Type and press Enter.

Susan Fletcher: Irlan­ti­lainen tyttö

Olen lukenut Susan Fletc­he­riltä aiemmin kaksi kirjaa, Meriha­rakat ja Tumman­ho­peisen meren. Meriha­rakat ei vielä tehnyt kovin suurta vaiku­tusta, mutta Tumman­ho­peisen meren surul­linen tunnelma viipyilee yhä muistoissani. Päätin jälkim­mäisen rohkai­semana jatkaa Fletc­heriin tutus­tu­mista Irlan­ti­lai­sella tytöllä, joka on kirjai­lijan esikoisteos. 29-vuotias Eve Green odottaa esikoistaan ja hetki on sopiva mennei­syyden muiste­le­mi­selle. Seitse­män­vuo­tiaana … View Post Susan Fletcher: Irlan­ti­lainen tyttö

Leena Krohn: Hotel Sapiens

Joskus täytyy ottaa itseä niskasta kiinni ja kokeilla jotain, mitä on jo kauan halunnut kokeilla, mutta ei ole vain saanut aikai­seksi. Leena Krohnin kirjat ovat yksiä niistä asioista. En tiennyt hänestä kirjai­lijana muuta kuin sen, että hän ilmei­sesti kirjoittaa lähinnä spefiä. En myöskään tiennyt tai tiedä vieläkään, mistä hänen kirjastaan … View Post Leena Krohn: Hotel Sapiens

Erik Axl Sund: Varjojen huone

  Tämä on trilogian kolmas osa. Jos et ole lukenut sarjaa tai tätä kyseistä osaa etkä halua tietää siitä yhtään mitään, ei ehkä kannata lukea pidem­mälle. Minulla ei ollut hirveän suurta hinkua saada luetuksi Erik Axl Sundin Varis­tyttö-trilogiaa päätökseen, sillä trilogian toinen osa herätti minussa vähän risti­rii­taisia tunteita. Se oli … View Post Erik Axl Sund: Varjojen huone

Graeme Simsion: Vaimo­testi

  Toivot­ta­vasti osaan vielä avata tunte­muk­siani Graeme Simsionin esikois­ro­maa­nista Vaimo­testi, vaikka sen loppuun lukemi­sesta on ehtinyt vierähtää jo tovi. Päätös Vaimo­testin lukemi­sesta tuli hyvään saumaan, sillä kaipasin jotain kevyempää kirjaa väsyt­tävän työhar­joit­telun rinnalle. Luin kirjan loppuun, mutta sitten poikays­täväni tuli kipeäksi ja vaati hoivaa ja huolen­pitoa. Tietenkin siinä kävi sitten … View Post Graeme Simsion: Vaimo­testi