä? Mitä kyläläiset oikein salaavat?


Ottessa Moshfegh: Eileen
1960-luvulla poikien vanki­lassa sihteerinä työsken­televä ja jollakin tavalla häiriin­tynyt Eileen yrittää pärjätä raskaan työnsä ja alkoho­listi-isänsä kanssa. Lopulta hän ajautuu keskelle hyvin outoa rikosta.


Virginia Reeves: Work Like Any Other
1920-luvun Alabama: Sähkö­asen­tajana työsken­televä Rosco T. Martin rakastaa työtään, hän ei voisi kuvitel­lakaan tekevänsä muuta. Sitten hänen vaimonsa Marie perii isänsä maatilan, jonne he muuttavat ja Rosco joutuu jättämään työnsä. Asiat menevät pahalla tavalla pieleen, kun eräs paikal­linen kuolee Roscon laitto­masti asenne­tuista sähkö­lin­joista (sillä pitäähän sähkö­miehen maati­lalle sähköt saada) saamaansa sähköiskuun, ja Rosco joutuu vankilaan.


Elizabeth Strout: My Name Is Lucy Barton
Lucy Barton on sairaa­lassa toipu­massa leikkauk­sesta, kun hänen äitinsä tulee käymään katso­massa häntä. Äiti ja tytär eivät ole puhuneet toisilleen moneen vuoteen ja tunnelma on kireä. Romaani äidin ja tyttären välisestä suhteesta.


David Szalay: All That Man Is
Yhdeksän eri ikäistä ja eri puolilla maailmaa olevaa miestä, kaikki poissa kotoa. Yhdeksän tarinaa, jotka yhdis­tävät heidät toisiinsa.


Madeleine Thien: Do Not Say We Have Nothing
Nuoren Ai-Ming-nimisen naisen kertoma tarina vallan­ku­mouksen ajan Kiinasta, perheestä, rakkau­desta, menet­tä­mi­sestä ja surusta.
––
Että sellainen lista tänä vuonna! Huikean monipuo­linen ja ehdot­toman kiinnostava. J. M. Coetzee on oikea Booker-veteraani: hän on voittanut palkinnon jo kahdesti, vuosina 1983 ja 1999. Myös Deborah Levy on ollut aikai­sem­minkin ehdolla vuonna 2012. Listalla on neljä esikois­ro­maania, mikä on aina iloinen asia. Esikois­ro­maaneja ovat Meansin Hystopia, Menmuirin The Many, Moshfeghin Eileen ja Virginia Reevesin Work Like Any Other.
Tuttuja kirjoja, sellaisia, joista olen kuullut tai jopa asettanut tbr-listani jatkoksi, ovat Beattyn The Sellout, Levyn Hot Milk, Moshfeghin Eileen, Stroutin My Name Is Lucy Barton (oli ehdolla myös tämän vuoden Baileysin saajaksi) ja Thienin Do Not Say We Have Nothing. Muista ainostaan J. M. Coetzee on nimenä tuttu eli monta minulle täysin entuu­destaan tunte­ma­ton­takin kirjai­lijaa ja kirjaa on mukana.
Näistä kolmes­ta­toista kirjasta haluaisin kaikkein eniten lukea Beattyn The Selloutin, Coetzeen The Schooldays of Jesusin, Burnetin His Bloody Projectin, McGuiren The North Waterin, Menmuirin The Manyn ja Moshfeghin Eileenin. Mikään ehdok­kaista ei kuitenkaan ole millään tavalla luotaan­työntävä, joten kaikki käy.
Millaisen kuuden kirjan lyhyt­listan muodos­tai­sitte ehdok­kaista? Aika paha valinta, vai mitä. Heitän lonkalta, että lyhyt­lis­talle pääsevät seuraavat romaanit:
— Paul Beatty: Sellout (ajankoh­tainen aihe)
— J. M. Coetzee: The Schooldays of Jesus (kyseinen kirjalija saattaisi olla aika varma valinta hänen aikai­semman menes­tyk­sensä perus­teella)
— Deborah Levy: Hot Milk (ehkä erilai­sempi kirja muuhun joukkoon verrattuna)
— David Means: Hystopia (Vietnamin sotaan liittyvä romaani voitti myös tämän vuoden Pulitzerin)
— Ottessa Moshfegh: Eileen (paljon puhuttu romaani)
— Madeleine Thien: Do Not Say We Have Nothing (tärkeä, histo­rial­linen aihe)
13. syyskuuta nähdään, miten hyvin tuli veikattua! Voittaja julkis­tetaan lopulta 25. lokakuuta.
Man Booker Prize on yksi merkit­tä­vim­mistä kirjal­li­suus­pal­kin­noista. Sen voi nykyään saada minkä­maa­lainen kirja tahansa, kunhan se on kirjoi­tettu englan­niksi ja julkaistu Isossa-Britan­niassa.

Lisää tämän vuoden palkin­nosta ja ehdok­kaista täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 comments

 1. Kiinnostava lista tosiaan. Monet näistä on mulle ihan tunte­mat­tomia. Ilahduin siitä, että Deborah Levy on listalla (Uiden kotiin oli vallan mainio) ja Hot Milkin varasin heti sen luettuani kirjas­tosta. Sellout lienee jonkin­lainen suosikki voitta­jaksi, mutta saa nähdä. Jännää. Kiitos esitte­ly­pos­tauk­sesta.

  1. Täytyikin laittaa lukulis­talle tuo Uiden kotiin, vaikuttaa kiinnos­ta­valta. Saanee nopeammin kirjas­tosta kuin Hot Milkin, jonka saata­vuu­desta täällä en menisi takuuseen.

   Saapa nähdä, millainen lyhyt­lista näistä muodostuu!

 2. Oijoi, eilen jo listaa lueske­linkin, mutta kiva lukea vielä tämä sinun koosteesi ja kirjojen esittelyt. Monta kiinnos­tavaa ja uutta kirjaa/kirjailijaa. Toivon menes­tystä Levylle, mutta myös esim. Reevesin, Menmuirin ja Kennydyn teokset kutkut­te­levat. Huima lista!

  1. Näissä on kyllä parasta uusien kirjojen ja kirjai­li­joiden löytä­minen :)

   Tällä hetkellä on sellainen olo, että ihan mikä tahansa näistä kirjoista voisi olla palkinnon arvoinen, hirveän vaikea ennustaa edes paria voitta­ja­kan­di­daattia. Lyhyt­listan pohjalta voisi lähteä jo veikkai­lemaan!

 3. Hienon kuuloinen lista, moni tosi kiinnos­tavan oloista kirjaa. The North Water, The Many ja His Bloody Project on noista ehkä eniten kiinnos­ta­vimmat.

  1. Hauskaa, että listalla on mukana aika monta jännä­ri­tyyp­pistä kirjaa, kuten juuri The North Water, The Many ja His Bloody Project. Toivot­ta­vasti jokin niistä pääsee myös lyhyt­lis­talle!

 4. Ihanaa, että jaksat lista näitä palkin­toeh­do­kas­kirjoja ja kirjoittaa vielä lyhyet sepos­tukset:) Itse haluaisin pysyä paremmin kärryillä kirja­maa­ilman taphtu­mista, mutta kaikkea ei ehdi. Näitä postauksia seuraan siis mielen­kiin­nolla:) Paljon kiinnos­tavia kirjoja (The Schoolday of Jesus, Serious Sweet, The Many, Eileen), toivot­ta­vasti suomen­netaan :D

  1. Oi, ihana kuulla! Näitä on mukava tehdä, saa takuu­var­masti uusia kirja­vinkkejä. Lyhyiden kuvausten teko ehdok­kaista on vain haastavaa, etenkin silloin kun ei ole itse lukenut ko. kirjaa (eli melkein jokaisen kohdalla) :D Joten pahoit­telut jos kuvaus ei vastaakaan todel­li­suutta!

   Toivot­ta­vasti näitä saadaan lähivuosina myös suomeksi. Jospa ainakin voittaja!

 5. Olin juuri tulossa aivan samaa kommen­toimaan kuin Jassu yllä, näitä listoja on mielen­kiin­toista lukea ja on ihana kun teet näistä vielä tosiaan näin laadukkaat postaukset! :) Mulla menisi muuten kaikki tällaiset ohi, mutta nyt on taas hurjan suuri lista kirjoja lisää, jotka kiinnostaa! Ja jos näitä vielä joskus suomek­sikin saadaan, tietää ainakin mitä käännöksiä erityi­sesti osaa odotella. Ensim­mäinen ja kaksi viimeistä ainakin itseäni tuon pienen esittelyn perus­teella kiinnostaa, pitääkin näistä vielä lisätietoa etsiä. Kiitos tästä! :)

  1. Kiitos Laura, näitä eri palkintoja on ilo seurata ja tuoda blogiin – ja on plussaa, että postauk­sista on iloa myös muille :) Juuri siksi aloin tarkemmin seurata ulkomaisia kirjal­li­suus­pal­kintoja, että pysyisi jollakin tavalla kartalla, mitä muualla julkaistaan, vaikka ehdokkaat edusta­vatkin vain yhtä pienen pientä viipa­letta kaikista vuosittain julkais­ta­vista kirjoista. Seuraan myös muita kanavia, mutta kirjal­li­suus­pal­kin­to­pöhinä on kiinnos­tavaa sekin.

   Joo, kannattaa etsiä vielä lisätietoa, sillä pyrin kirjoit­tamaan näiden listausten ehdok­kaista vain lyhyesti enkä ole aina aivan satavarma miten hyvin onnistun kuvai­lemaan jotain kirjaa, se kun on vähän haastavaa jos ei ole itse lukenut sitä :D

 6. Ihan kylmäsi näin hyvä lista. Veikkaisin voitta­jaksi My name is Lucy Barton teosta. Haluaisin lukea sen heti.
  Work like any other, Eileen, The North Water voisi myös voittaa, His Bloody Project kuulostaa hyvältä, The sellout.

  1. Eikö! Kylmäsi, vaikken ole edes lukenut näistä mitään :D Mutta lista vaikuttaa niin ihanan monipuo­li­selta ja kaikki kirjat enemmän tai vähemmän kiinnos­ta­vilta.

 7. Ooh jes, Coetzeen Jeesus -tarina siis jatkuu! Tämä on hienoa!
  Ja kylläpä olisi kiva lukea näistä moni muukin :)! Kiitos postauk­sesta!

  1. En aluksi edes tiennyt, että Coetzeen kirja on jatko-osa. Täytyy siis lukea se ensim­mäinen! Saapa nähdä tekeekö Coetzee hattu­tempun :)

   Kiva, että tämä ilahdutti!

 8. J. M. Coetzee oli ainoa, josta olin edes kuullut koskaan, mutta lukenut en ole hänel­täkään mitään. Ei siis kovin motivoivaa seurata näitä ulkomaisia palkintoja, kun yleensä en ole koskaan edes kuullutkaan ehdok­kaista saati sitten lukenut.

  1. Minusta näiden seuraa­minen taas on kamalan motivoivaa just siksi, että saa kamalasti uusia kirja- ja kirjai­li­ja­vinkkejä :) Tosin seuraan ulkomaisia uutuuksia muidenkin kanavien kautta, joten palkin­to­lis­toilla on usein ainakin yksi tuttu nimi.