Type and press Enter.

Inter­na­tional Dublin Literary Award 2016: lyhyt­lista


Muistatteko vielä viime marras­kuulta hervot­toman pitkän Inter­na­tional Dublin Literay Awardin pitkä­listan? Ehdolla oli 160 kirjaa 44:stä eri maasta, sillä ehdok­kaita äänes­tivät mukaan kutsutut kirjastot ympäri maailman. No, nyt tuo järjet­tömän mittainen pitkä­lista on saatu tiivis­tettyä kymmenen romaanin kokoi­seksi lyhyt­lis­taksi. Valitet­ta­vasti ehdolla ollut Emmi Itärannan Memory of Water ei päässyt lyhyt­lis­talle, mutta kärki­kym­me­nikkö vaikuttaa silti vallan lupaa­valta:


Javier Cercas: Outlaws
Eräänä kesäisenä päivänä työsken­nel­lessään pelihal­lissa 16-vuotias Ignacio Cañas tapaa El Zarcon ja hänen tyttöys­tä­vänsä Teren, jotka johdat­tavat Ignacion huonoille teille. Kolmi­sen­kym­mentä vuotta myöhemmin Cañas työsken­telee asiana­jajana ja kohtaa jälleen mennei­syy­tensä: Tere saapuu hänen toimis­tolleen ja haluaa Cañasin edustavan El Zarcoa, joka on istunut vanki­lassa nuo kaikki vuodet.


Mary Costello: Academy Street
Kuusi­kym­mentä vuotta kattava kertomus irlan­ti­lai­sesta naisesta, joka muuttaa nuorena New Yorkiin. Romaani rakkau­desta, menet­tä­mi­sestä, rohkeu­desta ja jonnekin kuulu­mi­sesta.


Dave Eggers: Your Fathers, Where Are They? And the Prophets, Do They Live Forever?
Hylätyssä armeijan tukikoh­dassa Thomas-niminen mies odottaa Kevin, NASA:n astro­nautin, herää­mistä. Kun Kev herää, hän ei tunnista kaappaa­jaansa, ei pysty liikkumaan kahleiltaan ja avun huuta­mi­nenkin on turhaa. Thomasin ei ollut tarkoitus hoitaa asiaa tällä tavoin, mutta heidän on pakko vähän jutella.


Jenny Erpenbeck: The End of Days
Romaani, jonka naispää­henkilö elää 1900-luvun aikana monta eri elämää. Romaani ajasta, kohta­losta ja mahdol­li­suuk­sista.


Marlon James: A Brief History of Seven Killings
Tarina Jamai­kasta, sen politii­kasta ja väkival­lasta 1970-luvulta 1990-luvulle, jossa kaikki alkaa Bob Marleyn surmaa­mis­yri­tyk­sestä vuonna 1976.


Michel Laub: Diary of the Fall
Koulu­pojan harmit­to­maksi tarkoi­tettu pila menee pahasti pieleen, kun kolme­tois­ta­vuotias poika loukkaantuu vakavasti. Vuosia myöhemmin eräs luokka­kaveri käy läpi tapah­tu­nutta kohda­takseen omat demoninsa. Tarina kolmesta eri sukupol­vesta, histo­riasta ja identi­tee­tistä.


Scholas­tique Mukasonga: Our Lady of the Nile
Romaani Niilin liepeillä Ruandassa olevasta katoli­sesta tyttö­kou­lusta, jonka oppilaista on tarkoitus tehdä säädyl­lisiä naisia ja kansa­laisia, mutta myös pitää heidät suojassa ulkomaa­ilman vaaroilta. Romaani kuvaa koulun kautta, millainen sosiaa­linen ja poliit­tinen ilmapiiri Ruandassa vallitsi ennen 1990-luvulla tapah­tu­nutta kansan­murhaa.


Jenny Offill: Dept. of Specu­lation
Heidän rakkaus­ta­ri­nansa alkoi vahvasti. He menivät naimisiin, saivat lapsen, ylittivät perhe-elämään kuuluvat vaikeudet. Mutta vähitellen jokin alkaa muuttua, pelot ja epäilykset saavat vallan ennen niin täydel­li­sessä aviolii­tossa.


Marilynne Robinson: Lila
Yksinäinen ja koditon Lila astuu eräänä päivänä pienessä kylässä olevaan kirkkoon, joka tarjoaa hänelle suojan sateelta. Tuo päivä muuttaa hänen elämänsä lopul­li­sesti: hänestä tulee papin­rouva. Uuden turval­lisen elämänsä suojassa hän muistelee taakse jäänyttä elämäänsä. Gilead-trilogian viimeinen osa.


Akhil Sharma: Family Life
Intia­laisen Mishran perheen veljekset odottavat innolla muuttoa äitinsä kanssa Yhdys­val­toihin, missä heidän isänsä jo asuu, ja missä kaikki on upeaa ja mahdol­lista. Niin myös tragedia, jonka seurauksena toinen veljek­sistä loukkaantuu vakavasti, ja koko perhe ajautuu kaaokseen.
––
Kymmenen romaania, kahdeksan eri kansal­li­suutta, viisi naista, viisi miestä, neljä käännös­ro­maania, yksi irlan­ti­lainen kirjailija. Romaanit tulevat Brasi­liasta, Saksasta, Intiasta, Irlan­nista, Jamai­kalta, Ruandasta, Espan­jasta ja Yhdys­val­loista. Täältä löydät lisää tietoa voittajien valin­nasta ja raadin lausuntoja.
Minusta kärki­kym­me­nikkö on aika herkul­linen ja varsin monipuo­linen! Kiinnos­ta­vimmat ovat minusta Costellon, Eggersin, Jamesin, Mukasongan, Offillin, Robin­sonin ja Sharman kirjat eli melkein kaikki ovat sellaisia, jotka voisin lukea vaikka samantien. Jos voittajaa lähtisin veikkaamaan, antaisin ääneni ehkäpä Mary Costellon Academy Stree­tille tai Scholas­tique Mukasongan Our Lady of Nilelle.
Ovatko kirjat teille tuttuja? Mitä veikkaat voitta­jaksi?
Voittaja palkitaan 9. kesäkuuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 comments

 1. Costellon, Eggersin ja Laubin kirjat kiinnostaa näistä eniten. Hienon monipuo­linen joukko kyllä, mielen­kiin­nolla jään odottamaan voittajaa :)

  1. Tämä on kyllä suosik­ki­pal­kin­tojani, sillä ehdok­kaiksi pääsee niin ihana kirjava joukko ympäri maailman! Tällä lyhyt­lis­tal­lakin on melkein kaikki maanosat edustet­tuina.

 2. Eivät ole tuttuja siinä mielessä, että olisin lukenut ehdok­kaista yhtäkään. Luin äsken Robin­sonin Gilead-trilogian toisen osan Kotiin. Jos Lila on saman tasoinen, se on vankka ehdokas.

  1. Gilead-trilogia on ollut hyvin palkittu, joten Lila on varmasti monen ennak­ko­suo­sikki. Täytyisi kyllä jo vihdoin lukea tuo trilogia!

 3. Kirjat eivät ole tuttuja, mutta Diary of the Fall ja Our Lady of the Nile alkoivat kiinnostaa todella paljon! Our Lady of the Nile sopisi todella hyvin lukupii­rimme kirjaksi (aihepiirinä nainen ja uskonto) mutta tästä ei varmaan ole suomen­nosta ihan piakkoin tiedossa?

  1. Näissä on kieltä­mättä monta hyvin mielen­kiin­toista kirjaa, joten ei harmita, jos ne ihan omat ennak­ko­suo­sikit eivät voittai­sikaan :)

   En ole ainakaan kuullut, että Our Lady of the Nilesta olisi tulossa esimer­kiksi ensi syksynä vielä suomen­nosta. Toivotaan, että kuitenkin joskus tulisi, koska se vaikuttaa todella hyvältä!