Type and press Enter.

Leena Krohn: Pereat mundus : romaani, erään­lainen


Lukujumiin kannattaa lukea Leena Krohnia, ainakin tällä kertaa se toimi loista­vasti. Tai en tiedä, auttoiko juuri Krohn, vaikka niin haluan uskoa, vai oliko syynä novellit. Vaikka tämä Krohnin kirja kertoo olevansa romaani, erään­lainen, voisi sen yhtä hyvin luoki­tella myös novel­li­ko­koel­maksi.
Nimi Pereat mundus kuvaa oival­li­sesti Krohnin kirjaa. Se on peräisin latinan­kie­li­sestä sanon­nasta fiat justitia, pereat mundus, joka tarkoittaa tapah­tukoot oikeus vaikka maailma tuhou­tuisi. Eli maailman tuhou­tu­minen, erilaiset loput ja ihmisen toiminta ja kohtalo näissä tilan­teissa ovat kirjan novellien keskeisiä teemoja ja yhdis­täviä tekijöitä.
Toinen inspi­raation lähde tälle kirjalle on ollut Carl Sundburgin runo, etenkin sen ensim­mäinen lause: “There is only one man in the world and his name is All Men”. Nimittäin toinen kirjan novelleja yhdistävä tekijä on Håkan, Håkan-nimiset miehet tai sitten Håkanin eri muodot, Håkan eri ulottu­vuuk­sissa, miten sen nyt haluaakin tulkita. Kirjan 36 novel­lista suurim­massa osassa kerrotaan eri ikäisistä, eri ajassa ja eri tilan­teissa elävistä Håkaneista. Loput novellit taas kertovat tohtori Keino­lem­mestä, terapeu­tista, joka aloittaa varsin erikoisen ja tuskas­tut­tavan sähkö­pos­ti­kes­kus­telun kenenpä muunkaan kuin Håkanin kanssa. Nämä Keino­lem­mestä ja hänen työstään kertovat novellit ovat yhtenäisiä eli tarina jatkuu siitä mihin se edelli­sessä Keino­lempi-novel­lissa jää.
Parin ensim­mäisen kirjan kerto­muksen jälkeen olo oli hiukan skitso­free­ninen, kaikki ne Håkanit, mutta sitten tapahtui jotain. Haltioiduin, mykistyin. Miten joku osaa kirjoittaa näin viisaasti, taita­vasti, mieli­ku­vi­tuk­sel­li­sesti. Kerto­mukset Håkanista limit­tyvät toisiinsa niin fiksusti, vaikka samalla ne ovat myös erillisiä. Keino­lemmen linja taas vaikutti alkuun vähän tylsem­mältä, mutta loppua kohden sekin kasvoi ja kasvoi, yhdistyi Håkaniin. Tai Håkaneihin. Krohnilla on pelot­tavan mahtava huumo­rintaju ja vielä pelot­tavan mahta­vampi mieli­ku­vitus.
Olen aiemmin lukenut Krohnilta Hotel Sapiensin, Taina­ronin ja Erehdyksen, jotka kaikki ovat upeita romaaneja. Pereat Mundus liittyy vaivatta niiden jatkoksi. En uskalla ajatel­lakaan, että Krohn joskus pettäisi, eihän niin voi käydä! Siksi olen tyyty­väinen, että minulla on vielä monta ihanaa lukue­lä­mystä edessäni.
––
Leena Krohn: Pereat mundus : romaani, erään­lainen
Teos 2010 (1998), 330 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.