Type and press Enter.

Eric Chaline: Maail­man­his­torian huonoimmat keksinnöt ja ihmiset niiden takana

Eric Chalinen teos Maail­man­his­torian huonoimmat keksinnöt ja ihmiset niiden takana on jatkoa Stephen Weirin Maail­man­his­torian huonoim­mille päätök­sille. Chaline on valinnut kirjaan 50 hänen mielestään huonointa keksintöä kautta aikojen ja näiden viiden­kym­menen joukkoon mahtuu muun muassa korko­kengät, pikaruoka, LSD, peruukki ja eugeniikka.

Keksin­töjen ei ole välttä­mättä tarvinnut aiheuttaa tuhoa ihmis­kun­nassa tai kaataa valta­kuntia päästäkseen tähän kirjaan. Karao­kekin riittää. Kirjassa esitel­tävät keksinnöt ovat hyvin monipuo­li­sesta valittuja, sillä sivuilta löytyy niin sodan­käynnin välineitä kuin aatteel­li­siakin keksintöjä.
Keksinnöt on järjes­tetty krono­lo­giseen järjes­tykseen keksi­mis­het­kestä lähtien ja taustat sekä syy–seuraus-suhteet kerrotaan asian­tun­te­vasti. Chaline ei ole mikään huuhaa-kirjailija, vaan on opiskellut historiaa ja toimii nykyään tutkijana Lontoon South Bank -yliopis­tossa. Jokaisen artik­kelin alussa kerrotaan ensin lyhyesti keksinnön viat (esimer­kiksi “Ei päässyt piirus­tus­pöytää pitem­mälle” tai “Käytettiin pahan­tah­toi­sesti”), pääsyyl­liset, vaikutin ja aiheu­tettu vahinko. Kirja noudattaa siis samaa kaavaa kuin Maail­man­his­torian huonoimmat päätökset.
Näitä keksintöjä lukiessani välillä mieleeni tuli ajatus, että onko tämä nyt muka niin huono keksintö. Kirjassa on artikkeli, jossa kerrotaan muun muassa minttu­kon­vehtien, maissi­las­tujen ja mikro­aal­to­uunin keksi­mi­sestä. Huonoja keksin­töjäkö? Kirjailija perus­telee tätä valintaa sillä, että ne olivat sattu­malta keksittyjä asioita. Mutta eihän se tee niistä millään tavalla huonoja! Minulle tuli sellainen tunne, että tämä artikkeli on täytynyt laittaa kirjaan vain sen vuoksi, kun kirjailija ei ole keksinyt enää muuta. Sen sijaan atomi­pommi, roska­posti ja virvoi­tus­juomat ovat niitä oikeasti huonoja keksintöjä ja ne kirjasta onneksi myös löytyvät.
Teoksesta ei jäänyt niin hyvä maku suuhun kuin Weirin huonoista päätök­sistä kerto­vasta kirjasta, vaikka kyllä tämäkin pitää sisällään mielen­kiin­toisia ja ällöt­täviä faktoja ihmis­kunnan merkit­tä­vistä ja samalla huonoista keksin­nöistä. Täytyy myös muistaa se, että lista on kirjai­lijan oma näkemys. 
 
Eric Chaline: Maail­man­his­torian huonoimmat keksinnöt ja ihmiset niiden takana (History’s Worst Inven­tions and the People Who Made Them, 2010)
Suom. Salla Korpela, Riikka Toivanen 
Schildts 2011, 256 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Pitää joskus lainata tämä kirja, pidän tälläi­sistä hauskoista ideoista ja hieman erilai­sem­masta kirjal­li­suu­desta :).

  2. Aamunkajo, tässä kirjassa on kyllä hauska ja mielen­kiin­toinen idea. Myös uuden oppimisen ja nippe­li­tiedon hallit­se­misen kannalta tästä on paljon hyötyä :–)