Type and press Enter.

Adam Johnson: Fortune SmilesAdam Johnson voitti Pulitzerin kirjallaan Orpokodin poika vuonna 2013. Viime vuonna hän voitti National Book Awardin novel­li­ko­koel­mallaan Fortune Smiles. Palkittu kaveri siis, ja kiinnostuin hänestä juuri tuon NBA:n voiton vuoksi.
Fortune Smiles on kuuden tarinan kokoelma. Nirvana kertoo miehestä, joka työsken­telee ohjel­moijana. Hänen vaimollaan on harvi­nainen sairaus, joka on halvaan­nut­tanut hänet kaulasta alaspäin. Vaimo saa lohtua Nirvanan musii­kista, mies taas jutte­le­malla luomansa kolmiu­lot­teisen, vasta salamur­hatun presi­dentin kanssa. Hurricanes Anonymous sijoittuu Louisianan osaval­tioon, jossa ensin hurri­kaani Katrina, sitten Rita ovat tehneet tuhojaan. Nonc on UPS:n kuljettaja, joka yrittää tuhon keskellä selvitä omista ongel­mistaan. Mukana hänellä on 2,5-vuotias poika, joka joko on hänen lapsensa tai sitten ei, eikä tämän äitiä tahdo löytyä mistään.
Interesting Facts kertoo syöpään sairas­tu­neesta naisesta, joka pohtii, millainen hänen miehensä ja lastensa elämä tulee olemaan hänen kuole­mansa jälkeen. Miltä tuntuu kuvitelma uudesta naisesta, lasten uudesta äidistä? George Orwell Was a Friend of Mine sijoittuu 2000-luvun Berliiniin. Hans oli Itä-Saksan olemas­saolon aikaan töissä Stasin vankilan hallin­nossa ja asuu edelleen sen liepeillä vanhassa virka-asunnossaan. Hansin ovelle on alkanut ilmestyä paketteja, joissa on hänen työajoiltaan tuttuja esineitä. Paketit vievät Hansin takaisin museoksi muutettuun vankilaan eikä hän suostu myöntämään itselleen, mitä tuossa vanki­lassa ennen tapahtui.
Dark Meadowissa “entinen” pedofiili korjaa työkseen tieto­ko­neita Los Angele­sissa ja käräyttää samalla lapsi­pornoa tieto­ko­neellaan pitäviä ihmisiä. Mutta miten käy, kun naapurin tytöt saapuvat hakemaan turvaa päähen­kilön luota tai kun päähenkilö vierailee lapsi­pornoa tehtai­levan, inter­ne­tistä tutun miehen luona? Kokoelman nimino­vel­lissa Fortune Smile­sissa ollaan Etelä-Korean Soulissa. Kaksi Pohjois-Koreasta loikan­nutta miestä yrittävät sopeutua uuteen outoon elämäänsä. Toinen heistä onnistuu siinä paremmin kuin toinen.
Fortune Smilesin kaikki kuusi novellia ovat keskenään hyvin erilaisia. Ne sijoit­tuvat eri puolille maapalloa, mutta suunnilleen samaan aikaan 2000-luvulle tai lähitu­le­vai­suuteen. Novellien teemoissa on kuitenkin yhtäläi­syyksiä: tekno­logia, mennei­syyden kahleet ja epävarmuus tulevai­suu­desta. Useat novellien henki­löistä ja heidän elämänsä ovat tavalla tai toisella menneet sijoiltaan, he ovat menet­täneet jotain.
Tiedättekö, useim­miten kirja ihastuttaa joko siksi, että sen tarina on jollakin tavalla hyvin koskettava tai muuten vetävä, vaikkei se muuten olisikaan erityisen taidok­kaasti kirjoi­tettu, tai sitten siksi, että kirja on kirjoi­tettu niin helkkarin hyvin, vaikkei se tarinal­li­sesti tai juonel­li­sesti olisi kovin erikoinen. Harvem­massa ovat ne helmet, joissa sekä tarina että se, miten taita­vasti se on kirjoi­tettu, olisivat kohdallaan. Tällaiset kirjat eivät kuitenkaan välttä­mättä aina kohoa suosi­keiksi, mutta sitä tiedostaa, miten hienoja ne ovat. 
Johnsonin kanssa kävi juuri niin. Fortune Smilesin novellit ovat mielen­kiin­toisia, ne ihmetyt­tävät, ihastut­tavat, kosket­tavat ja vähän huvit­ta­vatkin. Johnson on raken­tanut novel­linsa hämmäs­tyt­tävän taita­vasti. Toiset niistä ovat kuitenkin parempia kuin toiset. Pidin erityisen paljon novel­lista Interesting Facts, joka kosketti ja mieti­tytti minua vielä pitkän ajan jälkeenkin. Myös avaus­no­velli Nirvana ja George Orwell Was a Friend of Mine olivat suosik­kejani. Dark Meadow oli hyvin hätkäh­dyttävä, sellainen, jota en olisi melkein halunnut edes lukea. Etäisim­miksi jäivät kokoelman päättävä nimino­velli sekä Hurricanes Anonymous.
Lainasin äskettäin kirjas­tosta Orpokodin pojan ja toivot­ta­vasti se osoit­tautuu yhtä hienoksi romaa­niksi kuin tämäkin oli kokoelmana. Oletteko lukeneet sitä?
––
Adam Johnson: Fortune Smiles
Random House 2015, 301 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Kyllä, olen lukenut Orpokodin pojan englan­niksi. Suomennos on mennyt minulta ohi 100–0, ihana kuulla että kirja on käännetty! Aivan huikea teos, mahdoton kuvailla sitä järki­pe­räi­sesti, parempi vain lukea se ja nautis­kella tarinasta. :)

    1. Joo, Alligaattori Kustannus julkaisi suomen­noksen 2014. Pieni kustantamo, ehkä siksi mennyt ohi. Kiva kuulla, että tykkäsit! Jos se on lähel­lekään saman­lainen kuin tässä kokoel­massa oleva Fortune Smiles -novelli (jonka Johnson käsit­tääkseni on kirjoit­tanut ennen Orpokodin poikaa), niin hyvää voi odottaa :)