Type and press Enter.

Maria Turtscha­ninoff: Maresi. Punaisen luostarin kroni­koita

Kun kuulin, että Maria Turtscha­ni­noffin nuorten­kirja Maresi. Punaisen luostarin kroni­koita on tämän vuoden Finlandia Junior -ehdok­kaana, ajattelin, että mikä jottei, lukai­senpa kirjan ennen voittajan julis­ta­mista, kun se on omassa hyllyssä ollutkin jo tovin lukemat­tomana, ja aioin lukea sen joka tapauk­sessa jossain sopivassa välissä. En ole lukenut muita Junior-ehdok­kaita, mutta tästä Maresista saa nyt ainakin kuudes­osa­kä­si­tyksen ehdokas­kir­joista.
Maresi. Punaisen luostarin kroni­koita on tarina nuoresta ja tiedon­ha­lui­sesta Maresi-nimisestä tytöstä, joka asuu pienellä saarella Punai­sessa luosta­rissa, jonne miehiltä on pääsy kielletty. Luostarin tytöt eli noviisit ovat saapuneet saarelle kukin vähän eri syistä. Jotkut ovat paenneet väkival­taista perhettään, toiset Maresin lailla köyhyyttä ja kotiseudun ankaria oloja. Luosta­rissa tyttöjä opastavat erilai­sissa elämälle hyödyl­li­sissä taidoissa, kuten histo­riassa, lääkin­tä­tai­dossa ja eläin­ten­hoi­dossa vanhemmat Sisaret. Koko Punaista luostaria johtaa Äiti.
Eräänä päivänä saarelle tuodaan uusi tyttö, Jai. Hän on hyvin sulkeu­tunut ja hiljainen, mutta Maresi ottaa hänet siipiensä suojaan ja saa vähitellen tietää Jain kamalasta mennei­syy­destä. Luostarin pitkään rauhal­lisena jatkunut elämä muuttuu vähän Jain tulon jälkeen: horisonttiin ilmestyy suuri purje­laiva miespuo­li­sella sotajou­kolla varus­tettuna. Sisarilta ja novii­seilta vaaditaan nyt äärim­mäistä rohkeutta ja neuvok­kuutta.
Olen hyvin positii­vi­sesti yllät­tynyt! Kuvit­telin ennalta Maresin olevan aivan erityy­linen, lapsek­kaampi ja fantas­ti­sempi. Maresi sisältää kyllä fanta­siae­le­menttejä, mutta hyvin sopivissa määrin, ja uskoisin myös fantasiaa kaihtavien pitävän kirjasta. Tarina sisältää myös aika raakoja kuvauksia, joten mikään lasten­kirja se ei ole.
Kirjan maailma on hyvin kiehtova, mutta raadol­linen. Saarella sijaitseva luostari on monen tytön turva­paikka, mutta ulkopuo­linen maailma, jota miehet hallit­sevat, on uhkaava. Naisen kohtalo on usein alistua miehen tahtoon. Asetel­massa näkee selkeän viittauksen nykypäivän naisten asemaan ja miehiseen valtaan. Luostarin tehtävä on opastaa tyttöjä saaren ulkopuo­liseen elämään, johon monet heistä tulevat palaamaan, sillä tyttöjen tulee auttaa kotiseu­tujaan luosta­rissa omaksu­miensa tietojen ja taitojen avulla. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä asenteiden muutos ei tapahdu sormia napsaut­ta­malla.
Pidin kovasti Maresin henki­lö­hah­moista. He ovat kaikki kiinnos­tavia, moniu­lot­teisia ja uskot­tavia. Kirja on myös varsin napakka paketti; se ei sisällä mitään turhaa ja etenee jouhe­vasti. Pidin siitä, miten kirja aluksi tutus­tuttaa lukijan hyvin hiljalleen sen henki­lö­hah­moihin sekä mielen­kiin­toiseen luostarin elämään ja tarjoaa vasta loppu­puo­lella toimintaa. Toiminnan osuus ei kuitenkaan jää puoli­tiehen, vaan sitä on sopivassa suhteessa koko tarinaan nähden. Turtscha­ninoff pitää siis hienosti langat käsissään loppuun asti eikä missään nimessä tylsistytä. Kirjan kielikin on yksin­ker­taisen kaunista ja lyyristä.
Maresi on hieno tarina tyttöy­destä, naiseu­desta, yhtei­söl­li­syy­destä ja vallasta. Olisi mukavaa lukea lisää blogi­tekstejä kirjasta, mutta ehkä mahdol­linen Finlandia Junior -voitto viimeistään niitä tuo? Finlandia Junior -voittaja julis­tetaan 20. marras­kuuta eli jo ylihuo­menna!
––
Maria Turtscha­ninoff: Maresi. Punaisen luostarin kroni­koita
(Maresi. Krönikor från Röda klostret, 2014)
Suom. Marja Kyrö
Tammi 2014, 212 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 comments

 1. En ole kiinnit­tänyt tähän paljoakaan huomiota, mutta sait minut kyllä kiinnos­tu­neeksi! Voisin lukea ainakin jos sattuisi Finlandia Juniorin voittamaan. :)

  1. Ja niinhän se sitten voitti :)

 2. Minua kyllä kiinnostaa tämä kirja, joten oli kiva lukea siitä bloggaus. Voi, jos vain joskus ehtisin lukemaan itse kirjan :)

  1. Mukava kuulla, että sinuakin kiinnostaa, sillä olin ihan häkel­tynyt miten hyvä tämä oli, kun kuvit­telin etukäteen kirjan kertovan jostain aivan muusta. Tämä oli nopea luettava, joten toivot­ta­vasti ehdit jossain välissä :)

 3. Olen aiemmin törmännyt tähän vain jossain sivuhuo­mau­tuk­sessa. Nyt kiinnos­tukseni heräsi, hankin jossain vaiheessa kirjan luetta­vaksi. Kiitos vinkistä!

  1. Kiva! Kirjahan meni nyt voittamaan Junio­rin­sakin, joten toivot­ta­vasti moni nyt viimeistään lukee ja bloggaa :)

 4. Luin tuon kirjan ihan sattu­malta. En tiennyt tekijästä mitään. Yllätyin tekstiin tasosta eli aikui­nenkin luki sen mielellään. Kiinnostuin tekijästä enemmän ja hain kaksi muuta kirjaa häneltä. Eli Anache ja Arra ovat lukupi­nossa. Fantasian elementit, mutta niin paljon muutakin.

  1. Minäkään en ollut kuullut kirjai­li­jasta aiemmin ja vakuutuin heti! Pitää laittaa kans muistiin nuo hänen aikai­semmat kirjansa. Olen myös samaa mieltä siitä, että tätä luki aikui­nenkin mielellään eikä kirja aliarvioi nuoriakaan olemalla liian lapsel­linen tai pehmeä.

 5. Luin kirjan nyt juurikin Finandia Jr:n innoit­tamana. Kiinnostava oli, aion lukea muutakin tältä kirjai­li­jalta nyt, aiemminkin on pitänyt.

  1. Kävinkin lukemassa kirjoi­tuksesi jo aiemmin, mutta en ole kiireiden vuoksi ehtinyt kommen­toida. Pitääkin tulla virkis­tämään muistiani sinne sinun tontillesi :)

   Minäkin innostuin nyt kirjai­li­jasta, ehdot­to­masti luen vielä lisää!

 6. Minäkin olin yllät­tynyt kirjan tyylistä!

  Mielestäni kirja sopii mainiosti sekä nuorem­mille että vanhem­mille tytöille/naisille, tulkin­tatapa vain muuttuu. Tosin ihan nuorille en minäkään kirjaa suosit­telisi sen raakojen kohtien takia.

  Kirjan sanoma sopii hyvin myös tähän päivään, mikä lisäsi sen vaikut­ta­vuutta. Kaikkialla naisilla ei mahdol­li­suutta koulut­tautua, vaikka he haluai­si­vatkin, vaan he ovat miesten vallan alla, jopa “omistuk­sessa”.

  1. Teini-ikäisistä ylöspäin vaikka 100-vuotiaille asti tämä on varsin suosi­teltava kirja :)

   Minäkin pidin siitä, miten kirjan sanoma kytkeytyy tähän päivään. Se tekee kirjasta vielä moniu­lot­tei­semman. Hieno kirja!