Type and press Enter.

Inter­na­tional Dylan Thomas Prize 2016: pitkä­lista


Inter­na­tional Dylan Thomas Prize on britti­läinen, alle 39-vuoti­aalle kirjai­li­jalle jaettava palkinto. Kilpailu on avoin kaikille ympäri maailman, kunhan kirja on julkaistu englan­nin­kie­lisenä ja edellisen vuoden aikana. Kilpailu on avoin kaikille kirjal­li­suu­den­la­jeille eli romaanien lisäksi ehdok­kaina voi olla esimer­kiksi novel­li­ko­koelmia, näytelmiä tai runoko­koelmia. Dylan Thomas oli itsekin runoilija.

Dylan Thomas Prizen pitkä­lis­ta­laiset julkaistiin jo 20. tammi­kuuta. Tulen vähän jälki­ju­nassa, sillä en tiennyt julkis­tus­päivää ja gradun tutki­mus­suun­ni­telma on vienyt kaiken huomioni viimeisen viikon aikana. Mutta tässäpä nämä kaikki kaksi­toista kirjaa, jotka pääsivät ehdok­kaiksi:Claire-Louise Bennett: Pond

Novel­li­ko­koelma, jonka kaikissa tarinoissa on sama, nimet­tö­mäksi jäävä naiskertoja. Irlannin länsi­ran­ni­kolla pienessä mökissään asuva nainen tarkas­telee ympäris­töään kosket­ta­vasti ja humoris­ti­sesti. Esikoisteos.Garth Risk Hallberg: City on Fire

1970-luvun New York, 17-vuotiaan tytön murha uuden­vuo­de­naattona, ryhmä erilaisia ihmisiä, joiden tiet risteävät. Esikoinen, joka myytiin kustan­ta­jalle kahdella miljoo­nalla dolla­rilla.Tania James: The Tusk that did the Damage

Romaani, joka sijoittuu nykypäivän Intiaan. Se kertoo elefanttien selviy­ty­miseen liitty­vistä ongel­mista niin itse elefantin, salamet­säs­täjän kuin dokument­tie­lo­kuvan tekijän näkökul­masta.Frances Leviston: Disin­for­mation

Runoteos, joka kysyy kuinka tiedämme sen mitä luulemme tietä­vämme.Lisa McInerney: The Glorious Heresies

Tarinan keskiössä on Ryan, viisi­tois­ta­vuotias diileri, joka ei halua päätyä alkoho­listi-isänsä kaltai­seksi. On myös prosti­tuoitu, murhaaja, gangsteri, ja he kaikki liittyvät murhaan.Andrew McMillan: Physical

Runoteos, joka on oodi miesruu­miille, miesten väliselle ystävyy­delle ja rakkau­delle.Thomas Morris: We Don’t Know What We’re Doing

Novel­li­ko­koelma, jonka tarinoille on yhteistä ihmiset, jotka tietävät missä ovat, mutta eivät tiedä mitä siellä tekevät.Chigozie Obioma: The Fishermen

1990-luvun puoli­välin lapsuus Nigeriassa. Realismi kohtaa myytti­syyden. Oli myös viime vuoden Man Bookerin lyhyt­lis­talla.Julia Pierpont: Among the Ten Thousand Things

Jack ja Deb lapsineen elävät ainakin päällisin puolin taval­lista elämää New Yorkissa. Laati­kol­linen paperille tulos­tettuja sähkö­posteja kuitenkin muuttaa kaiken. Esikoinen, avioliit­to­ro­maani.Max Porter: Grief is the Thing with Feathers

Isä ja hänen kaksi poikaansa surevat perheen äidin poismenoa. Lohdut­ta­jaksi saapuu korppi. Lue myös Ted Hughesin runoteos Crow.Sunjeev Sahota: The Year of the Runaways

Romaani nuorista Intiasta Iso-Britan­niaan tulleista miehistä etsimässä elämäänsä uudessa maassa. Oli myös viime vuoden Man Bookerin lyhyt­lis­talla.Laura van den Berg: Find Me

Dysto­pinen esikois­ro­maani nuoresta naisesta, joka huomaa olevansa immuuni sairau­delle, joka tappaa satoja tuhansia, ja hänen matkastaan biolo­gisen äidin löytä­mi­seksi.

––
Siinäpä kaikki ehdokkaat. Tuttuja, yllätyksiä?
En ole lukenut ehdok­kaista yhtäkään, mutta melkein puolet ovat syystä tai toisesta tuttuja. Ainakin Porterin Grief is the Thing with Feathers on ollut lukulis­tallani jonkin aikaa. Samalla olisi hyvä lukea myös Ted Hughesin Crow, sillä Porterin kirja linkittyy vahvasti Hughesin runoihin. Hallbergin City on Fire on minulle vähän risti­rii­tainen tapaus, sillä se on saanut sen verran risti­rii­taista palau­tet­takin. Kiinnos­taisi kuitenkin tietää, onko kirja kahden miljoonan dollarin arvoinen. Ehdok­kaista poimin lukulis­talleni uusina tutta­vuuksina Bennettin sekä Morrisin novel­li­ko­koelmat Pond ja We Don’t Know What We’re Doing ja Jamesin elefant­ti­ro­maanin The Tusk that did the Damage.
Dylan Thomasin kuuden teoksen lyhyt­lista julkaistaan maalis­kuussa. Voittaja on selvillä 14. touko­kuuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.