Type and press Enter.

Alice Munro: Kerjä­läis­tyttö

  Nobel-palkittu ja monen kirja­blog­gaa­jankin kehuma Alice Munro on ollut minulle entuu­destaan tuttu vain nimenä ja siitä, että hän kirjoittaa pääasiassa novelleja. Tuo pääasiassa tuli kuitenkin haastettua heti alkuunsa, kun päätin lukea ensim­mäisenä Munronani Kerjä­läis­tytön, joka on oikeastaan samoihin henki­löihin liitty­vistä kerto­muk­sista koostuva romaani eikä niinkään novel­li­ko­koelma. Siihen viittaa myös … View Post Alice Munro: Kerjä­läis­tyttö

Vuoden ensim­mäisen neljän­neksen luetut kirjat

Aika hurjaa, miten tämä vuosi on jo niin pitkällä, että täytyy koota yhteen vuoden ensim­mäisen neljän­neksen luetut kirjat. Ja nyt on jo kevät, lempi­vuo­den­aikani, vaikka siellä onkin viime päivinä ollut vuoro­tellen lämpöä ja aurin­gon­pais­tetta, vesisa­detta, räntää ja lunta. Ehkä pian päästään vähän tasai­sempiin sääti­loihin. Viimeiset kaksi viikkoa ovat menneet erityisen … View Post Vuoden ensim­mäisen neljän­neksen luetut kirjat