Type and press Enter.

Vuoden kolmannen neljän­neksen luetut kirjat

Syksy on jo hyvinkin käsillä ja uskoma­tonta kyllä, on myös jo tämän vuoden toiseksi viimei­simmän neljän­nes­vuo­si­kat­sauksen aika. Mukavan leppoisan ja kirja­rikkaan kesän jälkeen olen tehnyt ihanan hidasta paluuta arkeen ja graduni pariin. En siis tiedä vielä, miten vauhdikas loppu­vuosi tulee täällä blogin puolella olemaan, mutta ennus­taisin vähän hitaampaa tahtia. Riippuu … View Post Vuoden kolmannen neljän­neksen luetut kirjat

Pierre Lemaitre: Näkemiin taivaassa

Olen ollut varovaisen kiinnos­tunut viime syksynä suomen­ne­tusta Pierre Lemaitren kirjasta Näkemiin taivaassa ja siksipä myös varovai­sesti nappasin sen mukaani kirjas­tosta jo monta kuukautta sitten. Sotiin liittyvät kirjat ovat alkaneet tuntua niin tunkkai­silta ja nähdyiltä tässä viime vuosien aikana, mutta tulee niitä kuitenkin luettua aina silloin tällöin siinä toivossa, että kohdalle … View Post Pierre Lemaitre: Näkemiin taivaassa

John Boyne: This House Is Haunted

Irlan­ti­lainen John Boyne on kiinnostava kirjailija, sillä hän on kirjoit­tanut niin monipuo­li­sesti erilai­sista histo­rial­li­sista tapah­tu­mista ja ajoista. Olen lukenut häneltä aikai­semmin Venäjän tsaari­perheen kohtaloa käsit­te­levän Tarkoin vartioidun talon ja ensim­mäisen maail­man­sodan traagi­sista tapah­tu­mista kertovan Kuudennen miehen, ja pidin molem­mista. Kuudes mies teki minuun kuitenkin huimemman vaiku­tuksen ja muistelen kirjaa vieläkin … View Post John Boyne: This House Is Haunted

National Book Award for Fiction 2015: pitkä­lista

Kirjal­li­suus­pal­kinto National Book Award for Fictionin kymmenen pitkä­lis­ta­laista on nyt julkaistu. Kyseessä on siis jo 1950-luvulta alkaen jaettu palkinto parhaalle yhdys­val­ta­lai­selle romaa­nille. Palkin­to­ka­te­go­rioita ovat lasten- ja nuorten­kir­jal­lisuus, runous, tieto­kir­jal­lisuus ja fiktii­vinen kirjal­lisuus, mutta tulen seuraamaan blogissani vain fiktii­visen kirjal­li­suuden ehdokas­a­set­teluja ja palkin­to­jen­jakoa. Jos sinua kiinnostaa, mitä kirjoja on ehdolla muissa … View Post National Book Award for Fiction 2015: pitkä­lista

Delphine de Vigan: Yötä ei voi vastustaa

Delphine de Viganin Yötä ei voi vastustaa on jäänyt mieleeni sen äärim­mäisen kauniin kansi­kuvan vuoksi. Kirjai­lijan äidistään, joka on kirjan kannessa, kertoma elämän­tarina ei sekään vaikut­tanut ollenkaan epäkiin­nos­ta­valta vaan päinvastoin. Kaiken lisäksi luen hyvin vähän elämä­ker­ral­lisia kirjoja, joten aika tuntui tälle sopivalta. Mutta ilmei­sesti aika olikin epäsopiva. Delphine de Vigan … View Post Delphine de Vigan: Yötä ei voi vastustaa

The Man Booker Prize 2015: lyhyt­lista

Man Bookerin lyhyt­lista on juuri julkaistu! Pitkä­listan löydät täältä. Mitäs mietteitä seuraavat kuusi ehdokasta herät­tävät? Huomaa, että lyhyt­lis­talle on valittu aika erilaisia teoksia. Esimer­kiksi perhe­tee­mai­sista kirjoista on päässyt vain yksi, Tylerin A Spool of Blue Thread, mukaan. Obioman ja Sahotan kirjat eivät tulleet yllätyksenä, sillä käsitel­läänhän niissä sen verran eri … View Post The Man Booker Prize 2015: lyhyt­lista

The Man Booker Prize 2015: pitkä­lista

Kuten aiemmin tänään kirjoitin, alan tuoda blogiini kiinnos­tavia kirjal­li­suus­pal­kintoja, niiden ehdokas­listoja ja voittajia löytääkseni lisää kiinnos­tavaa kirjal­li­suutta. Aina vain mukavampaa, jos näistä on iloa muillekin! Lisää infoa ja valit­semani kymmenen palkintoa löydät täältä. Tänään on vuorossa tämän­vuo­tisen The Man Booker Prizen pitkä­lista, joka julkaistiin heinäkuun lopulla. Lyhyt­lista on vuorossa jo … View Post The Man Booker Prize 2015: pitkä­lista

Seuran­nassa kirjal­li­suus­pal­kinnot

Olen viettänyt viime viikot Man Booker -huumassa. Olen tutkinut tämän­vuo­tista pitkä­listaa, lukenut ja kuunnellut arvioita ehdok­kaista ja miettinyt, mitkä niistä haluaisin itse lukea. Yhden vahvan voitta­jaeh­dokkaan sitten lopulta hankinkin omakseni. Huumassani tulin ajatel­leeksi, että miksen kirjaisi kiinnos­tavia kirjal­li­suus­pal­kintoja, niiden jokavuo­tisia ehdokas­listoja ja lopulta voittajia blogiini. Olen alkanut lukea yhä enene­vissä … View Post Seuran­nassa kirjal­li­suus­pal­kinnot

Judy Blume: In the Unlikely Event

Judy Blume on tunnettu yhdys­val­ta­lainen kirjailija, joka on kirjoit­tanut jo melkein kolme­kym­mentä kirjaa niin lapsille, nuorille kuin aikui­sil­lekin. Hänen kirjojaan on myös käännetty kymme­nille kielille, suomek­sikin. Blume ei kuitenkaan ollut itselleni entuu­destaan tuttu kirjailija, mutta kiinnostuin hänen uudesta romaa­nistaan In the Unlikely Event huoma­tessani sen saavan keväällä ja kesällä paljon … View Post Judy Blume: In the Unlikely Event

Anna Lihammer: Kun pimeys peittää maan

Ruotsa­laisen Anna Liham­merin esikois­ro­maani Kun pimeys peittää maan oli minusta syksyn kiinnos­ta­vim­malta vaikuttava dekkari ja pääsi mukaan myös kiehto­vim­mista syksyn uutuus­kir­joista koosta­malleni listalle. Siihen oli kaksi syytä: historia ja yliopis­to­maailma. Kun pimeys peittää maan sijoittuu vuoden 1934 Ruotsiin. Natsit ovat nousseet valtaan Saksassa ja siellä sekä monissa muissa länsi­maissa eugeniikkaa … View Post Anna Lihammer: Kun pimeys peittää maan