Type and press Enter.

Vesa Sisättö: Unohtunut avain joka upotti Titanicin + muita historian mokia

Yhteis­työssä Fabulan kanssa

Vesa Sisätön Unohtunut avain joka upotti Titanicin + muita historian mokia on kokoelma ihmis­kunnan pahimpia erehdyksiä aina maanvil­jelyn aloit­ta­mi­sesta n. 8500 eaa. subprime-lainojen romah­ta­mi­sesta vuonna 2007 liikkeelle lähte­neeseen maail­man­laa­juiseen lamaan asti. Mukana on itses­tään­sel­vyyksiä, kuten risti­retket, Kolum­buksen surku­hu­paisa löytö­retki, Afrikan jakaminen siirto­maa­val­tojen kesken, Titanicin uppoa­minen, Gavrilo Principin teon tuhoisat seuraukset sekä Yhdys­val­tojen liitty­minen Vietnamin sotaan, mutta myös tapauksia, jotka eivät kenties ole niin tunnettuja. En esimer­kiksi tiennyt entuu­destaan, millaisia seurauksia syntyi, kun niili­nahven istutettiin Victo­rian­järveen 1950-luvulla, tai miten Suomen valtio ryhtyi kuvaput­ki­teh­tai­li­jaksi vuonna 1975 ja mitä siitä seurasi, tai mitä tapahtui, kun Stern-lehti osti 1980-luvulla Hitlerin salaiset päivä­kirjat, jotka osoit­tau­tuivat tietysti väären­ne­tyiksi.
 
Unohtunut avain joka upotti Titanicin on Sisätön subjek­tii­vinen tulkinta maail­man­his­torian suurim­mista mokista. Monet muut voivat olla eri mieltä, mutta eiköhän kaikissa vastaa­vissa listauk­sissa ole kuitenkin lopulta runsaasti yhtäläi­syyksiä. Luin jo monta vuotta sitten Stephen Weirin Maail­man­his­torian huonoimmat päätökset ja ihmiset niiden takana, ja näissä molem­missa kirjoissa on paljon yhtymä­kohtia ja samoja erehdyksiä. Suoma­laisena Sisättö on kuitenkin valikoinut kirjaansa myös Suomessa sattu­neita mokia niin aiemmin mainit­se­mastani kuvaput­ki­teh­tai­lusta 1990-luvun lamaan ja 2000-luvun alun dopings­kan­daaliin asti. Suuremman sijan saavat kuitenkin muun maailman tapah­tumat, mikä osoittaa, että koko maailman mitta­puulla me suoma­laiset emme ole tainneet tehdä mitään kovin typerää. Olisi silti hauskaa lukea täysin suoma­laisiin mokiin keskittyvä kirja, kai täältä kokonaisen kirjan verran typeryyksiä löytyisi?
 
Lukuko­ke­muksena Sisätön kirja oli ihan mukava välipa­la­kirja, jota luin aina pari tapausta kerrallaan muiden kirjojen ohessa. Mokiin liittyviä listauksia on kuitenkin tehty paljon, joten yksityis­koh­diltaan jo hyvin tutuiksi käyneet tapaukset alkavat kaikessa typeryy­des­säänkin jo puuduttaa. Kirjan lopussa on kattava lähde­luettelo teoksista ja inter­net­läh­teistä, joita Sisättö on hyödyn­tänyt mokia kootessaan, ja siellä mainitaan lähteenä myös Wikipedia. Vähän Wikipedia-artik­ke­leilta Sisätönkin jutut väliin tuntuivat. Vaikka kirjassa on myös vähän erikoi­sempia, ei niin tunnettuja mokia, jäin kuitenkin kaipaamaan kirjalta jotain uutta ja virkis­tävää. Lisää vähemmän tunnettuja, kummal­lisia juttuja. Mutta sellaiset eivät liene mitään maail­man­his­torian suurimpia mokia, joten ehkeivät ne sen vuoksi päässeet mukaan kirjaan.
 
Muissa blogeissa: Todella vaiheessa.

––
 
Vesa Sisättö: Unohtunut avain joka upotti Titanicin + muita historian mokia
SKS 2014, 313 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 comments

 1. Hei!

  Tällainen tuore kirja suoma­lai­sista mokista ainakin on, talouden alalta tosin vaan:

  http://www.adlibris.com/fi/kirja/suomen-pahimmat-bisnesmokat-9789522342911

  En ole itse lukenut, mutta radio-ohjelman perus­teella melkoista kohel­lusta, ja kirjoit­tavat kuulos­tivat fiksuilta.

  1. Kiitos vinkistä Anonyymi, en ole aiemmin kuullutkaan kirjasta. Eli ainakin suoma­laisen talouden osalta löytyy tällainen mokailuja käsit­televä kirja, kiva. Talous saatika edes talous­his­toria ei kuitenkaan ole ominta alaani, mutta kirja vaikuttaa rempseästi kirjoi­te­tulta, joten mikä jottei sen joskus lukisikin!

 2. Kuulostaa ihan hauskalta kirjalta, jota voisi lueskella välipalana.Olisi ehkä pitänyt lukea se ennen historian yliop­pi­las­koetta ja katsoa, mitä YTL tykkää hieman vaihtoeh­toi­sesta tavasta kuvata ihmis­kunnan suuria veden­ja­kajia :D

  1. Tämä on ihan hyvä vaihtoehto välipa­laksi. Tai sitten joku toinen saman­kal­tainen, esimer­kiksi tuo Weirin tai alla mainitun Rydénin kirja.

   Hah, olisi ollut ainakin persoo­nal­linen vastaus! :D

 3. Tässä kirjassa on tosiaan paljon samoja juttuja kuin Rydénin Maail­massa on virhe-kirjassa. Unohdinkin kirjoi­tuk­sessani mainita, että kirjan suomentaja oli lisännyt muutaman Suomen historiaa koskevan erehdyksen, ne ovat tosin eri mokia, kuin mainit­semasi Sisätön valit­semat suoma­lais­virheet.

  1. Ai, kiva tietää, että Rydénin kirjassa oli myös suoma­laisia juttuja. Tässäkään niitä ei tainnut olla kuin ehkä viisi yli viides­tä­kym­me­nestä, joten kirja keskittyy kyllä reippaasti muualla maail­massa sattu­neisiin mokiin. Onhan niillä suurim­milla erheillä tietysti ollut vaiku­tuk­sensa (ja osalla on edelleen) myös muualla, meilläkin.

 4. Minusta tämä oli ihan kivaa luettavaa ja on ainakin antanut pai uutta faktaa keskus­te­lujen jatkeeksi.

  1. Juu, totta, tätä on varmasti kiva lukea vaikka perheen tai kavereiden kesken. Minunkin täytyi pari kertaa huikata poikays­tä­välle, että hei, tiesitkö tämmöistä ja tämmöistä hassua juttua ja siinä sitten ihmeteltiin yhdessä!

 5. Kuulostaa erikoi­selta kirjalta. Voisi lukea joskus,kun itse on mokaillut pahasti. Tämän jälkeen omat kohel­lukset tuntui­sivat varmasti aika pieniltä :)

  1. Hah, totta :) Ei paljoa joku oma moka paina, kun lukee vaikkapa Gavrilo Principin aikaan­saan­nok­sesta. Tosin ensim­mäinen maail­mansota olisi voinut hyvin alkaa ilman häntäkin ennemmin tai myöhemmin.