Type and press Enter.

Elena Ferrante: My Brilliant Friend

Elena Ferranten nelio­sainen Napoli-sarja on ollut viime aikoina kaikkien huulilla. Sen ensim­mäinen osa Loistava ystäväni (WSOY) julkaistaan pian myös suomeksi (saata­villa jo e‑kirjana Elisa Kirjasta) ja toivot­ta­vasti sarjan suomen­ta­minen jatkuu tiiviillä aikatau­lulla – ennustan sarjasta hittiä myös täällä. Minä olin maltta­maton ja luin ensim­mäisen osan englan­nin­kie­lisenä käännöksenä, ja kyllä kiitos, tätä lisää!

My Brilliant Friend kertoo napoli­lai­sessa naapu­rus­tossa asuvien kahden tytön, Elenan ja Lilan, ystävyy­destä. Tytöt ovat keskenään hyvinkin erilaisia: Lila on jo pienestä pitäen peloton ja varsin uhmakas, Elena taas epävarma ja hiljainen. Tyttöjä kuitenkin yhdistää älykkyys ja hyvä koulu­me­nestys.

Elenan ja Lilan koko maailma on naapu­rusto, jossa he varttuvat yhdessä. He, kuten suurin osa muistakin naapurin asukkaista, ovat kasvaneet köyhyyteen. Harva heistä koulut­tautuu perus­koulua pidem­mälle ja pääsee eteenpäin elämässään. Elenan isä kannustaa tytärtään opiske­lemaan, sillä tytär on selvästi lahjakas, vaikka se tietääkin rahan­menoa. Näin Elenalle aukeaa ihan uusi maailma, kun taas Lila, vaikka hyvin älykäs onkin, pääsee vain suutari-isänsä oppiin. Silti Elenan elämä muodostuu pitkälti Lilan kautta: Kun Lila kyllästyy opiske­lemaan Elenan kanssa kreikkaa, Elenakin menettää kiinnos­tuk­sensa sitä kohtaan. Jos Lila on eri mieltä jostain asiasta, Elenaa hävettää, että otti sen alunperin edes esille. Lila myös tuntuu aina olevan askeleen edellä Elenaa, aina parempi, mikä johtaa tyttöjen väliseen kilpailuun ja kateuteen asiasta kuin asiasta. Vaikka tyttöjen varttuessa heidän tiensä vievät eri suuntiin, ystävyys on ja pysyy.

Kahden tytön ystävyyden kautta Ferrante kuvaa taidok­kaasti 1950-luvun Italiaa ja muuttuvaa yhteis­kuntaa. Napoli on vasta toipu­massa toisen maail­man­sodan aiheut­ta­mista tuhoista ja eriar­voisuus näkyy yhä erityi­sesti syrjäisten alueiden ja kaupungin keskus­tojen välillä. Kaupunki ja oikeastaan kaikki muukin Elenan ja Lilan naapu­ruston ulkopuo­lella edustaa heille ihan toista maailmaa, utopiaa, jossa kaikki on hyvin, ja joka saa heidän oman maail­mansa näyttämään mität­tö­mältä ja heidät itsensä vähäpä­töi­siltä:

It was like crossing a border. I remember a dense crowd and a sort of humiliating diffe­rence. I looked not at the boys but at the girls, the women: they were absolutely different from us. They seemed to have breathed another air, to have eaten other food, to have dressed on some other planet, to have learned to walk on wisps of wind. I was astonished. — We felt uneasy and yet fasci­nated, ugly but also impelled to imagine what we would become if we had some way to re-educate ourselves and dress and put on makeup and adorn ourselves properly.

Silti he unelmoivat jostain parem­masta, materiasta, rikkauk­sista. Kun muutamat naapu­ruston nuorista miehistä rikas­tuvat, tulee heistä automaat­ti­sesti tavoi­teltuja sulha­seh­dok­kaita. Ei edes haittaa, vaikka sulhanen olisi väkival­tainen, sillä se on ihan normaalia Elenan ja Lilan arjessa. On ihan normaalia, että perhee­nisät kurit­tavat vaimojaan ja lapsiaan joskus rajuinkin fyysisin keinoin, on ihan normaalia, että pojat omaksuvat isiltään saman käyttäy­ty­mis­mallin. Naapu­rusto on miesten hallitsema alue.

My Brilliant Friend on herkul­linen kohde luokan ja sukupuolen analy­soi­miseen sen histo­rial­li­sessa konteks­tissa. Ferrante kuvaa loista­vasti luokkayh­teis­kuntaa: köyhä naapu­rusto vastaan kaupunki, köyhyys vastaan rikkaus, mies vastaan nainen. Ferranten naiset eivät kuitenkaan aina suostu alistet­ta­viksi, vaan osaavat antaa myös takaisin. On mielen­kiin­toista nähdä, miten nämä asetelmat tulevat muuttumaan sarjan seuraa­vissa kolmessa osassa. Jo ensim­mäistä osaa voisi kuitenkin luonnehtia ehdot­toman feminis­ti­seksi romaa­niksi.

Ferrante kirjoi­tus­tyyli on runsasta ja hengäs­tyt­tävää, mutta silti näennäisen yksin­ker­taista. Hän vyöryttää asioita ja tapah­tumia lukijan silmien eteen, tekee pieniä hyppäyksiä tulevaan ja taas takaisin. Lukuisat eri henki­lö­hahmot saavat aluksi pään pyörälle, mutta romaanin alussa oleva naapu­ruston perheistä koostettu indeksi on avuksi. Lapsen ajatus- ja kokemus­maailma on romaa­nissa toteu­tettu erinomaisen hyvin ja päähen­kilöt ovat ihanan komplek­sisia ja aitoja. Ferranten kerronta, tai pikem­minkin Elenan kerronta, sillä hänen silmin näemme kaiken, on myös varsin rehel­listä ja avointa tuoden etäisesti mieleen Karl Ove Knausgårdin Taisteluni-sarjan, vaikkakaan missään ei ole kerrottu, että Ferranten romaanit kertoi­sivat hänestä itsestään. Hän kirjoittaa muutenkin pseudo­nyymin takaa ja on lahjak­kaasti onnis­tunut karttamaan julki­suutta.

Uskon ja toivon, että My Brilliant Friend on vasta alkusoittoa, vasta palanen Elenan ja Lilan elämästä ja heidän erikois­laa­tui­sesta ystävyy­destään, ja romaani jääkin vielä sellaiseen kohtaan, että enpä malta odottaa saavani käsiini sarjan toisen osan.

Elena Ferrante: My Brilliant Friend. Book One: Childhood, Adolescence
(L’amica geniale, 2011)
Kääntänyt Ann Goldstein
Europa Editions 2012
331 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 comments

 1. Ehdot­toman feminis­tinen romaani” ja olen ihan myyty. Kuulostaa mitä mielen­kiin­toi­sim­malta kirjalta ja sarjalta.

  1. Olen kuullut monelta taholta, että sarja vain paranee edetessään, joten kääk, en jaksaisi odottaa, että saan seuraavat osat käsiini! Laitahan lukulis­talle :)

 2. Voi vitsi, kuulostaa hyvältä! Minä ajattelin lukea tämän suomeksi — olen kirjaston varaus­jo­nossa melkein eka eli ihan pian! Feminis­tistä kirjal­li­suutta ei ole koskaan liikaa.

  1. Oi, onneksi ennakoit, niin saat kirjan jo ihan pian. Ihanaa sitten lukea muiden toivot­ta­vasti ihastu­neita huokauksia tästä!

 3. Tilasin aamulla tuon kirjan pokkarina. Toimtus 2–5 pv. Luin silloin kirjoi­tuksesi.

  1. Huippua! Toivot­ta­vasti tykkäät myös.

 4. Jotenkin odotin tältä enemmän kuin sain ja nyt toivon, että kirja on tosiaan vasta alkusoittoa. Lopetus kyllä sai odottamaan jatkoa.

  1. Lopetus oli todel­lakin melko kutkuttava. Olen kuullut, että sarja vain paranisi edetessään, joten pidetään peukkuja!