Type and press Enter.

The Man Booker Inter­na­tional Prize 2016: pitkä­lista


Oletteko jo kuulleet tämän vuoden Man Booker Inter­na­tional Prizeen liittyvät upeat uutiset? Kolmen­toista pitkä­lis­ta­laisen joukkoon ylsi mukaan suoma­lainen kirjailija, mahtavaa! Rullaa alaspäin, niin näet kuka.
Kun viime syksynä suunnit­telin, mitä kirjal­li­suus­pal­kintoja alan seurata, en ajatellut ottaa lukuun kansain­vä­listä Man Bookeria. Mutta kun jossain vaiheessa huomasin, että kyseinen palkinto muuttuu tänä vuonna jokavuo­ti­seksi (ennen tätä vuotta palkinto jaettiin joka toinen vuosi ja silloinkin kirjai­li­jalle hänen koko siihe­nas­ti­sesta ja englan­niksi julkais­tusta tuotan­nosta), ajattelin, että no totta kai otan sen mukaan katsauk­siini. Useat seuraa­mistani palkin­noista ovat joko britti- (plus irlan­tilais- ja Kansai­nyh­teisön maiden) tai yhdys­val­ta­lais­kir­jai­li­joille jaettavia palkintoja, joten Man Booker Inter­na­tio­nalin kaltaisten palkin­tojen avulla pystyy seuramaan vähän sitäkin, mitä muualla maail­malla julkaistaan. Toki näissä kansain­vä­li­sissä palkin­noissa on se kääntö­puoli, että kirjan täytyy olla julkaistu esimer­kiksi Isossa-Britan­niassa englannin kielellä, mikäli palkinto on britti­läinen. Se on kuitenkin ihan ymmär­ret­tävää, sillä muuten tuoma­riston täytyisi hallita kaikki maailman kielet. Ja Man Booker Inter­na­tional on myös nimenomaan käännös­pal­kinto, jossa palkitaan sekä kirjailija että kääntäjä.
Man Booker Inter­na­tional Prize jaetaan siis tästä vuodesta lähtien joka vuosi edellis­vuoden aikana julkais­tulle parhaim­malle käännös­kir­jalle. Kirjan tulee olla julkaistu Isossa-Britan­niassa ja käännetty englannin kielelle. Ehdolle voivat asettautua niin romaanit kuin novel­li­ko­koel­matkin. Palkinnon on tarkoitus kannustaa julkai­semaan ja lukemaan enemmän käännös­kir­jal­li­suutta. 50 000 punnan arvoinen palkin­to­summa jaetaan tasan voitta­ja­teoksen kirjoit­tajan ja kääntäjän kesken. Lisäksi jokainen lyhyt­lis­talle päässyt ehdokas ja kääntäjä saavat 1000 puntaa.
––
Tämän vuoden kolme­toista ehdokasta ovat seuraavat:


José Eduardo Agualusa (Angola): A General Theory of Oblivion
Kääntäjä: Daniel Hahn
Angolan itsenäi­syyden aattona Ludo-niminen portu­ga­li­lainen nainen muuraa itsensä asuntonsa sisään. Hän käyttää timantteja houku­tel­lakseen sisään kyyhkysiä ja polttaa huone­ka­lujaan ja kirjojaan pysyäkseen hengissä. Asunnon seinille kirjoi­tettu tarina, ikkunasta näkyvä maisema ja ulkopuo­lelta kantau­tuvat äänet muodos­tavat kokonais­kuvan Ludon elämästä ja Angolan histo­riasta.


Elena Ferrante (Italia): The Story of the Lost Child
Kääntäjä: Ann Goldstein
The Story of the Lost Child päättää kahden naisen, Elenan ja Lilan, ystävyy­destä kertovan menes­tyneen Napoli-sarjan.


Han Kang (Etelä-Korea): The Vegetarian
Kääntäjä: Deborah Smith
Järkyttävä paina­jainen saa Yeong-hyen luopumaan lihan­ku­lu­tuk­sestaan, mikä puolestaan saa hänen lähipii­rinsä reagoimaan Yeong-hyen päätökseen voimak­kaasti. Useamman henkilön näkökul­masta kerrottu tarina pakko­miel­teistä, valin­noista ja ymmär­ryk­sestä (tai sen puutteesta) toisiamme kohtaan.


Maylis de Kerangal (Ranska): Mend the Living
Kääntäjä: Jessica Moore
Vuoro­kauden sisään sijoittuva tarina sydämen­siir­rosta, pojasta ja hänen perheestään.


Eka Kurniawan (Indonesia): Man Tiger
Kääntäjä: Labodalih Sembiring
Romaani kertoo kahdesta toisiinsa kytkey­ty­neestä ja piina­tusta perheestä, ja Margiosta, puoleksi ihmisestä, puoleksi yliluon­nol­li­sesta naaras­tii­ke­ristä.


Yan Lianke (Kiina): The Four Books
Kääntäjä: Carlos Rojas
Maon Suuren harppauksen aikaan sijoittuva romaani, joka kertoo Pohjois-Kiinan uudel­leen­kou­lu­tus­lei­rillä olevien ihmisten selviy­ty­mi­sestä.


Fiston Mwanza Mujila (Kongo/Itävalta): Tram 83
Kääntäjä: Roland Glasser
Afrik­ka­lai­sessa kaupun­gissa sijaitseva Tram 83 on yökerho, jonne kokoon­tuvat monia eri kansal­li­suuksia edustavat ihmiset aina turis­teista kaivos­työ­läisiin ja prosti­tuoihin asti. Yökerho on paikka, joka pitää kaupungin elossa.


Raduan Nassar (Brasilia): A Cup of Rage
Kääntäjä: Stefan Tobler
Nuori toimit­ta­ja­nainen ja häntä vanhempi, Brasilian syrjäi­sessä kolkassa maatilan omistava mies, viettävät yön yhdessä. Seuraavana päivänä he pyrkivät tuhoamaan toisensa. Alunperin jo vuonna 1978 julkaistu kultti­mai­netta niittänyt eroot­tinen pienois­ro­maani.


Marie NDiaye (Ranska): Ladivine
Kääntäjä: Jordan Stump
Clarisse Rivièren äiti on oikeasti köyhä, musta talou­den­hoitaja. Clarisse häpeää kuitenkin kertoa sitä aviomie­helleen ja tyttä­relleen Ladivi­nelle, joten hän teesken­telee olevansa orpo, mutta käy salaa tapaa­massa äitiään. Romaani kolmen sukupolven naisista.


Kenzaburō Ōe (Japani): Death by Water
Kääntäjä: Deborah Boliner Boem
Nobelin kirjal­li­suus­pal­kinnon voittaneen Kenzaburō Ōen romaa­nissa hänen fiktii­vinen alter egonsa, Kogito Choko, palaa kotikau­pun­kiinsa avaamaan isänsä vanhan arkun, jonka sisällön hän toivoo paljas­tavan, mitä todella tapahtui silloin kun hänen isänsä hukkui pian toisen maail­man­sodan jälkeen.


Aki Ollikainen (Suomi): White Hunger
Kääntäjä: Emily Jeremiah & Fleur Jeremiah
Vuosien 1866–1867 Suomen suuriin nälkä­vuosiin sijoittuva karun koskettava romaani. Hurraa Aki Ollikainen ja kiitos kääntäjät!


Orhan Pamuk (Turkki): A Stran­geness in My Mind
Kääntäjä: Ekin Oklap
Nobelin kirjal­li­suus­pal­kinnon voittaneen Pamukin romaani kertoo Mevlut-nimisestä katumyy­jästä, jonka tarkka katse muodostaa kuvan vuosien 1969–2012 Istan­bu­lista.


Robert Seethaler (Itävalta): A Whole Life
Kääntäjä: Charlotte Collins
Vähäe­leinen romaani Itävallan vuoris­to­seu­dulla asuvasta miehestä ja hänen suhteestaan ympäröivään luontoon 1900-luvun puoli­vä­lissä.
––
Huh, millai­sessa seurassa Aki Ollikainen kamppailee Man Booker Inter­na­tio­nalin voitosta! Mutta minusta, ei tietysti yhtään puolu­eet­to­masti sanoen, Ollikaisen Nälkä­vuosi on mukana kisassa, jossa sen kuuluukin olla. Käännöstä en ole lukenut, mutta uskoisin sen olevan laadukas, kun tänne asti on ylletty. Jos et ole lukenut vielä Nälkä­vuotta, lue se viimeistään nyt.
Mitä tulee muihin ehdok­kaisiin, muuta­mista olen kuullut ja muutamat ovat jo entuu­destaan lukulis­tallani. Kiinnos­ta­vimpia ovat Agualusan A General Theory of Oblivion, Ferranten koko Napoli-sarja (ensim­mäinen osa My Brilliant Friend tulee pian lukuun ja kirja julkaistaan kevään aikana myös suomeksi nimellä Loistava ystäväni), de Keran­galin Mend the Living, Lianken The Four Books, NDiayen Ladivine, Ōen Death by Water ja Seetha­lerin A Whole Life. Eli yli puolet, joten ei lainkaan huono ehdokas­lista.
Mitä mietteitä ehdokkaat teissä herät­tävät? Osaan kyllä arvata kenen kirja on monen ennak­ko­suo­sikki!
Man Booker Inter­na­tional Prizen lyhyt­lista julkaistaan huhti­kuussa, voittaja touko­kuussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 comments

 1. Huh, aikamoinen lista! Nolona tunnustan, että Nälkä­vuosi on jäänyt väliin. Varasin sen nyt kirjas­tosta ja paikkaan pikim­miten tämän virheen. Muista listalla olevista kirjoista kiinnostaa ainakin NDiayen Ladivine ja Mujilan Tram 83. Ja tietty Ferrante, mutta aloitan sarjan lukemisen Loista­vasta ystävästä. Kiitos listan kokoa­mi­sesta!

  1. Hih, hyvä! :D

   Onneksi Ferranten kirja tulee pian myös suomeksi. Minä lainasin sen englan­nin­kie­lisenä ihan siltä varalta, että jos pidän siitä (en suostu uskomaan, ettenkö pitäisi!), pääsen heti ahmimaan loputkin osat :D

 2. Nälkä­vuosi on ollut lukulis­talla pitkään. On ollut muita kiireitä, mutta ennen kesää kaivan sen esille. muihinkin listan kirrjoihin olisi mielen­kiin­toista tutustua — saako niitä myös suomen­noksina (kyllä englan­tikin taipuu, mutta on hitaampi lukea kuitenkin)?

  1. Nälkä­vuosi ei ole onneksi pitkä, joten sen lukee nopeasti :) Toivot­ta­vasti pidät siitä!

   Mitä tulee suomen­noksiin, niin äkkiseltään väittäisin, ettei näitä ole vielä suomen­nettu (en ole ainakaan huomannut ja tarkistin muutamat kirjat myös kirjaston tieto­kan­nasta), koska ne on käännetty englan­nik­sikin vasta 2015/2016. Suurin osa alkukie­li­sistä taisi myös olla suhteel­lisen tuoreita. Ferranten sarjan avaus­osasta on tulossa ensi kuun alkupuo­lella suomennos (Loistava ystäväni, WSOY). En tiedä, millä tahdilla nelio­saisen sarjan suomen­nosta jatketaan, mutta luulisin, että aika nopeasti. Otaksuisin myös, että listan nobelistien kirjat, kuten Pamukin A Stran­geness in My Mind ja Ōen Death by Water saattai­sivat tulla suomeksi ulos aika piankin – ei muistaakseni kuitenkaan vielä tänä keväänä. Jos joku tietää tarkemmin, saa kertoa!

 3. En ole vielä lukenut Nälkä­vuotta mutta nyt on varmaan pakko! Ihan mahtavaa, että Ollikainen on päässyt mukaan tälle listalle =) Tarkemmin en näitä muita kirjoja uskalla katsoa, kun tbr-lista pullis­telee jo muutenkin…

  1. Juu, nyt viimeistään on ihan pakko! :D Toivotaan, että Ollikainen pääsee lyhyt­lis­talle, jännää!

   Tässä kisassa on mukana monta muutakin mielen­kiin­toista kirjaa, joten suosit­telen vältte­lemään toistai­seksi!