Type and press Enter.

The PEN/Faulkner Award for Fiction 2016: finalistit

 
Tämän vuoden The PEN/Faulkner Award for Fictionin finalistit meina­sivat jäädä huomaa­matta, niin vaivihkaa ne palkinnon sivuille ilmaan­tuivat jo tuossa kuun alkupuo­lis­kolla. Mutta ei se mitään, katsotaan silti, mitkä kirjat ylsivät finalistien joukkoon!
The PEN/Faulkner -palkinto jaetaan vuosittain edellis­vuoden parhaim­malle amerik­ka­lai­selle teokselle. Palkinto jaettiin ensim­mäisen kerran vuonna 1981 ja sen voittaja saa 15 000 dollaria ja muut finalistit 5000 dollaria. Mitään pitkä­listoja ei ole, vaan vuosittain vaihtuvat tuomarit, jotka ovat itsekin kirjai­li­joita, valit­sevat suoraan viisi finalistia, joiden joukosta valitaan voittaja. Tänä vuonna voittaja palkitaan 14. touko­kuuta.
Viisi finalistia ovat:
James Hannaham: Delicious Foods
Nuori leski ja äiti Darlene on alkanut käyttää huumeita turrut­taakseen surunsa hänen miehensä kuoltua äskettäin. Sitten hän kuulee lupaa­valta vaikut­ta­vasta työpai­kasta Delicious Foods -nimisessä yhtiössä, joka toimii syrjäi­sellä maati­lalla. Darlene saa työn, mutta se osoit­tau­tuukin paina­jai­seksi.

Julie Iromuanya: Mr. and Mrs. Doctor
Nigeria­laiset Ifi ja Job aloit­tavat uuden, mutta järjes­tetyn aviol­lisen elämänsä Yhdys­val­tojen Nebras­kassa. Job kertoo olevansa lääkäri, vaikka on jättänyt koulut kesken jo ajat sitten, ja saa Ifin mukaan valheeseen. Mutta mitä tapahtuu kun Jobin entinen vaimo palaa takaisin kuvioihin?

Viet Thanh Nguyen: The Sympat­hizer
Vietnamin sodasta, sen vaiku­tuk­sista ja Etelä-Vietnamin armeijan kaptee­nista kertova romaani.


Elizabeth Tallent: Mendocino Fire
Novel­li­ko­koelma, jonka tarinoissa miehet ja naiset kohtaavat heikkou­tensa erilai­sissa haasteel­li­sissa ja muuttu­vissa tilan­teissa.


Luis Alberto Urrea: The Water Museum
Yhdys­val­tojen ja Meksikon rajamaastoon sijoit­tuvan novel­li­ko­koelman tarinoita yhdis­tävät rotupo­liit­tiset kysymykset ja kulttuu­rierot.
––
Olipas jännit­tävät finalistit, sillä olen entuu­destaan kuullut vain Tallentin Mendocino Fire -novel­li­ko­koel­masta. Se onkin finalis­teista ehkä kaikkein kiinnos­tavin. Lista vaikuttaa myös varsin monipuo­li­selta. Mitä olette mieltä ehdok­kaista?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Minulla on tuo Sympat­hizer roikkunut lukulis­talla jo jokusen ajan ja oli minulla kirjas­tosta lainas­sakin, mutta palautin sen lukemat­tomana. Aloitin sitä kyllä lukea, mutta keskeytin jo parin sivun jälkeen. En siksi, että kirja olisi ollut huono, mutta aika oli totaa­lisen väärä. Nyt on niin paljon muita romaaneja, jotka pomppaavat kiinnos­tuk­sessa Sympat­hizerin yli, että päätin suosiolla siirtää lukemisen johonkin rauhal­li­sempaan rakoseen.

    1. Olisi kiva kuulla mietteesi kirjasta jos ja kun sen joskus luet. Tällä hetkellä se ei ole intres­seissäni kovin korkealla, mutta blogi­jutut aika usein muuttavat ne!