Type and press Enter.

Fabula – kirjojen Netflix

Olen harmi­tellut jo pidemmän aikaa, ettei Suomessa ole vielä kuukausi­mak­sul­lista e-kirja­pal­velua elokuvia ja tv-sarjoja tarjoavan Netflixin ja musiikkia tarjoavan Spotifyn tapaan. Okei, onhan meillä Helsingin Sanomien HS Kirjasto ja Otava­median omistama Luekirja.fi, mutta niiden tarjonta on harmil­lisen suppeaa. Mutta mutta, enpä harmittele enää, sillä vastikään Suomessa lansee­rattiin juuri toivei­siini vastaava e-kirja­palvelu Fabula, jonka kautta voi lukea niin paljon kirjoja kuin vain ehtii ja jaksaa kohtuul­lista kuukausi­maksua vastaan!
Fabula on suoma­lainen startup-yritys, joka on ennen Suomen valloi­tustaan lansee­rannut palve­lunsa jo Latviassa kahdek­san­toista kustan­tajan kirjoista koostuvan valikoiman kera. Suomessa Fabula on ehtinyt jo solmia sopimukset yhden­toista pienemmän kustan­tajan kanssa ja halu saada isommatkin mukaan on suuri. Se on myös minun, lukijan, toiveeni, sillä se tarkoit­taisi tietysti entistä suurempaa e-kirja­va­li­koimaa. Mutta tälläkin hetkellä Fabulasta löytyy jo satoja suomen­kie­lisiä e-kirjoja ja valikoima on ilahdut­tavan monipuo­linen.
 
Sain mahdol­li­suuden tehdä yhteis­työtä Fabulan kanssa ja testata palvelua veloi­tuk­setta ensim­mäisten joukossa. Vaikka sain tällaisen rahanar­voisen edun, en mainosta Fabulaa vain mainos­ta­misen vuoksi, vaan aidosti sitä kohtaan tuntemani kiinnos­tuksen vuoksi. Uskon, että useita kustan­tajia katta­vasta kuukausi­mak­sul­li­sesta e-kirja­pal­ve­lusta on myös muita kiinnos­tu­neita, joten ehkäpä tästä kirjoi­tuk­sesta on apua niille, jotka pähkäi­levät, että mikä ihmeen Fabula, miten se toimii ja kannat­taako sitä hankkia.
 
Fabulan käyttöönotto on helppoa. Lataat Fabulan sovel­luksen älypu­he­li­meesi ja/tai tablet­tiisi (iPhone, iPad, Android), rekis­te­röidyt sähkö­pos­tio­soit­teellasi tai joko Facebookin tai Twitterin avulla, ja pääset sisälle palveluun. Ennen kuin tilaat mitään, voit lukea palvelun kirjoja veloi­tuk­setta 10 prosentin verran. Tämä on kätevää, sillä voit kirjan alun lukemalla päättää, kiinnos­taako se edes sinua. Fabulan voi ostaa käyttöönsä kuukau­deksi, kolmeksi kuukau­deksi tai puoleksi vuodeksi kerrallaan. Yksi kuukausi maksaa 14,99 euroa, kolme kuukautta 44,97 euroa ja puoli vuotta 89,94 euroa. Hinnat vaikut­tavat varsin kohtuul­li­silta. Esimer­kiksi 15 euron hinnalla ei uutuus­kirjaa kaupasta saa, mutta Fabulassa sillä voi lukea niin monta kirjaa kuin ehtii kuukauden aikana. Kirjan voi ostaa myös kokonaan itselleen. 
Vinkki: Tällä hetkellä ensim­mäiset sata asiakasta saavat tilauk­sensa vähintään puoleen hintaan. Kolmen kuukauden ja puolen vuoden mittaiset normaalia edulli­semmat tilaukset on jo myyty loppuun, mutta kuukauden tilauksia on vielä jäljellä.
 
Mitä mieltä sitten olen Fabulasta? Miten testi on sujunut?

Ensivai­ku­telma Fabulasta on tyylikäs. Netti­sivut ja sovellus on toteu­tettu yksin­ker­tai­suutta ja selkeyttä kunnioittaen. Turhat nappulat ja valikot loistavat poissao­lollaan, mutta kaikki tarvittava löytyy. Kirjat on jaoteltu selkeästi esimer­kiksi bestsel­le­reihin, kauno­kir­jal­li­suuteen, elämä­ker­toihin, oppikir­joihin, histo­riaan ja tieteeseen. On hienoa, ettei Fabula ole rajoit­tunut yksinomaan kauno­kir­jal­li­suuteen, vaan sen valikoi­mista löytyy myös paljon tieto­kir­jal­li­suutta ja jopa oppikirjoja. Suurin osa kirjoista on kotimaisia, käännös­kirjoja on vähemmän. Valikoima ei ole vielä suuren suuri, mutta nimik­keitä luvataan tulevan lisää viikoittain. Äänikir­jatkin ovat jo suunni­tel­missa.

Kirjojen lataa­minen omaan kirjastoon on helppoa ja lukua­se­tuk­sista voi valita esimer­kiksi fontin koon, palstan leveyden, sivun värin ja säätää näytön kirkkautta. Tekstiä voi myös yliviivata ja näin jakaa lempi­lai­nauk­siaan vaikkapa Faceboo­kissa tai Twitte­rissä. Sisäl­lys­luet­telon avulla on helppo hypätä luvusta toiseen, mutta toki sovellus muistaa myös sen kirjan kohdan, johon olet viime lukuker­rallasi jäänyt. Asetus­vaih­toehdot vaihte­levat hieman testaa­mieni Androidin sovel­luksen ja iPhonen sovel­luksen välillä. Tykkään lukea e-kirjoja beigen värisellä taustalla, sillä se on hellempi silmille kun lukee valais­tulta näytöltä. Beigen värin voi valita Androidin tablet­ti­so­vel­luk­sessa, muttei iPhonen, joten jälkim­mäi­seenkin tämä vaihtoehto olisi mukava saada.
 
Fabulan tämän­het­ki­sestä kirja­va­li­koi­masta haluaisin vinkata sellaisia kiinnos­tavia kirjoja kuin Siri Petter­senin Odinin­lapsi, Aki Ollikaisen Nälkä­vuosi, Tuomas Kyrön Kerjä­läinen ja jänis, Saara Henriks­sonin Moby Doll, J. S. Meresmaan ja Markus Harjun (toim.) Steampunk! Koneita ja korsetteja, Arja Rosen­holmin (toim.) et al. Naisia Venäjän kulttuu­ri­his­to­riassa, Vesa Sisätön Unohtunut avain joka upotti Titanicin + muita historian mokia ja Satu Lidmanin Väkival­ta­kult­tuurin perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia.
 
Alkufii­likseni Fabulasta ovat siis hyvin positii­viset ja odotta­vaiset. Toivot­ta­vasti lukeva kansa löytää Fabulan ja pitää siitä, sillä vain siten se voi houku­tella mukaansa myös isoimmat suoma­laiset kustan­tajat ja palvelu sekä kirja­va­li­koima kasvavat ja monipuo­lis­tuvat. Itse sovellus on jo mainio, joten oikeastaan ainoa kehit­tä­misen kohde onkin valikoima. Toivon Fabulan tyypeille kaikkea hyvää ja tsemppiä palvelun kehit­tä­miseen! En ole tänä vuonna menossa Helsingin kirja­mes­suille, mutta käykääpä te moikkaa­massa siellä minunkin puolestani Fabulan tyyppejä!
 
Mitä mieli­kuvia Fabula teissä herättää? Onko sille Suomessa tilausta? Entä mistä te hankitte e-kirjanne?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 comments

 1. Tämä on alkanut kiinnostaa minua, mutta toisaalta itselläni on vähän risti­rii­tainen suhde e-kirjoihin. Toisaalta niitä on helppo hankkia esim. kirjaston valikoi­masta kännykkään, mutta silti niitä ei tule luettua saman­lai­sella intohi­molla kuin paperisia versioita. E-kirjoista blogiin kirjoit­ta­minen unohtuu myös itseltä helposti. :/ Mutta ei sitä vielä tiedä, ehkä tulenkin kokei­lemaan tätä jossain vaiheessa.

  1. Olen samaa mieltä siinä, että paperi­sissa kirjoissa on vain sitä jotain, mitä e-kirja ei onnistu tavoit­tamaan. Ehkä se on se näppi­tuntuma, kirjan tuoksu, kirja kauniina esineenä, mikä lie. Joillakin känny­kästä tai table­tista lukeminen ei edes onnistu, kun silmät ja pää alkavat särkeä (jolloin oikea lukulaite onkin sitten parempi vaihtoehto). Känny­kästä en itsekään mielelläni lue, mutta onneksi on tabletti, jolla pystyn hyvin lukemaan, kun näytön laittaa himmeälle ja sivun värin sopivan sävyi­seksi. Mutta tärkeimmät kirjat hankin itselleni mieluiten ihan fyysisinä kappa­leina, ns. vähemmän tärkeät voin ihan hyvin lukea sähköisinä. Minusta tuntuu, että tämä palvelu on ihan ykkönen erityi­sesti niille, jotka lukevat paljon e-kirjoja.

 2. Kiinnostava sovellus Pitää harkita.

  1. On kyllä! Mielen­kiin­nolla seuraan, miten Fabula lähtee tästä kehit­tymään eteenpäin :)

 3. Kauhean risti­rii­taiset ajatukset, kun toisaalta tuo kuulostaa vallan mainiolta sovel­luk­selta, mutta sitten taas sydäntä riipii kun ajattelee, ettei se kirja olisikaan omissa hyppy­sissään x)

  Hinta ei kyllä pahalta kuulosta, jos vaikka 5 kirjaa lukisi kuukau­dessa niin Fabulan kk-maksu saattaa olla jopa pienempi kuin kirppa­rilta hanki­tuissa teoksissa. Pitää jäädä tarkkai­lemaan tilan­netta!

  1. Tiedän tunteen, koska rakastan itsekin kirjoja esineinä eikä ole kauniimpaa näkyä kuin seinän peittävät täydet kirja­hyllyt :D Kaikki ei kuitenkaan hyllyyn mahdu eikä kirjas­tos­takaan aina kovin pian saa mitä haluaa, niin e-kirja on siinä mielessä käypä vaihtoehto.

   Aivan, hinta on minusta aika sopiva. Luekirja.fi-palvelussa kuukausi­maksu on 24,90 euroa, mikä on aivan hirveän paljon, ja kun sillä lukee vain Otavan kirjoja… Eipä varmaan Spotifyä tai Netflixiäkään niin moni käyttäisi tuollai­sella hinnalla.

 4. Kuulostaa kyllä tosi hyvälle sovel­luk­selle, ja varmasti (toivon mukaan) se löytääkin käyttä­jä­kun­tansa. Minä luen aika harvoin e-kirjoja, tai oikeastaan hyvin harvoin. Sarja­kuvia omistan paljon e-kirjana, mutta ihan kirjoja ei vain tule hankittua. Toki luin kesällä Jääske­läisen Sielut kulkevat sateessa e-kirjana, ja se oli kyllä miellyttävä lukuko­kemus. Helppoa ja vaiva­tonta. Varmaan jatkossa tulen lukemaan enene­vissä määrin e-kirjoja, varsinkin kun kirjas­totkin ovat ne ottaneet käyttöön. En silti usko että itsellä olisi vielä kovin paljon käyttöä kysei­selle sovel­luk­selle, tykkään kuitenkin nähdä fyysisen kirjan pöydälläni ja nähdä konkreet­ti­sesti kuinka pitkällä olen menossa ym.

  Hinta vaikuttaa kuitenkin aika kohtuul­li­selle, varsinkin niille käyttä­jille jotka lukevat suurimman osan kirjoistaan e-kirjoina. Itsellä luulta­vasti tällä hetkellä jäisi tilaisuus käyttä­mättä ja sitten vain harmit­taisi.

  1. Suomessa ei ole vielä ollut tällaista tyyliin kaikki tai edes melkein kaikki kustan­tajat kokoavaa kuukausi­mak­sul­lista e-kirja­pal­velua, joten sellai­selle luulisi olevan tilausta. No, eihän Fabulas­sakaan vielä ole kaikki kustan­tajat mukana, mutta toivot­ta­vasti on tulevai­suu­dessa! Näen myös paljon mahdol­li­suuksia tuolla oppikir­ja­puo­lella, vaikkakin käsit­tääkseni myös korkea­kou­lu­kir­jastot ovat nyt ottaneet ihan uuden vaihteen päälle sähköisten oppikir­jojen tarjon­nassa.

   Minul­lekin kirja on edelleen paras ihan fyysisenä kappa­leena, mutta joidenkin kirjojen kohdalla muodolla ei ole niin väliä. Ehkä tieto­kirjoja tulisi helpommin luettua, jos niitä saisi sähköisenä? Olen hyvin laiska lainaamaan niitä kirjas­tosta ja uutena ne ovat usein melko tyyriitä. Mutta kuten sinäkin totesit, paljon e-kirjoja lukevalle tällainen sovellus on varmasti todella hyvä!