Type and press Enter.

The Man Booker Inter­na­tional Prize 2016: lyhyt­lista


Surukseni tänään ilmoitan Man Booker Inter­na­tio­nalin tämän kevään lyhyt­listan. Jos muistatte kenen kirja oli kuukausi takaperin ilmoi­te­tulla pitkä­lis­talla, ymmär­rätte suruni ja kenties jaatte sen. Aivan, Aki Ollikaisen White Hunger (Nälkä­vuosi, 2013) ei päässyt kisassa enää eteenpäin. Mikä harmi!
No, katsotaan kuitenkin lyhyt­lis­talle päässyt kuusikko, varmasti nekin ovat paikkansa tällä listalla ansainneet:


José Eduardo Agualusa (Angola): A General Theory of Oblivion
Kääntäjä: Daniel Hahn
Angolan itsenäi­syyden aattona Ludo-niminen portu­ga­li­lainen nainen muuraa itsensä asuntonsa sisään. Hän käyttää timantteja houku­tel­lakseen sisään kyyhkysiä ja polttaa huone­ka­lujaan ja kirjojaan pysyäkseen hengissä. Asunnon seinille kirjoi­tettu tarina, ikkunasta näkyvä maisema ja ulkopuo­lelta kantau­tuvat äänet muodos­tavat kokonais­kuvan Ludon elämästä ja Angolan histo­riasta.


Elena Ferrante (Italia): The Story of the Lost Child
Kääntäjä: Ann Goldstein
The Story of the Lost Child päättää kahden naisen, Elenan ja Lilan, ystävyy­destä kertovan menes­tyneen Napoli-sarjan.


Han Kang (Etelä-Korea): The Vegetarian
Kääntäjä: Deborah Smith
Järkyttävä paina­jainen saa Yeong-hyen luopumaan lihan­ku­lu­tuk­sestaan, mikä puolestaan saa hänen lähipii­rinsä reagoimaan Yeong-hyen päätökseen voimak­kaasti. Useamman henkilön näkökul­masta kerrottu tarina pakko­miel­teistä, valin­noista ja ymmär­ryk­sestä (tai sen puutteesta) toisiamme kohtaan.


Yan Lianke (Kiina): The Four Books
Kääntäjä: Carlos Rojas
Maon Suuren harppauksen aikaan sijoittuva romaani, joka kertoo Pohjois-Kiinan uudel­leen­kou­lu­tus­lei­rillä olevien ihmisten selviy­ty­mi­sestä.


Orhan Pamuk (Turkki): A Stran­geness in My Mind
Kääntäjä: Ekin Oklap
Nobelin kirjal­li­suus­pal­kinnon voittaneen Pamukin romaani kertoo Mevlut-nimisestä katumyy­jästä, jonka tarkka katse muodostaa kuvan vuosien 1969–2012 Istan­bu­lista.


Robert Seethaler (Itävalta): A Whole Life
Kääntäjä: Charlotte Collins
Vähäe­leinen romaani Itävallan vuoris­to­seu­dulla asuvasta miehestä ja hänen suhteestaan ympäröivään luontoon 1900-luvun puoli­vä­lissä.
––
No joo, kyllähän tästä porukasta löytyy useam­pikin hyvin kiinnostava kirja. Agualusan, Ferranten, Lianken ja Seetha­lerin kirjat osuivat jo pitkä­lis­talta silmiini. Ja nyt tuli ihan sellainen kutina, että Lianken kirja voittaisi. Yhtäkään näistä en ole vielä lukenut (mutta kylläkin ensim­mäisen osan Ferranten kirja­sar­jasta), joten mistä lie tuo kutina sitten tuli. Mikäs näistä kutittaa teitä kaikkein eniten?
Täältä löydät lisää tietoa ehdok­kaista ja tuoma­riston kommentteja. Voittaja julis­tetaan 16. touko­kuuta!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Ferrante ja Pamuk ovat minulle tuttuja muista teoksistaan, joten on kiinnos­tavaa nähdä miten he pärjäävät. En ole Ollikaisen kirjaa lukenut, mutta olisipa ollut hienoa nähdä se tällä listalla. Mutta hyvä kun edes sillä edelli­sellä oli suoma­laista väriä. Hienoa, että kotimainen kirjal­lisuus alkaa murtautua näille kansain­vä­li­sille palkin­to­lis­toille, vaikkei ko. kirja omaan makuun kolah­tai­sikaan.

    1. Ferrante saattaa ollakin lupaava voitta­ja­kan­di­daatti, kun tuo hänen trilo­giansa on saanut niin paljon suitsu­tusta viime aikoina.

      Hienoa myös, että ulkomailla paljon Sofi Oksasta ja kumppa­neita tunte­mat­to­mampi suoma­lainen kirjailija sai näin upean huomio­no­soi­tuksen! Jospa vastai­suu­des­sakin :)